Postępowania habilitacyjne

Drukuj

Tryb przeprowadzania przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Krupkowskiego czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
____________________________________________________________________________________________


Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Jacek Polit

[Wniosek [Autoreferat]  [Komisja habilitacyjna [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]


Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Łukasz Major

[Wniosek] [Autoreferat] [Komisja habilitacyjna] [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]


Postępowanie habilitacyjne - dr . Joann Wojewoda-Budka

[Wniosek [Autoreferat]  [Komisja habilitacyjna [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]


Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Roman Major

[Wniosek [Autoreferat]  [Komisja habilitacyjna [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]


Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Przemysław Fima

[Wniosek [Autoreferat]  [Komisja habilitacyjna [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]


Postępowanie habilitacyjne - dr inż. Krzysztof Mroczka

[Wniosek [Autoreferat]  [Komisja habilitacyjna [Harmonogram] [Uchwała o nadaniu stopnia]