Erasmus - rekrutacja

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

21 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programu Erasmus+, podczas którego przeprowadzono rekrutację pracowników IMIM PAN na wyjazdy szkoleniowe (STT).

Podczas rekrutacji za podstawowe kryterium wyboru przyjęto, brak uczestnictwa kandydatów we wcześniejszych edycjach programu Erasmus oraz Erasmus+. Preferowano również osoby, które do tej pory nie wyjeżdżały za granicę na wyjazdy szkoleniowe finansowane z innych źródeł. Wzięto także pod uwagę aktualny dorobek naukowy kandydatów oraz potencjalny wpływ wyjazdu szkoleniowego Erasmus+ na dalszy rozwój naukowy. Ponadto, uwzględniono kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017:

1. Sylwia Terlicka

2. Kamil Badura

3. Anna Wójcik

4. Katarzyna Janik

5. Mikołaj Mitka

6. Mateusz Prokopowicz

7. Magdalena Bieda-Niemiec

Wyżej wymienione osoby mają obowiązek niezwłocznie zapoznać się z „Procedurą realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017".

Nie złożenie kompletu dokumentów określonych w „Procedurze realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2016/2017" do dnia 17 sierpnia do godz. 15:00, równoznaczne jest z rezygnacją z wyjazdu osoby zakwalifikowanej.

Wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd z listy rezerwowej - zostaną poinformowane o rodzaju i terminach złożenia niezbędnych dokumentów do dnia. 26 sierpnia 2016.

Lista rezerwowa kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017:

1. Katarzyna Gawlińska

2. Zbigniew Starowicz

3. Grzegorz Garzeł