Dr hab. Marek Lipiński, Prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 817424, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.          Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. Marek Lipiński jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyczno – Fizyczno - Chemiczny, specjalność: kierunek fizyka, 1977

Doktor: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej, 1992

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2012

 

Dorobek naukowy

 

Łącznie 131 opublikowanych pozycji, w tym: 54 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (39 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 74 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 3 monografii i rozdziałów w monografiach.


Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

  1. Z. Starowicz,, M. Lipinski, K. Berent, et al , Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells, PLASMONICS 2013, 8, 41-43

  2. Z. Starowicz, M. Lipiński, R.P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, J. Sol-Gel Sci Technol., 2015, 73, str. 563-571

  3. Z. Starowicz , G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Optimization Studies on Enhanced Absorption in Thin Silicon Solar Cell by Plasmonic Silver Nanoparticles for the Front Side Configuration, PLASMONICS 2015, 10, str.1639-1647

  4. S. Kluska, K. Hejduk, K. Drabczyk, M. Lipiński, Optical properties and passivation, Physica Status Solidi A effects of silicon nitride three layer stacks deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition, 2016, 213, str. 1839-1847.

  5. K. Drabczyk, E. Wrobel, G. Kulesza-Matlak, W. Filipowski, K. Waczynski, M. Lipiński, Comparison of diffused layer prepared using liquid dopant solutions and pastes for solar cell with screen printed electrodes, Microelectronics International, 2016, 33, 172-175.

  6. K. Drabczyk, G. Kulesza-Matlak, A. Drygała, M. Szindler, M. Lipiński, Electroluminescence imaging for determining the influence of metallization parameters for solar cell metal contacts, Solar Energy, 2016, 126, 14-21.

  7. Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźd, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński, Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Solar Energy 158 (2017) 610-616.

  8. M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko, Studying of perovskite nanoparticles in PMMA matrix used as light converter for silicon solar cell, Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 3, 17331-1739.

  9. K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak , K. Stan-Glowinska , M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells, Opto-Electronics Review 25 (2017) 274-284.

  10. J. Suchanicz, K. Konieczny, K. Świerczek, M. Lipiński, M. Karpierz, D. Sitko, H. Czternastek, K. Kluczewska, Electrical transport in low-lead (1-x)BaTiO3-xPbMg1/3Nb2/3O3 ceramics, Journal of Advanced Ceramics 2017, 6(3): 207-219.


Patenty

Patent nr 21397 na wynalazek : Sposób teksturowania powierzchni krzemu krystalicznego, 27.01.2010.Najważniejsze wyróżnienia

2013 - Nagroda Promocyjna Siemensa przyznana w na wniosek Jury z dnia 5.06.2013 r za pracę habilitacyjną: „Wpływ właściwości fizycznych warstw i obszarów przypowierzchniowych na parametry użytkowe krzemowego ogniwa słonecznego".

2017 - Srebrny Krzyż Zasługi.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW

Projekty Narodowego Centrum Nauki

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Badania wspólne w ramach sieci

Współpraca dwustronna z zagranicą

Projekty międzynarodowe

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Rządu Francuskiego: Laboratoire Physique du Solide et Energie Solaire, C.N.R.S, Valbonne, Laboratoire Physique de la Matiere, I.N.S.A, Lyon 1987-1988 (8 miesięcy)
Laboratoire PHASE-CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (3 miesiące)

Niektóre krótsze pobyty:

Laboratoire de Photoélectricité des Semiconducteurs, Univ., Maresille, Francja, 1992 (2 tygodnie)
Laboratoire PHASE- CNRS, Strasbourg, Francja, 1992 (2 tygodnie)
Institut für Physikalische Elektronik, Universität Stuttgart, Stuttgart, Niemcy, 2007, (1 tydzień)


Główne zainteresowania naukowe

Fizyka i technologia fotoogniw, fotowoltaika trzeciej generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały, ogniwa na bazie perowskitów.