Dr inż. Anna Tarasek

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 

Tel.: (012) 295 28 05, pokój 102, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Anna Tarasek od 2008 roku jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Początkowo na stanowisku specjalisty (luty 2008), obecnie (od czerwca 2008) na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier                 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002
Doktor                                 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2007

Dorobek naukowy

Łącznie 19 publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, ponadto 12 doniesień w materiałach konferencyjnych.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

  1. Rogal Ł., Kalita D., Tarasek A., Bobrowski P., Czerwinski F.: „Effect of SiC nano-particles on microstructure and mecganical properties of the CoCrFeMnNi high entropy alloy", Journal of Alloy and Compounds, 2017, vo. 708, p. 344-352

  2. Wołczyński W., Tarasek A., Sypień A., Bydałek A.W.: „Copper droplets agglomeration / coagulation in the conditions similar to industrial ones", Archives of Metallurgy and Materials, 2017, vol. 62, No. 1, p. 307-314

  3. Pawełek A., Piątkowski A., Wajda W., Skuza W., Tarasek A., Ranachowski Z., Ranachowski P., Ozgowicz W., Kudela S. Jr., Kudela S.: „Plastic instabilities included by the Portevin-Le Chatelier effect and fracture character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method", Archives of Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, No. 2, p. 897-904

  4. Pawełek A., Ozgowicz W., Ranachowski Z., Piątkowski A., Kudela S., Jr., Wajda W., Skuza W., Grzegorczyk B., Tarasek A., Kudela S.: „Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed and tensile tested Mg-Li alloys investigated using acoustic emission method", Frattura ed Integrata Strutturale, 2016, vol. 35, pp.11-20

  5. Paul H., Driver J.H., Tarasek A., Wajda W., Miszczyk M.M.: „Mechanism of macroscopic shear band formation in plane strain compressed fine-grained aluminium", Materials Science and Engineering A, 2015, vol. 642, pp. 167-180

  6. Tarasek A., Olszowska Sobieraj B., Stolarska J., Uliasz P.: „The influence of the technology of microstructure formation and properties of AlMgSi alloys on the micro-cracks under load of static compression", Key Engineering Materials, 2016, vol. 682, pp. 99-106

  7. Paul H., Baudin T., Brisset F., Tarasek A.: „Recrystallization of ECAP-processed AA4343 aluminium alloy containing large second phase particles", Materials Science Forum, 2013, vol. 753, pp. 239-242

  8. Paul H., Baudin T., Tarasek A., Brisset F.: „Crystalographic aspects of deformation and recrystallization in ECAP-processed AA3104 aluminium alloy", Solid State Phenomena, 2012, vol. 186, pp. 98-103


Projekty badawcze

 


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą