blaszki5.jpg

Dr inż. Jan Guśpiel

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

a. Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

b. Tel.: (012) 295 28 30, pokój 010

    fax: (012) 295 28 04

c. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr inż. Jan Guspiel od roku 1976 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku inżyniera, od 1.VII 1984 roku na stanowisku starszego asystenta, następnie adiunkta (od 1.X 1992 r), a od 15.X 2006 r na stanowisku starszego specjalisty.
Do 31.III 2001 r. pracownik Pracowni Hydro – Elektrometalurgii a od 1 IV 2001 r. Pracowni Struktur Anizotropowych.

Przebieg kariery naukowej

Magister Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali NIeżelaznych, 1976

Doktor Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 1992

 

Dorobek naukowy

Łącznie 24 opublikowane prace, 1 zgłoszenie patentowe; kierownik 3 projektów badawczych finansowanych przez KBN

 

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

1. J.Bonarski, J.Guśpiel, L.Tarkowski; Dependence of Corrosion Resistance on Crystallograpic Orientation; Sprawozdanie roczne 2004 – Annual Report 2004

2. J.Bonarski, J.Guśpiel; Krystaliczne ogniwo elektryczne – zgłoszenie patentowe nr P-365409 ; 2004 r

3. Z.Świątek, A.Bonchyk, M.Michalec, J.Guśpiel i inni; Complex Photoluminescence Spectrum of Si Nanostructures Formed by the Ion Implementation and Chemical Etching; Archives of Metalllurgy and Materials; 2005; Vol. 50,

4. K.Sztwiertnia, J.Pospiech, J.Jura, J.Bonarski, J.Guśpiel i inni Charakteristics of Crystallographic Orientations and Materials Properties; Sprawozdanie roczne 2006 – Annual Report 2006

Projekty badawcze
NNS07 443734 – Badania procesu korozji materiału lutowi bezołowiowych typu SAC pod wpływem płynnych mediów środowiska (kwaśne deszcze, woda morska).
Miejsce realizacji IMIM PAN w Krakowie; wykonawca

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Bułgaria – Kombinat Metali nieżelaznych w Plovdiv,

-Białoruś – Instytut Fizyki Ciała Stałego i Półprzewodników AN BSRR w Mińsku

-charakter pobytu – wyjazdy szkoleniowe; łącznie 3 miesiące

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Warszawa 1985 za udział w pracy pt. „Wpływ związków magnezowych na strukturę i własności hydrodynamiczne surowców cynkowych”

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

członek Rady Naukowej IMIM PAN w latach 1998-2001

Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii elektronowej, Procesy transportu masy i ładunku na granicach ziaren materiałów metalicznych i ceramicznych, Materiały gradientowe oraz powłoki ochronne, Nowe technologie spajania metali i stopów, Odnawialne źródła energii- krzemowe ogniwa słoneczne.