blaszki5.jpg

Dr Krzysztof Kudłacz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk - metalurg (2008-2014), adiunkt (od 2014)

Wydział Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet w Granadzie - Early Stage Researcher (2009 -2012)

 

Przebieg kariery naukowej

Magister: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, 2006
Magister: Wydział Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet w Granadzie, 2011
Doktor: Wydział Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet w Granadzie, 2013

 

Dorobek naukowy

  1. Rodriguez-Navarro, C., Kudłacz, K., Cizer, Ö. & Ruiz-Agudo, E. (2015). Formation of amorphous calcium carbonate and its transformation into mesostructured calcite. CrystEngComm. 17, 58-72

  2. Kudlacz, K. & Rodriguez-Navarro, C. (2014). The Mechanism of Vapor Phase Hydration of Calcium Oxide: Implications for CO2 capture. Environmental Science & Technology. 48, 12411-12418

  3. Ruiz-Agudo, E., Kudlacz, K., Putnis, C., Putnis, A., Rodriguez-Navarro, C. (2013). The dissolution and carbonation of portlandite [Ca(OH)2] single crystals. Environmental Science & Technology. 47, 11342-11349

  4. Paul, H., Baudin, T., Kudłacz, K. & Morawiec, A. (2012). Recrystallization in Ultra-Fine Grain Structures of AA3104 Alloy Processed by ECAP and HPT. Materials Science Forum. 715 - 716, 346-353.

  5. Rodriguez-Navarro, A. B., Kudlacz, K. & Ortega-Huertas, M. (2012). Automatic sample changer for the analysis of powder samples on an X-ray single-crystal diffractometer equipped with an area detector. Journal of Applied Crystallography. 45, 135-137.

  6. Rodriguez-Navarro, C., Kudlacz, K. & Ruiz-Agudo, E. (2012). The mechanism of thermal decomposition of dolomite: new insights from 2D-XRD and TEM analyses. (2012). American Mineralogist. 97, 38-51.

  7. Ossowska-Chruściel, M. D., Kudłacz, K., Sikorska, A., Chruściel, J., Marzec, M., Mikułko, A., Wróbel, S., Douali, R., Legrand, Ch. (2007). Ferroelectric properties of achiral banana-shaped and calamitic - chiral thioesters. Phase Transitions. 80, 781-790.

 

Projekty badawcze

"Zwiększanie dokładności wyznaczania lokalnych odkształceń sprężystych metodami mikrodyfrakcji Kossela oraz dyfrakcji zbieżnej wiązki elektronowej", (Umowa nr UMO-2012/06/M/ST8/00449), IMIM PAN, wykonawca (2013-2015)

"Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo", (Umowa nr UMO-2012/07/B/ST8/04025), IMIM PAN, wykonawca (2014-2015)

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Stypendium Marie-Curie, Wydział Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet w Granadzie, 2009-2012

 

Główne zainteresowania naukowe

Metody charakteryzacji materiałów za pomocą dyfrakcji elektronów (mikroskopia orientacji krystalograficznej) oraz dyfrakcji rentgenowskiej (1D i 2D). Numeryczne i obliczeniowe aspekty analizy danych doświadczalnych.