blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskich

Projekt: „Samoczyszczqce, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania"

Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wspólnego Przedsięwzięcia BRIK. Nr umowy POIR.0401-00-0001/17-00, umowa zawarta w dniu 19.06.2018 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - Liderem projektu oraz Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską.

Celem projektu jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej.

Kierownik Zarządzający Projektem: dr hab. Marek Lipiński prof. PAN

Kierownik Zespołu Badawczo - Rozwojowego: dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk prof. PAN.

Okres realizacji projektu: 2018.09.01 - 2021.08.31.