Prof. dr hab. inż. Natalia SOBCZAK

Drukuj


ORCID ID: 0000-0002-5588-1648

Scopus ID: 6701424138

Web of Science ID: AAF-4423-2019


Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: 12 295 28 12, pokój 212

fax: (012) 6372192, (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

2019-akt. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kierownik Pracowni Teorii Procesów Metalurgicznych

2016- 2020 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie: Profesor zw. (2016-2017), profesor (od 2018 r.)

2007- 2020 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Centrum Badań Wysokotemperaturowych Ciekłych Metali i Stopów, Kierownik Centrum oraz docent (2007-2010), profesor nadzw. (2010-2012), profesor zw. (2012-2018), profesor (od 2018 r.)

2007-2010 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Doradca Dyrektora (2007-2010), docent, profesor nazw., profesor zw. (2010-2016)

2002-2007 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Zakład Fizykochemii Metali i Stopów, Kierownik Zakładu, adiunkt (2002-2005), docent (2006-2007)

2000-2001 Osaka University, Joining and Welding Research Institute, Japonia, visiting profesor

1996-2001 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Laboratorium Fizykochemii Metali i Stopów, Kierownik Laboratorium Fizykochemii Metali i Stopów, adiunkt

1994-1995 University of Wisconsin-Milwaukee, Center for Composite Materials, Milwaukee, USA, Postdoc

1992-1994 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Zakład Metali Nieżelaznych, kierownik Pracowni Materiałów Kompozytowych, adiunkt

1991-1992 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Zakład Metali Nieżelaznych, kierownik Zespołu Materiałów Kompozytowych, adiunkt

1985-1990 Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Zakład Metali Nieżelaznych, adiunkt

1982-1984 Wydział Fizyko-Metalurgiczny, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, doktorantka

1979-1981 Wydział Fizyko-Metalurgiczny, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, st. inżynier


Przebieg kariery naukowej

Magister: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 1978 (z wyróżnieniem)

Doktor: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 1984

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2005

Profesor: Prezydent RP, tytuł naukowy, 2012


Dorobek naukowy

Łącznie 344 opublikowanych pozycji, w tym: 202 prace w recenzowanych czasopismach naukowych (198 pozycji ujętych w bazie Web of Science), 95 opublikowanych doniesień konferencyjnych, 9 monografii i 38 rozdziałów w monografiach

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. F. Valenza, S. Sitzia, G.Cacciamani, M.L. Muolo, A. Passerone, J. Wojewoda-Budka, J.Morgiel, N. Sobczak, Wetting and interfacial reactivity of Ni-Al alloys with Al2O3 and ZrO2 ceramics. Journal of Materials Science, 56 (2021) 7849-7861

 2. D. Giuranno, S. Gambaro, G. Bruzda, R. Nowak, W. Polkowski, N. Sobczak, Interfaces Design in Lightweight SiC/TiSi2 Composites Fabricated by Reactive Infiltration Process: Interaction Phenomena between Liquid Si-rich Si-Ti Alloys and Glassy Carbon Materials 14 (13) (2021) 3746

 3. M. Godzierz, A. Olszowka-Myalska, N. Sobczak, R. Nowak, P. Wrześniowski, Bonding effect of liquid magnesium with open-celled carbon foam in interpenetrating phase composite, Journal of Magnesium and Alloys, 9 (1) (2021) 156-165

 4. A.Kudyba, N. Sobczak, W. Polkowski, G. Bruzda, A. Polkowska, D. Giuranno, Improved methodological concepts for processing liquid Mg at high temperature, Journal of Magnesium and Alloys, 9 (1) (2021)

 5. A. Datas, E. López, A. Ramos, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, M. Zeneli, N. Sobczak, W. Polkowski, M. Tangstad, J. Safarian, D. M. Trucchi, A. Bellucci, M. Girolami, D. Bestenlehner, S. Lang, A. Vitulano, G. Sabbatella, C. del Cañizo, A.B. Cristobal, A.r Martí, Ultra-high temperature energy storage and conversion: A review of the AMADEUS project results, AIP Conference Proceedings, 2303 (1), (2020) 190008

 6. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, G. Bruzda, A. Kudyba, A. Polkowska, etc. Solid/liquid interaction between Si-based phase change materials and refractories, In: Ultra-High Temperature Thermal Energy Storage, Transfer and Conversion, (2021) pp. 113-137

 7. N. Sobczak, M. Bacior, P. Turalska, G. Bruzda, M. Homa, J. Sobczak, The Influence of Alloying Additions on High Temperature Interaction Between Molten Compacted Graphite Iron and Alumina, Archives of Metallurgy and Materials, 65 (3) (2020) 1227-1238

 8. N. Sobczak, J.J. Sobczak, M. Kolev, L. Drenchev, P. Turalska, M. Homa, A. Kudyba, G. Bruzda, High-Temperature Interaction of Molten Gray Cast Iron with Al 2 O 3-ZrO 2-SiO 2 Ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (4) (2020) 2499-2505

 9. M. Singh, R. Asthana, N. Sobczak, Active Brazing of SiC-base Ceramics to High-Temperature Alloys, Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (2020) 4898-4912 https://doi.org/10.1007/s11665-020-04934-3P.

 10. Turalska, M. Homa, N. Sobczak, A. Gazda, A. Wierzbicka-Miernikc, I. Kaban, The effect of testing procedure on DSC measurements of Gd-Ti-Zr alloy using ZrO2 container, J. Min. Metall. Sect. B-Metall. 56 (3) (2020) 371-378

 11.  M. Homa, N. Sobczak, K. Hodor, S. Gezgin, Simultaneous Differential Thermal Analysis and Thermogravimetric Analysis of Si-30B Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, 29(11) (2020) 7073-7079

 12. F. Valenza, N. Sobczak, J. Sobczak, R. Nowak, M.L. Muolo, A. Passerone, S. Sitzia, G. Cacciamani, Wetting and interfacial phenomena in Ni-Cr-Hf/sapphire systems, Journal of European Ceramic Society, 40(2) (2020) 521-528

 13. D. Giuranno, G. Bruzda, A. Polkowska, R. Nowak, W. Polkowski, A. Kudyba, N. Sobczak, F. Mocellin, R. Novakovic, Design of refractory SiC/ZrSi2 composites: Wettability and spreading behavior of liquid Si-10Zr alloy in contact with SiC at high temperatures, Journal of the European Ceramic Society 40 (4) (2020) 953-960

 14. D. Giuranno, N. Sobczak, G. Bruzda, R. Nowak, W. Polkowski, A. Polkowska, A. Kudyba, R. Novakovic, Studies of the Joining-Relevant Interfacial Properties in the Si-Ti/C and Si-Ti/SiC Systems, Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (2020) 4864-4871

 15. D. Giuranno, N. Sobczak, G. Bruzda, R. Nowak, W. Polkowski, A. Kudyba, A. Polkowska, R. Novakovic, Studying the wettability and reactivity of liquid Si-Ti eutectic alloy on glassy carbon, Journal of Materials Engineering and Performance, 28(6) (2019) 3460-3467

 16. D. Giuranno, N. Sobczak, G. Bruzda, R. Nowak, W. Polkowski, A. Kudyba, A. Polkowska, R. Novakovic, Wetting and spreading behavior of liquid Si-Ti eutectic alloy in contact with glassy carbon and SiC at T=1450°C, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 50(10) (2019) 4814-4826

 17. G. Bruzda, W. Polkowski, A. Polkowska, R. Nowak, A. Kudyba, N. Sobczak, K. Karczewski, D. Giuranno, Experimental study on the feasibility of using liquid-assisted processing in fabrication of Mo-Si-B alloys, Materials Letters, 253 (2019) 13-17

 18. M. Baranowski, M. Bober, A. Kudyba, N. Sobczak, The effect of surface condition on wetting of HASTELLOY®X by brazing filler metal of Ni-Pd-Cr-B-Si system, Journal of Materials Engineering and Performance, 28(7) (2019) 3950-3959

 19. M. Homa, N. Sobczak, Measurements of temperature and heat of phase transformation of pure silicon by using differential scanning calorimetry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138 (2019) 4215-4221

 20. N. Sobczak, R. Asthana, The 73rd World Foundry Congress, Journal of Materials Engineering and Performance, 28 (7) (2019) 3817-3818

 21. P. Turalska, N. Sobczak, G. Bruzda, I. Kaban, N. Mattern, High-temperature interaction of liquid Gd with Y2O3, Journal of Materials Engineering and Performance, 28(7) (2019) 3912-3921

 22. W. Polkowski, N. Sobczak, A. Polkowska, A. Kudyba, G. Bruzda, D. Giuranno, Silicon as a phase change material: performance of h-BN ceramic during multi-cycle melting/solidification of silicon, JOM 71 (2019) 1492-1498

 23. W. Polkowski, N. Sobczak, A. Polkowska, R. Nowak, A. Kudyba, G. Bruzda, D. Giuranno, A. Generossi, B. Pacci, D.M. Trucchi, Ultra-high temperature interaction between h-BN based composite and molten silicon, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 50 (2019) 997-1008

 24. W. Polkowski, N. Sobczak, G. Bruzda, A. Kudyba. R. Nowak, A. Polkowska, I. Krzak, A. Tchórz, D. Giuranno, Silicon-boron alloys as new ultra-high temperature phase-change materials: solid/liquid state interaction with the h-BN composite, Silicon (2019), DOI: 10.1007/s12633-019-00256-9

 25. W. Polkowski, N. Sobczak, G. Bruzda, R. Nowak, D. Giuranno, A. Kudyba, A. Polkowska, K. Pajor, T. Kozieł, I. Kaban, The effect of boron content on wetting kinetics in Si-B alloy/h-BN system, Journal of Materials Engineering and Performance, 28 (2019) 3819-3825

 26. C. Voigt, L. Ditscherlein, E. Werzner, T. Zienert, R. Nowak, U. Peuker, N. Sobczak, C.G. Aneziris, Wettability of AlSi7Mg alloy on alumina, spinel, mullite and rutile and its influence on the aluminum melt filtration efficiency, Materials & Design, 150 (2018) 75-85

 27. A. Kudyba, N. Sobczak, P, Turalska, G. Bruzda, A. Makaya, L. Pambaguian, High temperature wettability and reactivity between molten Mg in contact with Ni substrate/Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni, Transaction of Foundry Research Institute (Prace Instytutu Odlewnictwa), 58(1) (2018) 47-53

 28. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba, G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, J. Safarian, E. Moosavi-Khoonsari, A. Datas, Wetting behavior and reactivity of molten silicon with h-BN substrate at ultrahigh temperatures up to 1750°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 27(10) (2018) 5040-5053

 29. M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, K. Pietrzak, M. Chmielewski, W Strupiński, Interaction between graphene-coated SiC single crystal and liquid copper, Journal of Materials Engineering and Performance, 27 (2018) 2317-2329

 30. M. Homa, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, D. Giuranno, K. Pietrzak, M. Chmielewski, Interaction Between Liquid Silver and Graphene-Coated SiC Substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, (2018) 27(8) 4140-4149

 31. N. Mattern; J. H. Han; I. Kaban; O. Shuleshova; R. Nowak; N. Sobczak; O. Fabrichnaya, Experimental and thermodynamic assessment of the Gd-Ti-Zr phase diagram, Calphad, 61 (2018) 237-245

 32. L. Xi, I. Kaban, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, J. Eckert, Wetting, reactivity, and phase formation at interfaces between Ni-Al melts and TiB2 ultrahigh‐temperature ceramic, Journal of the American Ceramic Society 101 (2) (2018) 911-918

 33. R. Ummethala, M. Fritzsche, T. Jaumann, J. Balach, S. Oswald, R. Nowak, N. Sobczak, I. Kaban, M.H. Rümmeli, L. Giebeler, Lightweight, free-standing 3D interconnected carbon nanotube foam as a flexible sulfur host for high performance lithium-sulfur battery cathodes, Energy Storage Materials 10 (2018) 206-215

 34. M. Caccia, D. Giuranno, J.M. Molina-Jorda, M. Moral, R. Nowak, E. Ricci, N. Sobczak, J. Narciso, J.F. Sanz, Graphene Translucency and Interfacial Interactions in the Gold/Graphene/SiC System, J. Phys. Chem. Lett., 9 (14) (2018) 3850-3855

 35. W. Polkowski, N. Sobczak, M. Tangstad, J. Safarian, J. M. Jiao, B. Grorud, Silicon and silicon-boron alloys as phase change materials in thermal energy storage units, presentation at Silicon for the Chemical and Solar Industry XIV. Svolvaer, Norway, June 11-14, 2018, pp. 315-326

 36. T. Dudziak, L. Boron, A. Gupta, S. Saraf, P. Skierski, S. Seal, N. Sobczak, R. Purgert, Steam oxidation resistance and performance of newly developed coatings for Haynes®282® Ni-based alloy, Corrosion Science, 138 (2018), 326-339

 37. A.Kudyba, N. Sobczak, J. Budzioch, W. Polkowski, D. Giuranno, Improvements in experimental investigation of molten Mg-based materials, Materials and Design, 169 (2018) 915-917

 38. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, N. Sobczak, A. Wojciechowski, Microstructural aspects of fatigue life of Sn-Zn lead-free solders with 1% of Ag addition, Archives of Foundry Engineering, 18(1) (2018) 87-92

 39. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, N. Sobczak, Microstructure and mechanical characteristics of the ternary SnZnAl lead-free alloy, Archives of Foundry Engineering, 18(3) (2018) 31-36

 40. T. Dudziak, L. Boron, M. Homa, R. Nowak, N. Horton, R. Sheppard, R.M. Purgert, A. Siewiorek, N. Sobczak, J.J. Sobczak, The Influence of Fabrication Process on the Initial Stages of Steam Oxidation Performed on Haynes®282® Alloy at 760° C, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(1) (2017) 239-249

 41. T. Dudziak, V. Deodeshmukh, L. Backert, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek, K. Chruściel, A. Zieliński, J. Sobczak, G. Bruzda, Phase investigations under steam oxidation process at 800°C for 1000 h of advanced steels and Ni-based alloys, Oxidation of Metals, 87(1-2) (2017) 139-158

 42. T. Dudziak, L. Boroń, V. Deodeshmukh, J. Sobczak, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek, K. Chruściel, Steam oxidation behavior of advanced steels and Ni-based alloys at 800°C, Journal of Materials Engineering and Performance, 26(3) (2017) 1044-1056

 43. K. Pietrzak, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Klasik, A. Kudyba, P. Darłak, P. Długosz, A. Wojciechowski, E. Sienicki, Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3, Prace Instytutu Odlewnictwa, 57(2) (2017) 69-84

 44. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, A. Wojciechowski, N. Sobczak, Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free Sn-Zn solders with various Zn content, Archives of Foundry Engineering, 17(1) (2017) 131-136

 45. K. Pietrzak, A. Klasik, M. Maj, N. Sobczak, A. Wojciechowski, Comparative studies of microstructure and fatigue life of selected lead-free alloys, Archives of Foundry Engineering, 17(3) (2017) 111-116

 46. N. Sobczak, Editorial, High Temperatures - High Pressures, 46, 4/5 (2017) 255-257

 47. P. Turalska, M. Homa, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Wetting behavior and reactivity between liquid Gd and ZrO2 substrate, J. Min. Metall. Sect. B-Metall. 53(3) (2017) 285-293

 48. P. Turalska, M. Homa, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system, Transaction of Foundry Research Institute / Prace Instytutu Odlewnictwa, LVII(4) (2017) 303-308

 49. P. Turalska, N. Sobczak, A. Polkowska, G. Bruzda, A. Kudyba, I. Kaban, N. Mattern, J. Eckert, Zwilżalność i reaktywność ciekłego Gd w kontakcie z ceramiką Al2O3, Inżynieria Powierzchni, 4 (2017) 41-48

 50. W. Polkowski, N. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba ,G. Bruzda, A. Polkowska, M. Homa, P. Turalska, O. Shuleshova, I. Kaban, Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates, Transaction of Foundry Research Institute / Prace Instytutu Odlewnictwa, LVII(4) (2017) 321-326

 51. A.Polkowska, M. Warmuzek, J. Kalarus, W. Polkowski, N. Sobczak, A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature, Transaction of Foundry Research Institute / Prace Instytutu Odlewnictwa, LVII(4) (2017) 337-344

 52. 52. M. Bacior, N. Sobczak, M. Homa, P. Turalska, A. Kudyba, G. Bruzda, R. Nowak, A. Pytel, High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate, Transactions of Foundry Research Institute/ Prace Instyttutu Odlewnictwa, LVII (4) (2017) 375-384

 53. M. Homa, N. Sobczak, P. Turalska, G. Bruzda, M. Bacior, M. Warmuzek, A. Polkowska, Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy, Transactions of Foundry Research Institute / Prace Instyttutu Odlewnictwa, 4 (2017) 345-350

 54. J. Wojewoda-Budka, K. Stan, R. Nowak, N. Sobczak, High-temperature reactivity and wetting characteristics of Al/ZnO system related to the zinc oxide single crystal orientation, Journal of Materials Science, 51[4] (2016) 1692-1700

 55. R. Nowak, N. Sobczak, G. Bruzda, J. Wojewoda-Budka, L. Litynska-Dobrzynska, M. Homa, I. Kaban, L. Xi, L. Jaworska, Wettability and Reactivity of ZrB2 Substrates with Liquid Al, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 (2016) 3310-3316

 56. L. Xi, I Kaban, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, J. Eckert, Interfacial interactions between liquid Ti-Al alloys and TiB2 ceramic, Journal of Materials Science, 51 (4) (2016) 1779-1787

 57. K. Pietrzak, N. Sobczak, M. Chmielewski, M. Homa, A. Gazda, R. Zybała, Effects of Carbon Allotropic Forms on Microstructure and Thermal Properties of Cu-C Composites Produced by SPS, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 (2016) 3077-3083

 58. L. Xi, I Kaban, R. Nowak, G. Bruzda, N. Sobczak, M. Stoica, J. Eckert, Investigation of Ni-B alloys for joining of TiB2 ultra-high-temperature ceramic, Journal of Materials Engineering and Performance, 2 (2016) 3204-3210

 59. A.Siewiorek, N. Sobczak, J. Sobczak, A. Kudyba, R. Kozera, A. Boczkowska, High-temperature interaction between molten AlSr10 alloy and glass-like carbon substrate, Journal of Materials Engineering and Performance, 3 (2016) 3348-3357

 60. I.Kaban, R. Nowak, G. Bruzda, L. Xi, N. Sobczak, J. Eckert, L. Giebeler, Wettability and work of adhesion of liquid sulfur on carbon materials for electrical energy storage applications, Carbon, 98 (2016) 702-707

 61. R. Novakovic, D. Giuranno, M. Caccia, S. Amore, R. Nowak, N. Sobczak, Thermophysical properties of liquid Co-Si alloys, Journal of Molecular Liquids, 221 (2016) 346-353

 62. A.Siewiorek, P. Malczyk, N. Sobczak, J.J. Sobczak, A. Czulak, R. Kozera, M. Gude, A. Boczkowska, M. Homa, Effect of HNT on the microstructure, thermal and mechanical properties of Al/FACS-HNT composites produced by GPI, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 (2016) 3194-3203

 63. T. Babul, M. Baranowski, N. Sobczak, M. Homa, W. Leśniewski, Thermophysical properties of Cu-matrix composites manufactured using Cu powder coated with graphene, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 (2016) 3146-3151

 64. S. Ploetz, R. Nowak, A. Lohmueller, N. Sobczak, R.F. Singer, Wettability of low weight borides by commercial aluminum alloys - A basis for metal matrix composite fabrication: wettability of low weight borides, Advanced Engineering Materials, 18(11) (2016) 1-5

 65. Ł. Boroń, J.M. Radzikowska, N. Sobczak, A. Tchórz, Kolorowy świat struktury materiałów, Kraków, Instytut Odlewnictwa, 2016, 100 s., ISBN 978-83-941558-9-6.


Patenty

 1. 1. P.421216, Stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi (J. Budzioch, G. Bruzda, A. Kudyba, R. Nowak, N. Sobczak), data zgłoszenia: 06.04.2017; data udzielenia: 23.09.2019

 2. EP.17460064.3, Module for soldering printed circuit boards/Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych (A. Kudyba, N. Sobczak, M. Markiewicz), Europejski Urząd Patentowy; data zgłoszenia: 19.10.2017; data udzielenia: 07.08.2018

 3. P.411415/225987, Urządzenie do pomiaru sił ścinających, W. Leśniewski, N. Sobczak, P. Wieliczko, data zgłoszenia: 27.02.2015; data udzielenia: 30.06.2017

 4. P.408159/225228, Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermiznych i nieizotermicznych (N. Sobczak, R. Nowak, J. Budzioch, A. Glenz) data zgłoszenia: 09.05.2014, data udzielenia: 31.03.2017

 5. Patent międzynarodowy No 14732942.9-1373/2925469, The pressure reactor for producing materials having directed porosity (J.J. Sobczak, N. Sobczak, P. Dlugosz, P. Darlak, L. Boyko, V. Shapovalov) European Patent Office, 30.05.2016

 6. PL-215374B1, Przyrząd do badania wytrzymałości na ścinanie próbki polaczenia różnorodnych materiałów (Z.L. Kowalewski, J. Kowalewski, A. Klasik, N. Sobczak) 29.11.2013

 7. PL202108B1, Przyrząd do wyznaczania wytrzymałości na ścinanie polaczenia różnorodnych materiałów (B. Mikułowski, N. Sobczak, M. Książek, W. Radziwiłł) 28.10.2008

 8. P-343332, Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojącą (J. Sobczak, N. Sobczak) 30.11.2000

 9. P-330694 Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych (J. Sobczak, A. Janczur, W. Romek, N. Sobczak, K. Siwecki) 04.01.1999

 10. Wzór użytkowy: rządzenie do wprowadzania komponentu zbrojącego do ciekłego metalu, mieszania i ujednorodnienia wytworzonego metalowego materiału kompozytowego w atmosferze gazów obojętnych, ochronnych lub aktywnych (J. Sobczak, F. Jahn, N. Sobczak) 15.05.1999

 11. Wzór użytkowy „Forma metalowa do prasowania w stanie ciekłym tłoków, zwłaszcza kompozytowych" (J. Sobczak, Zb. Górny, A. Janczur, F. Jahn, N. Sobczak) 30.10.1999

 12. PL-166953, Urządzenie do badania właściwości powierzchniowych ciekłych stopów (N. Sobczak, J. Schmidt, A. Kazakov) WUP 07/95; 31.07.1995

 13. PL-53407, Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny (J. Schmidt, N. Sobczak, M. Pietraszkiewicz, Z. Wójcicki, K. Siwecki) WUP 10/95, 31.10.1995

 14. PL-50513, Aparat do badań właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym (J. Galon, N. Sobczak, R. Ryglicki) 11.01.1993

 15. PL-165262, Urządzenie do wytwarzania zawiesin metalowych (N. Sobczak, G. Briginiewicz, A. Klekowkin, G. Anisowicz) 10.01.1991

 16. PL-288046, Sposób wykonania żaroodpornego pokrycia ochronnego (N. Sobczak, A. Klekowkin, G. Briginiewicz, P. Zimonin) 28.11.1990

 17. Patent ZSRR Nr 1144289, Lutowie do lutowania metali nieżelaznych (V.G. Choroshajlov, N.L. Sobczak, S.N. Pavlova, N.A. Grekov) 08.11.1984

 18. Patent ZSRR Nr 866898, Lutowie do lutowania miedzi i jej stopów (N.L. Sobczak, N.A Grekov, L.P. Zajcewa, S.N. Pavlova, E.P. Silina, E.A. Staniukovich) 21.05.1981


Projekty badawcze (ostatnie 5 lat)
Projekty międzynarodowe

 1. New generation light-weight materials for advanced space applications, Contract No. 4000109468/13/NL/Cbi, European Space Agency, 2014-2017 (Principal Investigator)

 2. INSURFCAST: Innovative Surfaces for Superalloys Casting Processes, Grant agreement 4165, M.ERA.NET Joint Call 2016, 2017-2020 (Koordinator konsorcium Polskiego, Lider WP)

 3. Projekt AMADEUS: Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion, Grant agreement 737054, projekt finansowany przez KE w ramach programu HORIZON2020 (7 partnerów), 2017-2019 (Członek Steering Committee, Lider Grupy Roboczej WP2)

 4. Project No. DAAD010/2017/2018, Badania wysokotemperaturowego oddziaływania pomiędzy ciekłymi stopami Ni-Cr a ceramiką TiB2, N. Sobczak (Polska), I. Kaban (Niemcy), projekt badawczy realizowany wspólnie z Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Institute of Complex Materials (IFW-Dresden) w ramach programu wykonawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemieckiej Centrali Akademickiej DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2017-2018 (Kierownik i główny wykonawca w Polsce)

 5. Projekt UMO-2016/23/P/ST8/01916, SIC-WIN: Reactivity of Sllicon-alloy/C-material system: Wetting versus Infiltration - projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ-2, dedykowany międzynarodowej mobilności naukowców Akcji M. Skłodowskiej-Curie w programie HORIZON2020, 2017-2018 (Host - opiekun naukowy dla visiting profesor D. Giurano z CNR, Włochy)


Projekty Narodowego Centrum Nauki

 1. 2012/06/M/ST8/00448, Wysokotemperaturowe badania zjawiska niemieszalności w stanie ciekłym w stopach układu Gd-Ti-X (X-Co, Zr) i ich reaktywności w kontakcie z ceramikami tlenkowymi, 2012-2016 (Kierownik i główny wykonawca)

 2. UMO-2015/17/B/ST8/03391, Wysokotemperaturowe badania wpływu dodatków stopowych na termofizyczne właściwości żeliwa wermikularnego w stanie ciekłym oraz na jego zwilżalność i reaktywność w kontakcie z tlenkami metali, 2016-2019 (Kierownik i główny wykonawca)


Współpraca dwustronna z zagranicą


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor 4 prac doktorskich:

 1. Rafał Nowak, Rola zwilżalności i reaktywności w układach Al/MgO i Al/MgAl2O4 w kształtowaniu struktury kompozytów in-situ typu Al-Al2O3, IMIM PAN, Kraków (2010)

 2. Artur Kudyba, Wpływ temperatury i dodatków stopowych na zwilżalność lutowi bezołowiowych, IMIM PAN, Kraków (2012)

 3. Marcin Grobelny, Wpływ dodatków stopowych na właściwości korozyjne bezołowiowych stopów lutowniczych na osnowie Sn-Zn, IMIM PAN (2018)

 4. Patrycja Turalska, Zwilżalność i reaktywność ciekłego gadolinu w kontakcie z tlenkami Y2O3, ZrO2 i TiO2, IMIM PAN (2018)

Recenzent: 4 prac doktorskich, 2 prac habilitacyjnych, 1 wniosek o tytuł naukowy profesora

Recenzent: Acta Materialia; Advances in Materials Science; Archives of Metallurgy and Materials; Chemie/Chemical Monthly; China Foundry; Colloids and Surfaces; Interface Science; Journal of Adhesion and Adhesives; Journal of American Ceramic Society; Journal of Electronic Materials; Journal of Materials Engineering and Performance; Journal of Materials Science; Kluwer Academic Publishers - NATO series; Material Science and Engineering; Materials Characterization; Materials Chemistry and Physics; Materials Science - Poland; Metallurgical Transactions; Proceedings ASM International; Proceedings of High Temperature Capillarity; Scripta Materialia; Surface and Interface Analysis; Thin Solid Films; Transactions of American Ceramic Society; Transactions of Joining and Welding Research Institute; Welding Journal; Biuletin PAS; Inżynieria Materiałowa; Inzynieria Powierzchni; Kompozyty; Odlewnictwo - Nauka i Praktyka; Prace Instytutu Odlewnictwa; Przegląd Odlewnictwa; Rudy i Metale Nieżelazne, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Ministerstwa Nauki Grecji, Izraela, Szwajcarii; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych.


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych


Udział w redakcjach czasopism naukowych:

Journal of Materials Engineering and Performance/Springer (Associate Editor); Int. Journal of Metalcasting/Springer (Advisory and Board of Review); China Foundry/Springer (Editorial Board), Achieves of Metallurgy and Materials (Board of Review).

Guest Editor: Journal of Joining and Welding Research Institute (2001); Journal of Materials Engineering and Performance (EUROMAT2011, EUROMAT2015)


Członkostwo w organizacjach naukowych, pełnienie funkcji z wyboru

Przewodnicząca Sekcji Cast Metal Matrix Composites w World Foundry Organization (od 2001)
Przewodniczaca Komisji Dyscyplinarnej w MNiSW (2015-2019)
Członek Executive Committee - Federation of European Materials Societies (od 2020)
Członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji „Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty" (od 2015)
Członek Zespołu Ewaluacji - KEJN-MNiSW (2013-2014)
Członek Międzynarodowego Komitetu High Temperature Capillarity (od 1994)
Członek Międzynarodowego Komitetu Subsecond Thermophysics (od 2013)
Zespołów Zespołu Komitetu Inżynierii Materiałowej PAN (od 2004)


Główne zainteresowania naukowe

Zjawiska wysokotemperaturowe w ciekłych metalach i stopach (zwilżanie, infiltracja, reaktywność, korozja); Metodologiczne problemy badań wysokotemperaturowych; Termofizyczne właściwości materiałów; Materiały kompozytowe o osnowie metalowej i ceramicznej; Materiały do magazynowania energii; Superstopy niklu; Ultralekkie materiały porowate; Pokrycia/warstwy technologiczne i barierowe; Aerożele; Inżynieria ciekłego metalu; Inżynieria powierzchni; Synteza stopów; Odlewnictwo metali i stopów; Łączenie różnorodnych materiałów (lutowanie, spawanie, zgrzewanie); Metody badań strukturalnych materiałów (mikroskopia świetlna, SEM, TEM, AFM, SPM, tomografia komputerowa)