Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Piotr Panek, prof. PAN od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2017


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. P. Panek, K. Drabczyk, R. P. Socha, „Domieszkowanie donorowe Si ze źródła ciekłego do zastosowania w produkcji ciągłej ogniw słonecznych", Elektronika, 8, (2013), str. 88-90.

  2. K. Drabczyk, P. Panek, „ Influence of screen printing parameters on the front metallic electrodes geometry of solar cells", Circuit World, vol. 40, issue 1, (2014), p. 23-26.

  3. T. Stapiński, M. Godlewski, M. Jakubowska, K. Marszałek, R. Pietruszka, P. Panek, B. Soliński, I. Soliński, K. Turoń, G. Wróblewski, ,,Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych'', AR TOP, Kraków, 2014, ISBN 978-83-63179-17-5.

  4. P. Panek, ,,Wpływ parametrów warstw i elementów konstrukcyjnych krzemowego ogniwa słonecznego na jego charakterystykę spektralną", Elektronika, 8, (2015), str. 18-21.

  5. B. Swatowska, P. Panek, ,,The role of thermal thin oxides in silicon solar cells", Proceedings of Microtherm 2015, e-ISBN 978-83-932197-3-5, p. 105-109.

  6. S. Kluska, P. Panek, ,,Influence of the SiNx:H layer deposited by PECVD technique on the surface and grain boundary passivation of mc-Si", Microelectronics International, vol. 33, issue 3, (2016), p. 162-166.

  7. P. Panek, R. P. Socha, M. Juel, P. Zięba, ,,The liquid phosphorus source for Si solar cells fabrication", Inżynieria Materiałowa, 4, (2016), p. 172-177.

  8. P. Panek, R. Socha, G. Putynkowski, A. Slaoui, ,,The new copper composite of pastes for Si solar cells front electrode application, Energy Procedia, 92, (2016), p. 962-970.

  9. P. Panek, ,,The influence of the base material parameters on quantum and photoconversion efficiency of the Si solar cells", Archives of Metallurgy and Materials, 61, No. 4, (2016), p. 1889-1894.

  10. P. Panek, B. Swatowska, W. Dawidowski, M. Juel, P. Zięba, ,,Boron liquid solution deposited by spray method for p-type emitter formation in crystalline Si solar cells", Proc. of SPIE, vol. 10175, (2016), p. 101750V-1 - V-9.

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

Badania wspólne w ramach sieci

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi