Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN

Drukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1371-0269


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Adam Dębski od roku 2003 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku mechanika (od 2003 roku), Asystenta (od 2005)Adiunkta (od 2013) a następnie profesora PAN (od 07.2017).
W latach 2005-2014 - Ekspert w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Spektralnej Analizy Chemicznej L-6.
Od 2013 - Kierownik Laboratorium Badań Fizykochemicznych L-8 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Krakowska, 2003

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013 (z wyróżnieniem).

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2017

 

Dorobek naukowy

Łącznie 95 opublikowanych pozycji, w tym: 64 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii oraz 3 monografie.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. M. H. Braga, A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Experimental and ab initio study of the Ag-Li system for energy storage and high temperature solders, Journal of Alloys and Compounds, 817 (2020) 152811.

 2. M. H. Braga, A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, The Ag-Li system's experimental and ab initio thermodynamic dataset, Data in brief, 28 (2020) 104939.

 3. A. Bigos, M. Janusz-Skuza, M. J. Szczerba, M. Kot, S. Zimowski, A. Dębski, E. Beltowska-Lehman, The effect of heat treatment on the properties of electrodeposited Ni-Mo coatings, Journal of Materials Processing Technology, 276 (2020) 116397.

 4. S. Kulawik, A. Zajączkowski, A. Dębski, W. Gąsior, W. Gierlotka, Thermodynamics of liquid Ga-Sn-Zn alloys determined by vapor pressure method, Journal of Molecular Liquids, 300 (2020) 112310.

 5. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gierlotka, A. Wierzbicka-Miernik, A. Budziak, A. Sypien, M. Zabrocki, W. Gąsior, Structural and physicochemical investigations of Ag-rich alloys from Ag-Al system, Calphad, 68 (2020) 101739.

 6. Z. Łodziana, A. Dębski, G. Cios, A. Budziak, Ternary LaNi4.75M0.25 hydrogen storage alloys: surface segregation, hydrogen sorption and thermodynamic stability, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019) 1760-1773.

 7. S. Terlicka, A. Dębski, A. Budziak, M. Zabrocki, W. Gąsior, Structural and physical studies of the Ag-rich alloys from Ag-Li system, Thermochimica Acta, 673 (2019) 185-191.

 8. M. Saternus, A. Fornalczyk, W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka, Extraction and purification of PGM solutions obtained from metallurgical treatment of used automotive catalytic converters, METAL 2019 Conference Proceedings, (2019) 1381-1386; ISBN- 978-80 -87 294-92-5.

 9. A. Pajdak, N. Skoczylas, A. Dębski, J. Grzegorek, W. Maziarz, M. Kudasik, CO2 and CH4 sorption on carbon nanomaterials and coals - comparative characteristics, Journal of Natural Gas Science and Engineering 72 (2019) 103003.

 10. W. Gąsior, A. Dębski, Surdat 3 Database of physicochemical properties of alloys, Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, ISBN 978-83-60768-08-2, Kraków 2019.

 11. A. Dębski, S. Terlicka, A. Budziak, W. Gąsior, Calorimetric and XRD studies of Ag-rich alloys from Ag-Li system, Journal of Alloys and Compounds, 732 (2018) 210-217.

 12. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gasior, Thermodynamic properties of Li-Pb system, Journal of Molecular Liquids 249 (2018) 66-72.

 13. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic description of the Ga-Li-Zn system, Thermochimica Acta, 659 (2018) 66-73.

 14. W. Gąsior, M. Zabrocki, A. Dębski, Thermodynamic description of the Ge-Li liquid alloys, Journal of Molecular Liquids 249 (2018) 1107-1112.

 15. W. Gąsior, A. Dębski, M. Zabrocki, Thermodynamic description of the Ge-In-Li liquid alloys, Journal of Molecular Liquids, 260 (2018) 415-422.

 16. A. Dębski, M.H. Braga, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of Ga-Li intermetallic phases. Experiment vs. calculations, Journal of Chemical Thermodynamics, 124 (2018) 101-106.

 17. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of mixing of ternary Li-Pb-Sb alloys, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 39 (4) (2018) 412-425.

 18. A. Dębski, W. Gąsior, Bazy danych właściwości fizykochemicznych i termodynamicznych, rozdział w 65 lat IMIM PAN, (2017) 105-120.

 19. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, Badania termodynamiczne stopów z litem jako materiałów do magazynowania energii, rozdział w 65 lat IMIM PAN, (2017) 335-350.

 20. A. Dębski, Calorimetric measurements of Ga-Li system by direct reaction method, Archives of Metallurgy and Materials, 62(2) (2017) 919-926.

 21. A. Dębski, M. Zabrocki, W. Gąsior, Calorimetric study and thermodynamic description of liquid In-Li alloys, Journal of Molecular Liquids 243 (2017) 72-77.

 22. A. Dębski, B. Onderka, W. Gąsior, T. Gancarz, Phase equilibria in the Bi-In-Sn-Zn system. Thermal analysis vs. calculations, Archives of Metallurgy and Materials,

 23. A. Dębski , G. Garzeł, W. Zakulski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Ca-Li liquid alloys, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 53(3) (2017) 203-208.

 24. W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric and Electromotive Force Measurements of Al-Li-Zn Liquid Solutions, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 15(79) (2016) 1-10.

 25. W. Gąsior, A. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ag-Li alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 101 (2016) 270-277.

 26. W. Gąsior, A. Dębski, SURDAT 3 - a database of physicochemical properties of alloys, Polish Academy of Sciences, Annual report 2016, 55-56.

 27. A. Dębski, W. Gąsior, K. Szmit, Calorimetric measurements of liquid Al-Zn alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 47A (2016) 4933-4940.

 28. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of Ga-Zn system. Experiment vs model, Journal of Chemical Thermodynamics, 102 (2016) 341-347.

 29. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Calorimetric study of the Li-Zn system, 103 (2016) 374-380.

 30. A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ga-Li alloys: experiment vs. modeling, J. Chemical Thermodynamics 97 (2016) 348-353.

 31. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Li-Zn system. Direct reaction method and mixing enthalpy, J. Chemical Thermodynamics, 98 (2016) 111-117.

 32. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys, Journal of Alloys and Compounds, 673 (2016) 272-277.

 33. A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric measurements of liquid (Al+Li+Zn) alloys, J. Chemical Thermodynamics, 92 (2016) 91-96.

 34. S. Terlicka, A. Dębski, Mixing enthalpy of liquid Ga-Li-Zn alloys, Thermochimica Acta, 625 (2016) 3-8.

 35. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, The B-Li system. Calorimetric and theoretical studies, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4),(2015), 2513-2519.

 36. B. Onderka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic Assessment of the Bi-In-Zn System, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2A), (2015), 567-575.

 37. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, Calorimetric measurements and first principles to study the (Ag-Li) liquid system, The Journal of Chemical Thermodynamics, 82 (2015) 53-57.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW oraz NCNProjekty Unii EuropejskiejNajważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Recenzent

Journal of Alloys and Compounds.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee.


Główne zainteresowania naukowe

Fazy międzymetaliczne, kalorymetria, magazynowanie wodoru, właściwości fizykochemiczne lutów bezołowiowych.