blaszki5.jpg

Dr inż. Anna Sypień

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952808, pokój 207, fax: (012) lub 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Anna Sypień od roku 2000 do 2004 roku była zatrudniona w Zakładzie Inżynierii i Analiz Materiałów AGH w Krakowie na stanowisku asystenta. Następnie od 2005 została zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku adiunkta. Od 2015 jest Kierownikem Zespołu Laboratorium Akredytowanych w IMIM PAN oraz Ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej L-4,


Przebieg kariery naukowej

Magister Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, kierunek: Inżynieria Materiałowa (metaloznawstwo), specjalność: Stale i Stopy Specjalne 1998

Doktor Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, kierunek: Inżynieria Materiałowa, 2004


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. A. Sypien, M. Stoica, T. Czeppe, „Influence of the Sn and Nb Additions on the Crystallization and Microhardness of the TiCuZr14at.%Pd Amorphous Alloy", Journal of Materials Engineering and Performance, 2016, 25, 800-808

 2. A. Sypień, T. Czeppe, G. Garzeł, L. Lityńska-Dobrzyńska, J. Latuch, N. Q. Chinh, "Thermal stability and mechanical properties of the TiCuZrPd BMG's with 10, 14 and 20 at.% Pd", Journal of Alloys and Compounds, DOI information: 10.1016/j.jallcom.2013.12.240, 2014, vol. 615, pp. 108-112

 3. A. Sypień, "Observation of the complex local crystallization process in Ti-Zr-Cu-Pd amorphous ribbons and bulk metallic glass", Archives of Metallurgy and Materials, 2013, vol. 58, iss. 2, pp: 347-350.

 4. D. M. Fronczek, J. Wojewoda-Budka, R. Chulist, A. Sypien, A. Korneva, Z. Szulc and P. Zięba, "Structural properties of Ti/Al clads manufactured by explosive welding and annealing", Material and Design, 2016, 91, 80-89, (IF2014: 3,501)

 5. W. Wołczyński, Z. Pogoda, G.Garzeł, B. Kucharska, A.Sypień, T. Okane, "Part I. Thermodynamic and kinetic aspect of the hot DIP (Zn) - coating formation", Archives of metallurgy and meterials,2014, vol. 59, iss 3, pp. 1233-1243; DOI 10.2478/amm-2014-0112.

 6. P. Fima, G. Garzeł, A. Sypień: Wetting of Cu pads by Bi-2.6Ag-xCu alloys and phase equilibria in the Ag-Bi-Cu system. J. Electron. Mater. 43 (2014) 4365-4373.

 7. W. Wołczyński, Z. Pogoda, G. Garzeł, B. Kucharska, A. Sypień, T. Okane, „Part II. Model for the Protective Coating Formation during Hot Dip Galvanizing", Archives of Metallurgy and Materials, 2014, vol. 59, pp. 1393 -1404, DOI: 10.2478/amm-2014-0237

 8. W. Wołczyński, Z. Pogoda, G. Garzeł, B. Kucharska, A. Sypień, T. Okane, „Part III. Kinetics of the (Zn) - coating deposition during stable and meta-stable solidifications", Archives of Metallurgy and Materials, 2015, vol. 60, iss 1, pp. 203 -211, DOI: 10.1515/amm-2015-0032

 9. P. Fima, G. Garzeł, A. Sypień: Wetting of Cu pads by Bi-2.6Ag-xCu alloys and phase equilibria in the Ag-Bi-Cu system. J. Electron. Mater. 43 (2014) 4365-4373.

 10. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Litynska-Dobrzynska L., Sypien A., Zieba P.: „Microstructure and chemistry of PbSn solder/ENIG interconnections", Inżynieria Materiałowa 2(198) (2014), 222-224.

 11. A. Dębski, W. Gąsior, A. Sypień, A. Góral, "Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Ni and Al-Ni-Ti systems", INTERMETALLICS Volume: 42 Pages: 92-98, 2013 DOI: 10.1016/j.intermet.2013.05.016 Published: NOV 2013

 12. A. Sypień, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Wierzbicka-Miernik, P. Zięba, Microstructure, chemistry and mechanical properties of the Ni/SnAgBiCu/Ni interconnections, Solid State Phenomena, 2012, Vol. 186, 239-242.

 13. T. Czeppe, A. Sypień, G. Korznikova, A. Korznikov, Microstructure of the Ni-W solid solution prepared by levitation and after high pressure torsion severe plastic deformation, Solid State Phenomena, 2012, Vol. 186, 104-107.

 14. Przemysław Fima, Tomasz Gancarz, Janusz Pstruś, Anna Sypień, Wetting behavior of Sn-8.8Zn-xIn (x = 0.5, 1.0, 1.5 wt%) alloys on Cu and Ni substrates, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume: 21 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 595-598 DOI: 10.1007/s11665-012-0124-4.

 15. A. Sypień, A. Piątkowski, P. Zięba, Microstructure evolution and mechanical properties of the Ni/Ni, soldered joints, Solid State Phenomena, 2011, Vols. 172-174, 863-868.

 16. A. Sypień, "Modern materials prepared with the use of levitation melting method in the magnetic fields", www.imim-phd.edu.pl

 17. T. Czeppe, A. Sypień, Z. Świątek, M. Michalec, A. Wierzbicka-Miernik, A. Kovacova, J. Bidulska, Phase structrure and metastability of NiAlVTi alloys prepared by levitation, Chemicke Listy, 2011, 105, 439-441.

 18. B. Onderka, A. Sypień, A. Wierzbicka-Miernik, T. Czeppe, and L.A. Zabdyr, Specific Heat Capacities of Some Ternary Aluminides, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2011, Vol. 32(1), 39-41


Projekty badawcze

 • PBZ-KBN-114/T08/2004, Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie, IMIM PAN, kierownik zadania nr 4, 2004-2008.

 • Szkła na bazie niklu, nanokrystalizacja i własności mechaniczne- Projekt N 3T08A 067 28 - IMIM PAN, (wykonawca 2005-2008);

 • Badania procesu korozji materiału lutowi bezołowiowych typu SAC pod wpływem płynnych mediów środowiska (kwaśne deszcze, woda morska), (Projekt N N507 443732), wykonawca, 2008-2011.

 • Projekt Badawczy Rozwojowy - Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP, (Nr 0021/R/T00/2009/08), wykonawca, 2009-2011.

 • Zastosowanie procesu lutowania z przejściowym udziałem fazy ciekłej (TLP) do otrzymania złączy elektronicznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach, Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, wykonawca, 2009-2012.

 • Wpływ wybranych dodatków stopowych na krystalizację i własności mechaniczne szkieł metalicznych NiNb(ZrTi) i TiCuZr, Projekt N N507 303940, wykonawca, 2011-2013.

 • Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, Projekt Juventus Plus, IP 2011 012571, (2012-2014),(wykonawca).

 • Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd, Projekt NCN, UMO-2013/11/B/ST8/04286, Kierownik projektu.

 • Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2, Zn/Co2Si oraz Zn/Ni3Si, Projekt NCN, (2014/15/B/ST8/00195, 2015-2018), (wykonawca).

Projekty Unii Europejskiej

 • COST 535, Thermodynamics of Alloyed Aluminides, (Thalu), IMIM PAN, wykonawca, 2002-2006.

 • COST, Action MP 0602- Advanced Solder Materials for High Temperature Applications - HISOLD, IMIM PAN, wykonawca, 2007-2010.

 • Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych „Pb-Free, Projekt Nr WND-POIG.01.03.01-00-103/09, wykonawca, 2009-2012.

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania - ZAMAT, Projekt nr POIG.01.01.02-00-015/09-00, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonawca, (2009-2014)

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej, INFRASTRUKTURA, POIG.02.01.00-12-175/09-02, wykonawca, (2012-2014).

 • In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production, 1.01.2014 - 31.12.2016, Projekt Nr POL-NOR/199380/89/2014 realizowany w ramach programu polsko-norweska współpraca badawcza przez NCBiR, wykonawca (2014-2016)

Projekty Międzynarodowe

 • Fazy międzymetaliczne, wykazujące własności magnetyczne, związek pomiędzy mikrostrukturą a własnościami magnetycznymi i termicznym, IMIM PAN - Instytut Nadplastyczności RAN w Ufie, 2005-2007 (wykonawca);

 • Wpływ intensywnego odkształcenia plastycznego na strukturę i własności fizyczne faz międzymetalicznych i stopów amorficznych na bazie Ni, IMIM PAN - Instytut Nadplastyczności RAN w Ufie, 2008-2010 (wykonawca);

 • Projekt we współpracy bilateralnej PAN-BAN: Stopy amorficzne-relaksacja, lepkość, krystalizacja, własności mechaniczne i inne dla zastosowań, termin zakończenia -2014, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca;

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 1. France, Institut Polytechnique de Grenoble, scholarship, ( 1 week), 2002.

 2. Slovenia, Complex Metallic Alloys: Surfaces and Coatings, Ljubljana, fellwship, (1 week), 2008

 3. Netherlands, Eindhoven University of Technology, fellowship, (1week), 2011

 4. Netherlands, Eindhoven University of Technology, fellowship, (1 week), 2012

 5. Bulgaria, Institute for Metal Science, Equipment and Technologies "Acad. A. Balevski" with Hydroaerodynamics Centre BAN, fellowship, (1 week), 2012

 6. Germany, IFW-Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Institute for Complex Materials - Prof. Jürgen Eckert, supervisor-Dr. Mihai STOICA, scholarship, (2 week), 10.2013

 7. Germany, IFW-Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Institute for Complex Materials - Prof. Jürgen Eckert, supervisor-Dr. Mihai STOICA, scholarship - Erasmus, (1 week), 08.2014

 8. Germany, IFW-Institute for Solid State and Materials Research Dresden, Institute for Complex Materials - Prof. Jürgen Eckert, supervisor-Dr. Mihai STOICA, scholarship - Erasmus, (1 week), 05.2015

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

1997 - I miejsce - XXIV Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH,

1998 - Nagroda Rektora AGH

2008 - II miejsce w konkursie o najlepszy poster, International Conference Advanced Processing of Novel Functional Materials - APNFM2008, Drezno,Niemcy.

2009 - V miejsce w konkursie o najlepszy poster, EUROMAT2009, Glassgow, Anglia

2012 -Nagroda Dyrektora IMIM PAN w Krakowie za zajęcie III miejsca w gr. Pracowników niesamodzielnych w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2009-20010.

2013 - financing of the scientific-managing practice in UE country in the frame of the EU Human Capital Operational Programme, UDA>POKL.04.02.00-00-041/11-00


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i laboratoria) na kierunku Inżynieria Materiałowa, o specjalności Inżynieria Powierzchni w latach 1999- 2004 z następujących przedmiotów:

• Algorytmy, Podstawy informatyki,

• Technologie otrzymywania warstw wierzchnich materiałów,

• Techniki badawcze warstw wierzchnich i powłok

• Techniki spawalnicze w Inżynierii Powierzchniowej,

• Metody badań materiałów,

• Wymiana ciepła i masy,

• Inżynieria powierzchni,

• Urządzenia do obróbki powierzchniowej,


Opiekun naukowy -

• Promotor prac magisterskich, AGH, Wydz. Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 2 (Małgorzata Szewczyk (2001), Piotr Paszek (2005)

• Promotor pracy magisterskiej, Politechnika Krakowska, Wydz. Mechaniczny, 1 (Kamil Badura) (2014/2015)„Wpływ dodatku palladu na mikrostrukturę strefy rozdziału powstającej w reakcji stopu Ti-6Al-4V z amorficznymi taśmami TiZrCuPd"

• Opiekun naukowy - miesięcznej praktyki - 2010, AGH, Wydz. Inżynierii Przemysłowej i Informatyki, 1(Marcin Szot)

• Opiekun naukowy - stażystki, 07-08.2014 (8tygodni), Uniwersytet Jagielloński, (Karolina Karnas), w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-168/11 dla studentek II roku studiów ZMIN i SMP (Zadanie 9 Program stażowy)

• Piotr Bobrowski, 2010-2014, „Application of three-dimensional orientation microscopy to microstructure characterization„, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, promotor pomocniczy pracy doktorskiej

• Opiekun pomocniczy mgr inż. Kamila Badury - studia doktoranckie realizowane w IMIM PAN „Charakterystyka mikrostrukturalna oraz właściwości użytkowych połączeń uzyskanych podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiCuZrPd modyfikowanymi dodatkami stopowymi" - 2016-2020


Recenzent:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Narodowe centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Rozwoju i Badań (NCBiR) - projekt POIG, Dział. 1.4, projekt celowy- ilość recenzji - 1, projekt Lider - ilość recenzji-1

Ekspert Branżowy POIG FORSURF: w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Recenzent publikacji dla czasopisma: Archives of Metallurgy and Materials

Recenzent publikacji dla konferencji: XIV International Conference on Electron Microscopy

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

TOFA 2008 “ Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys”, Kraków (2008),

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM) od 2005
APDTC - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Comitte od 2011
European Materials Research Society, Polish Association for Materials Science (od 2007),
European Microbeam Analysis Society (od 2012)

 

Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody otrzymywania materiałów metalicznych (topienie lewitacyjne, topienie indukcyjne z zastosowaniem zimnego tygla, szybka krystalizacja). Nowe materiały i techniki lutownicze. Mikroskopia elektronowa (SEM, TEM), szkła metaliczne, fazy wysokotemperaturowe i stopy