blaszki5.jpg

Dr inż. Jakub Kawałko

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk - specjalista (od 2015)


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, 2010

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, 2015

 

Dorobek naukowy

  1. Kowalczyk-Gajewska, K., Sztwiertnia, K., Kawałko, J., Wierzbanowski, K., Wronski, M., Frydrych, K., Stupkiewicz, S., Petryk, H. (2015). Texture evolution in titanium on complex deformation paths: Experiment and modelling. Materials Science and Engineering: A, 637, 251-263.

  2. Sztwiertnia, K., Kawalko, J., Bieda, M., Jaskowski, M., Pieła, K., Bochniak, W. (2015, April). Microstructure and texture of zinc deformed by extrusion with forward-backward rotating die (KoBo). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 82, No. 1, p. 012084). IOP Publishing.

  3. Bieda, M., Kawalko, J., Brisset, F., Sztwiertnia, K. (2015, April). Advanced characterization of microstructural changes during recrystallization in aluminum alloy 6013. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 82, No. 1, p. 012081). IOP Publishing.

  4. Sztwiertnia, K., Morawiec, A., Bieda, M., Kawałko, J. (2014, August). Microstructure of titanium deformed by warm extrusion with forward-backward rotating die. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 63, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.

  5. Sztwiertnia, K., Kawałko, J., Bieda, M., Berent, K. (2013). Microstructure of Polycrystalline Zinc Subjected to Plastic Deformation by Complex Loading. Archives of Metallurgy and Materials,58(1), 157-161.

  6. Bieda, M., Korneva, A., Kawalko, J., Sztwiertnia, K. (2012). Orientation Microscopy in the Transmission Electron Microscope-Investigations of Small Orientations Changes by Means of Orientation Mapping in TEM. INTECH Open Access Publisher.

  7. Łojewski, T., Thomas, J., Gołąb, R., Kawałko, J., Łojewska, J. (2011). Note: Light ageing with simultaneous colorimetry via fibre optics reflection spectrometry. Review of Scientific Instruments, 82(7), 076102.

 

Projekty badawcze

  • Projekt badawczy PRELUDIUM 6 NCN. Ewolucja struktury i tekstury tytanu o czystości komercyjnej po złożonym procesie odkształcenia, podczas obróbki mechanicznej oraz termicznej, badana metodami Mikroskopii Orientacji. Umowa UMO-2013/11/N/ST8/00344, kierownik (2014-2016).

 

Główne zainteresowania naukowe

Analiza przemian strukturalnych i teksturowych w materiałach heksagonalnych podczas odkształcenia w złożonym schemacie obciążenia oraz podanych obróbce termomechanicznej. Mikroskopia orientacji krystalicznych.