Erasmus+

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W roku akademickim 2019/2020 Narodowa Agencja programu Erasmus+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek i przyznała Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie dofinansowanie na realizację 5 mobilności pracowników w celach szkoleniowych (STT) między krajami programu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wyjazd oraz procedury realizacji wyjazdów pracowników IMIM PAN

Przybliżona teoretyczna stawka na realizacje jednego wyjazdu wynosi ok. 1200 EUR, jednakże indywidualne przyznane dofinansowanie będzie oszacowane na podstawie stawek i limitów dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalonych przez Komisję Europejską i opisanych w „zasadach alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe- Akcja 1 ‘Mobilnośc' konkurs 2019 r." dostępnych na stronie http://erasmusplus.org.pl