Postępowania habilitacyjne

Drukuj

Tryb przeprowadzania przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Krupkowskiego czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.