blaszki5.jpg

Dr inż. Wojciech Zakulski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 08, pokój 207, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Wojciech Zakulski jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie od roku 1971, początkowo na stanowisku asystenta i st. asystenta, a następnie adiunkta (od 1986 roku). Od 2007 pracuje na stanowisku st specjalisty.


Przebieg kariery naukowej

Magister                                Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 1971 , specjalność: metalurgia

Doktor                                   Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 1986 , specjalność: metalurgia

 

Dorobek naukowy

Łącznie 85 opublikowanych pozycji, w tym: 37 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (28 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii), 32 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 2 współautorstwa rozdziałów w monografiach oraz 1 ekspertyza

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. W. Zakulski, B. Onderka, „Równowagi fazowe w trójskładnikowych stopach Al-Mg-Sr", XIV Konferencja Sprawozdawcza „METALURGIA 2006", Krynica, 11-14 października 2006 , Materiały Konf. str.39-43

 2. W.Zakulski, „Eliminacja ołowiu ze stopów lutowniczych - działania w ramach europejskiego projektu "ELFNET", XIV Konferencja Sprawozdawcza „METALURGIA 2006", Krynica, 11-14 października 2006 , Materiały Konf. str. 75-80

 3. W.Zakulski, „Osiągnięcia w realizacji w Polsce europejskiego projektu ELFNET", V Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówek, 12-14 czerwca 2006, Materiały Konf. Str. 1-6

 4. W.Zakulski, „ELFNET - Europejska współpraca przy wprowadzaniu lutów bezołowiowych", Prace Komisji Nauk technicznych PAU, Tom II, 2007, str. 95 - 111

 5. W.Zakulski, Z.Moser, „From the theoretical ideas of Aleksander Krukowski to the achievements of Polish metallurgical researches and the European integration", The Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Bulletin, vol. XXIV-XXV, 2007-2008, p. 40-45

 6. W.Zakulski, A.Dębski, W.Gąsior, „Thermodynamic Properties of the Ca-Li System - Heat of Formation of the CaLi2 Solid Phase", CALPHAD XXXVIII, Prague, Czech Republic, May 17-22, 2009, Book of Abstracts, p. 152

 7. W.Zakulski, A.Dębski, W.Gąsior, „ New thermodynamic data for the Ca-Li alloys", XI Workshop of the Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, Ljubljana, Slovenia, 18-20 September 2009, Book of Abstracts, p. 8

 8. W.Zakulski, A.Dębski, W.Gąsior, „ Heats of Mixing of Liquid Ca-Li Solutions", TOFA 2010 (Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys), 12-17 September 2010, Porto (Portugal), Book of Abstracts, p. 117

 9. W.Zakulski, A.Dębski, W.Gąsior, „Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li - ciepło tworzenia fazy stałej CaLi2", „METALURGIA - 2010, Krynica, 20-23 września 2010, Materiały konf. str.186 - 192

 10. W.Zakulski, A.Dębski, W.Gąsior, "Phase Relations in the Ca-Li System", Calphad XL, 22 - 27 May, 2011, Rio de Janeiro (Brasil), Book of Abstracts, p. 207


Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • „Własności termodynamiczne stałych stopów i faz międzymetalicznych układu Al-Mg”, Kierownik projektu 7 T08B 018 13, 1997-1999

 • „Termodynamika trójskładnikowych lekkich stopów Al-Mg-Sr” Projekt 3 T08B 001 27, kierownik projektu, 2004-2006.

 • „Termodynamiczne właściwości aluminidków”, COST 535, decyzja nr. 62/E-2004-2007, IMIM PAN, wykonawca, 2007

 • „Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru, N N508 379235, 2008-2011, kierownik projektu, 2008-2011

Projekty Unii Europejskiej

 • „European lead-free soldering network ELFNET”, Projekt Europejski w ramach 6-PR, UENMP2-CT-2003-505504, sekretarz sieci krajowej, 2004-2007


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Instytut Maxa-Plancka, Stuttgart, Niemcy, Stypendium DAAD, 1990/91 (3 miesiące)

Instytut Maxa-Plancka, Stuttgart, Niemcy, pobyt szkoleniowy, 1993 (2 tygodnie)

Instytut Maxa-Plancka, Stuttgart, Niemcy, realizacja grantu NATO, 1994 (2 tygodnie)

Instytut Maxa-Plancka, Stuttgart, Niemcy, pobyt szkoleniowy, 1995 (2 tygodnie)

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

1976 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Warszawa

1980 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Warszawa

1985 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Warszawa

1988 Nagroda Dyrektora IPM PAN, Kraków

1990 Wygranie konkursu na stypendium DAAD

1992 Nagroda Dyrektora IMIM PAN, Kraków

2004 Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia naukowe


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Stały recenzent: Archives of Metallurgy and Materials

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
Członek Komitetu Organizacyjnego „XII Konferencji Sprawozdawczej “METALURGIA 1998”, Krynica, (1998), Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Workshopu „Meeting in Krakow”, Kraków, (1999), Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji “Discussion Meeting on Thermodynamics of Solutions”, Kraków, (2000), Członek Komitetu Organizacyjnego XIII Konferencji Sprawozdawczej “METALURGIA 2002”, Krynica, (2002), Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji „CALPHAD-XXXIII“ , Kraków, (2004), Sekretarz Workshopu „ELFNET - Polska - Europejska sieć dla lutów bezołowiowych”, (6-PR), Kraków, (2005), Sekretarz Workshopu „VII International Workshop of Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee”, Krakow, (2005 ), Członek Komitetu Naukowego konferencji „Przemysł elektryczny i elektroniczny – stan po wejściu w życie dyrektywy RoHS”, (6-PR), Jachranka,, (2006), Sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji „TOFA-2008“, Kraków, (2008 )

Edytor: “Proceedings of VIII International Workshop of Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee (APDTC)”, Kosice, Slovakia, (2005)

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek - Bard of Review - Archives of Metallurgy and Materials, Quarterly

Przewodniczący - Polish Phase Diagram Committee,

Przewodniczący - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee,

Sekretarz - Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Wykresów Fazowych (APDIC)

Członek Komitetu Metalurgii PAN, sekcja Teorii Procesów MetalurgicznychGłówne zainteresowania naukowe

Właściwości termodynamiczne stopów metali dwu i wieloskładnikowych.

Obliczanie równowag fazowych stopów metali

Implementacja bezołowiowych stopów lutowniczych

Badania materiałów jako kandydatów do chemicznego magazynowania wodoru