Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Piotr Panek, prof. PAN od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2017


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. B. Swatowska, P. Panek, ,,The impact of shading on solar cell electrical parameters", Optica Applicata, vol. XLVII, No.2, (2017), p. 319-323.

  2. M. Musztyfaga-Staszuk, Ł. Major, G. Putynkowski, A. Sypień, K. Gawlińska, P. Panek, P. Zieba, „ New kind of Cu based paste for Si solar cells front contact formation", Materials Science-Poland, 36, (2018), p. 469-476.

  3. M. Musztyfaga-Staszuk, G. Putynkowski, R. Socha, M. Stodolny, P. Panek, „Copper-based volumetric filler dedicated for Ag paste for deposition the front electrodes by printing on solar Si cells", Materials, 11, (2018), p. 1-13.

  4. M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, P. Panek, „Correlation of different electrical parameters of solar cells with silver front electrodes", Materials, 12, (2019), p. 1-12.

  5. B. Swatowska, P. Panek, D. Michoń, A. Drygała, „The influence of emitter resistance on the electrical parameters of mono- and multicrystalline silicon solar cells", Microelectronics International, 36, (2019), p. 90-94. https://doi.org/10.1108/MI-04-2019-0019

  6. Z. Starowicz, K. Gawlińska-Nęcek, M. Bartmański, M. Wlazło, T. Płociński,M. B. Adamczyk-Cieślak, G. Putynkowski, P. Panek, "Investigation of the Zn and Cu oxides for heterojunction thin film solar cell application", Microelectronic Engineering, 221, (2020), 111196. https://doi.org/10.1016/j.mee.2019.111196.

  7. M. Musztyfaga-Staszuk, P. Panek, "The use of laser at various stages of the manufacturing process of solar cells based on crystalline silicon", Solid State Phenomena, 308, (2020), p. 138-156. doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.308.138

  8. M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, K. Gawlińska-Nęcek, R. Socha, G. Putynkowski, P. Panek, "Copper Oxides on a Cu Sheet Substrate Made by Laser Technique", Materials, 13, (2020), 3794, p. 1-11. doi:10.3390/ma13173794

  9. Z. Starowicza, K. Gawlińska - Nęcek, R. P. Socha, T. Płociński, J. Zdunek, M. J. Szczerba, P. Panek, "Materials studies of copper oxides obtained by low temperature oxidation of copper sheets, Materials Science in Semiconductor Processing, 121, (2021), 105368, p. 1-7. doi:10.1016/j.mssp.2020.105368

  10. B. Swatowska, P. Panek, T. Stapinski, "The investigation of PV systems quantum efficiency in various irradiation condition", Optics & Laser Technology, 137, (2021), 106830. doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106830

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

Badania wspólne w ramach sieci

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Tlenki metali jako warstwy konstrukcyjne ogniw słonecznych. Procesy nanoszenia warstw metodą ALD.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi