Seminaria - semestr zimowy 2019/2020

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Program seminariów naukowych w IMIM PAN

Seminaria odbywają się w piątki o godz. 9:00

 

Termin

Autor

Tytuł referatu

Instytucja

04.10.19
Prof. Michał
J. Demkowicz

Heterophase interfaces and their effect on the properties of metal nanocomposites (abstract)
Department of Materials Science and Engineering, Texas A&M University
USA
16.10.19 (środa)
Prof. Ehrenfried Zschech
Laboratory X-ray Computed Tomography for High-Resolution
3D Imaging of Materials and Structures (abstract)
Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS Germany

18.10.19
Dr Monique
Calvo-Dahlborg (CV)

High Entropy Alloys/multi-principal element alloys: some results on structure and properties for some CoFeNi-based systems (abstract)

University of Rouen Normandie, France

25.10.19
Dr Tamás Csanádi
High-entropy carbides: a novel group of materials for extreme environments (abstract)Institute of Materials Research
Slovak Academy of Sciences, Slovakia


30.10.19 środa godz. 9:30

Prof. Marek GodlewskiTlenki szeroko-przerwowe otrzymywane metodą ALD i ich zastosowania"  (streszczenie)Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

31.10.19 czwartek godz. 9:00

Ane JimenezTECNALIA Inspiring Business
Fundación Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania
08.11.19
dr inż. Jarosław Opara

Rozwiązanie problemu Stefana na przykładzie modelowania przemiany fazowej austenitu w ferryt za pomocą metody automatów komórkowych (streszczenie)

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
15.11.19Dr inż. Monika BiernatKompozyty polimerowo-ceramiczne do zastosowań w medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej (streszczenie)
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, Zakład Biomateriałów


19.11.19 wtorek, godz. 9:00-11:30

Dr Anna WieczorekSzkolenie NCN
Narodowe Centrum Nauki, Kraków

22.11.19 godz. 11:00-12:40

Anna Długołęcka,
Piotr Serafin
Szkolenie NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Warszawa
29.11.19Dr inż. Danuta ChmielewskaPłytka CRT-nowy produkt na bazie odpadowego szkła kineskopowego (streszczenie)
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

06.12.19


  
13.12.19Prof. Sinn-wen ChenPhase diagrams and green technologies: Electronic soldering and Thermoelectrics (abstract)
National Tsing Hua University, Taiwan

10.01.20
Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN
Inżynieria biomateriałów
część 1: "Inżynieria materiałowa w kardiochirurgii regeneracyjnej; wczoraj i dziś"
część 2: "Rola inżynierii materiałowej w rekonstrukcji ubytków w chorobach onkologicznych"

IMIM PAN
17.01.20
godz. 9-11
St. kpt dr Piotr Sowizdraniuk
Urazy termiczne

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

24.01.20
Prof. Aimo WinkelmannKikuchi Diffraction Patterns: Physics and Applications (abstract)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

21.02.20Dr hab. inż. Anna Kula
Mechaniczne i strukturalne aspekty deformacji plastycznej stopów magnezu z dodatkami pierwiastków ziem rzadkich (streszczenie)

AGH
Wydział Metali Nieżelaznych
28.02.20Prof. Antonio Checa
Micro- nanostructure of biocrystals and their mode of growth


Department of Stratigraphy and Paleontology
University of Granada , Spain