Współpraca zagraniczna

Goście, goście...

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Laboratorium Mikroskopii Analitycznej IMIM PAN pod kierownictwem prof. J. Morgiela było i jest otwarte na współpracę z jednostki z kraju i z zagranicy. Wyrazem tego stanowiska był między innymi pobyt badawczy doktorantki prof. E. Zschecha z Dresden Center for Nanoanalysis (DCN), która w ramach projektu europejskiego INSPIRE-GRANT prowadziła obserwacje in-situ TEM reakcji nano-prętów krzemowych z niklem w okresie od września do listopada 2015 roku. Laboratorium współdziała również w realizacji stażów wspieranych przez program ERASMUS, na których w bieżącym roku pod opieką dr Pawła Czaji przebywają (po 6 m-cy) Esma Mert (B.Sc.) i Hakan Keta (M.Sc.) z uniwersytetu Sakarya w Turcji. Wizyta ich obojga będzie nakierowana na zaznajomienie się z badaniami tzw. materiałów inteligentnych realizowanych w zadaniach statutowych z zakresu termosprężystej przemiany martenzytycznej. Równolegle, laboratorium udostępnia swój sprzęt do badań naukowcom z innych ośrodków odwiedzających IMIM PAN w Krakowie w ramach umów pomiędzy PAN oraz jej odpowiednikiem w innych krajach, a w tym dr Olena Poliarus z Frantsevych Institute for Problems of Materials Science NASU z Kijowa oraz dr Oleh Tkaczuk z Karpenko Physico-Mechanical Institute NASU ze Lwowa. Badania dr Oleny Poliarus dotyczą żarowytrzymałych i odpornych na korozję w wysokich temperaturach materiałów powłokowych na osnowie stopów Ni-Al Z kolei dr Oleh Tkaczuk skupia się na zagadnieniach fizykochemicznych procesów azotowania stopów tytanu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania stopów tytanu ze środowiskiem gazów zawierających tlen i azot w celu wytworzenia odpornych na zużycie i korozję powłok na implanty medyczne.
Wszystkie te osoby realizują swoje projekty naukowe pod opieką pracowników Pracowni Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych DN-3, wspieranych przez specjalistów z innych pracowni IMIM PAN.


Dr Olena Poliarus
Dr Oleh TkachukHakan KetEsma Mert