Drukuj


LABORATORIUM BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH (L-8)

Posiadane uprawnienia:

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 17 z 12 czerwca 2019r.Kierownik laboratorium

Wykonujący badania

dr hab. inż. Adam Dębski, prof PAN
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dr inż. Janusz Pstruś
dr Sylwia Terlicka -
zastępca kierownika laboratorium


Adres:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk,
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków,
tel. centr.: 12 295 28 98; fax: 12 295 28 04
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
www: http://www.imim.pl

Procedura:

Badania dylatometryczne materiałów litych i spiekanych
Badania sorpcji wodoru w ciałach stałych


Aparatura:

Dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT

Urządzenie do pomiarów sorpcji gazów (IMI HTP) Hiden Isochema


Opis urządzeń:

1. Badania dylatometryczne materiałów litych i spiekanych:

Dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT przeznaczony jest do wykonania bezkontaktowych pomiarów dylatometrycznych o bardzo dużej dokładności. Za pomocą tego urządzenia możliwa jest rejestracja zmian długości próbki badanego materiału w skutek zmian temperatury (w procesie nagrzewania i chłodzenia) w funkcji czasu i w związku z tym określenie współczynnika rozszerzalności cieplnej testowanych materiałów. Ponadto Dylatometr optyczny Misura® 3 FLEX-ODLT umożliwia przeprowadzanie bezkontaktowych pomiarów zginania materiałów (strzałka ugięcia).Termopara oraz wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej są kalibrowane w akredytowanym zakresie temperatur (20-507 C) za pomocą certyfikowanego przez NIST materiału referencyjnego „SRM 738 Stainless Steel"

(https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/738.pdf).

 

 

Badania dylatometryczne pozwalają na:


Parametry techniczne dylatometru Misura® 3 FLEX-ODLT

          prostopadłościan: 50 x 5 x 5 mm (± 1 mm),
          cylindryczna: 50 x 5 mm (± 1 mm),


2. Badania sorpcji wodoru w ciałach stałych.

Urządzenie do pomiarów sorpcji Hiden Isochema umożliwia automatyczne wykonywanie izoterm absorpcji i desorpcji szczególnie wodoru oraz innych gazów w próbkach zarówno litych jak i proszkowych. Możliwe jest wykonanie badań próbek w zakresie temperatury od -196 ○C do 500 ○C. Na podstawie uzyskanych z badań cykli absorpcji i desorpcji wodoru (przedstawiana w procencie masowym lub atomowym w funkcji czasu) izoterm możliwe jest określnie entalpii tworzenia i rozkładu badanych materiałów. Ponadto urządzenie to współpracuje ze spektrometrem masowym oraz pozwala na wykonywanie przebiegów temperaturowo programowalnej desorpcji (TPD).Możliwe jest również załadowanie próbki do reaktora w atmosferze gazu ochronnego.

Parametry użytkowe urządzenia do pomiarów sorpcji wodoru Hidem Isochema:
Przygotowanie próbek do badań

Sposób pobrania i dostarczenia próbek do analizy leży w gestii Klienta. Informuje się Klienta, aby tak pobrał próbki by były reprezentatywne dla danej partii materiału.
Próbki do badań dylatometrycznych powinny posiadać odpowiednią długość 50mm. Powierzchnia badanych próbek powinna być gładka i czysta. Należy zachować równoległość powierzchni badanych.
Kształt oraz postać próbek do badań sorpcyjnych są ustalane indywidualnie z klientem.

Każdy kto jest zainteresowany współpracą uprzejmie proszony jest o kontakt z:

Kierownik laboratorium L-8:
dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN
tel: 12 295 28 14,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.