Aktualności

Klaster Zrównoważona Infrastruktura - certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego (KKK)

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Z dumą i przyjemnością informujemy, że w dniu 25.10.2016 Klaster Zrównoważona Infrastruktura, którego IMIM PAN jest członkiem, otrzymał w Ministerstwie Rozwoju prestiżowy certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) i tym samym dołączył do elitarnego grona klastrów strategicznych w skali kraju.

Klastrów kluczowych wybrano w Polsce do tej pory tylko 16. Klaster Zrównoważona Infrastruktura jest jedynym uhonorowanym klastrem w Polsce w obszarze budownictwa zrównoważonego, co potwierdza najlepsze kompetencje zebrane w zasobach naszego klastra.

Gratuluję naszym Członkom i dziękuję za dotychczasową współpracę!

W związku z powyższym wyróżnieniem zachęcam do zamieszczenia logo klastra na swojej stronie internetowej oraz logo KKK, którego możemy używać we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Status KKK oznacza dla naszych członków:
1) prestiż
2) dodatkowe punkty przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach POIR
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) - proszę o tym pamiętać!
3) możliwość udziału w projekcie klastra wspierającym internacjonalizację i ekspansję na rynki zagraniczne w ramach konkursu 2.3.3 POIR (działania związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, udziałem w targach, misjach zagranicznych itp.) - proszę o kontakt tych członków, którzy mają produkt o potencjale zagranicznym i są zainteresowani tego rodzaju wsparciem do 21.11.2016. Szczegóły na stronie www

http://poir.parp.gov.pl/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/
poddzialanie-2-3-3-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych

Zapraszamy na nasz profil na FB

https://www.facebook.com/KlasterZrownowazonaInfrastruktura/

https://www.facebook.com/domplusdomypasywne/

Pozdrawiam
Irena Łobocka