Aktualności

70-lecie urodzin Prof. dr hab. inż. Waldemara Wołczyńskiego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Uroczystości jubileuszowe 70-tej rocznicy urodzin Prof. dr hab. inż. Waldemara Wołczyńskiego miały miejsce 11 grudnia 2015 w macierzystym Instytucie.

Przedpołudniowa Sesja Naukowa odbywała się w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Reymonta 25, gdzie Jubilat pracuje od ukończenia studiów. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście z wyższych uczelni oraz przedstawiciele zakładów przemysłowych, z którymi Jubilat współpracuje od kilku lat.

Sesję Naukową otworzył Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, który w swoim wystąpieniu podziękował Jubilatowi za jego wkład w rozwój inżynierii materiałowej, modelowanie procesu krzepnięcia stopów eutektycznych, długoletnią współpracę z zakładami przemysłowymi oraz działalność w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Składając Jubilatowi najlepsze życzenia, Dyrektor Instytutu przekazał Prof. W. Wołczyńskiemu kopię szabli ułańskiej jako okolicznościowy prezent od pracowników Instytutu.
W trakcie Sesji Naukowej zostało wygłoszonych kilka referatów, w tym ostatni przez samego Jubilata, w którym przedstawił historię swojego życia od narodzin do chwili obecnej.

Wieczorna część Sesji Naukowej miała miejsce w wili Deciusa, gdzie składano Jubilatowi życzenia i podziękowania za współpracę z wieloma instytucjami w kraju i poza jego granicami, a także rozwój kadry naukowej Instytutu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.