Projekt IMIM PAN skierowany do dofinansowania w Poddziałaniu POIR STRATEGICZNE PROGRAMY BADAWCZE DLA GOSPODARKI (Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PLK S.A. BRIK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że opracowany przez Konsorcjum w składzie: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (LIDER PROJEKTU), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, projekt "Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania" otrzymał dofinansowanie w Konkursie Nr 1/4.1.1/2017 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR oraz PLK S.A. BRIK (Oś priorytetowa /Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego/ Działanie /Badania naukowe i prace rozwojowe /Poddziałanie///Strategiczne programy badawcze dla gospodarki/ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020)

Główną innowacją Projektu będzie opracowanie nowego produktu - modułu PV na podłożu elastycznym w postaci tkaniny wraz z systemem monitoringu, zabezpieczeniami antykradzieżowymi oraz powłoką o obniżonej adhezji dla zabrudzeń (powłoką „samoczyszczącą"). Moduł ten wraz z wymienionymi elementami będzie dedykowany do zabudowy na ekranach akustycznych umieszczonych na sieci zarządzanej prze PKP PLK S.A. Istotną nowością będzie zastosowanie tkaniny elastycznej jako podłoża nośnego oraz podział modułu PV na submoduły, jak również zastosowanie powłok "samoczyszczących" na zewnętrznej części szyby wierzchniej. Specjalny sposób pokrywania paneli warstwą TiO2 zapewni zdolność systemu do samooczyszczania paneli bez używania specjalnych technik czyszczących czy detergentów. Innowacją będzie także zastosowanie sensora (czujnika) termo(elektro)chromowego na przewodzącym podłożu elastycznym, który będzie zintegrowany z panelem PV i posłuży do monitorowania uszkodzeń/kradzieży. Wdrożenie wyników Projektu nastąpi w formie udzielenia PLK S.A. bezterminowej, nieodpłatnej i otwartej licencji do wyników prac B+R uzyskanych w Projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wynikach Konkursu na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,6118,innowacje-na-kolei-10-projektow-badawczo-rozwojowych-z-dofinansowaniem-od-ncbr-i-plk.html