blaszki5.jpg

Dr hab. inż. Przemysław Fima, Prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 24, pokój 205, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Przemysław Fima jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 
Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002

Doktor: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2006

Dr hab.: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2015

 

Dorobek naukowy

Łącznie 39 opublikowanych pozycji, w tym 30 prac w recenzowanych czasopismach naukowych ( pozycje ujęte przez Journal Citation Reports).

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat  


 1. P. Fima, N. Sobczak: Thermophysical Properties of Ag and Ag-Cu Liquid Alloys at 1098K to 1573K. Int. J. Thermophys., 31 (2010) 1165-1174.

 2. P. Fima: Surface tension and density of liquid Sn-Ag alloys. Appl. Surf. Sci. 257, (2011) 3265-3269.

 3. Z. Moser, P. Fima, K. Bukat et al.: Investigation of the effect of indium addition on wettability of Sn-Ag-Cu solders. Solder. Surf. Mt Tech. 23, (1/2011) 22-29.

 4. P. Fima, T. Gancarz, J. Pstruś, A. Sypień: Wetting of Sn-Zn-xIn (x = 0.5, 1.0, 1.5 wt%) alloys on Cu and Ni substrates, J. Mater. Eng. Perform., 21 (2012) 595-598.

 5. P. Fima, A. Dębski, W. Gąsior: Electromotive force measurements in liquid Li-Si alloys, J. Phase Equilib. Diff. 33 (2012) 351-356.

 6. P. Fima: Surface tension and density of liquid Sn-Ag-Cu alloys. Int. J. Mater. Res. 103 (2012) 1455-1461.

 7. P. Fima, A. Gazda: Thermal analysis of selected Sn-Ag-Cu alloys. J. Therm. Anal. Calorim. 112 (2013) 731-737.

 8. P. Fima, H. Flandorfer: Enthalpy of mixing of liquid Ag-Bi-Cu alloys at 1073 K. Thermochim. Acta 575 (2014) 336-342.

 9. P. Fima, G. Garzeł, A. Sypień: Wetting of Cu pads by Bi-2.6Ag-xCu alloys and phase equilibria in the Ag-Bi-Cu system. J. Electron. Mater. 43 (2014) 4365-4373.

 10. P. Fima, J. Romanowska: Activity of bismuth in liquid Ag-Bi-Ni alloys determined by equilibrium saturation method. J. Min. Metall. Sect. B- Metall. 51 (2015) 105-112.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW/NCN

 • Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn, (Projekt N507 457237), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2012

 • Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/NKanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2013

 • Badania termodynamiczne stopów Li-Si jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru, (Projekt IP2010 007170), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2011

 • Właściwości termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania wodoru, (Projekt 2011/01/D/ST8/01630), IMIM PAN, kierownik projektu, 2011-2014

 • Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, (Projekt IP2011 012571), IMIM PAN, kierownik projektu, 2012-2014

 • Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w stopach Ag-Bi-Ni, (Projekt IP2012 035672), IMIM PAN, kierownik projektu, 2013-2015

 • Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+(Ga, Na), (Projekt 2013/09/D/ST8/03991), IMIM PAN, wykonawca, 2014-2017

 • Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd, (Projekt 2013/11/B/ST8/04286), IMIM PAN, główny wykonawca, 2014-2017

Projekty Unii Europejskiej

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2013

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staż naukowy: KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja, 2004 (2 miesiące

Staż podoktorski: Instytut Odlewnictwa, Kraków, Polska, 2007-2010

Staż naukowy: Department of Inorganic Chemistry/Materials Chemistry, University of Vienna, Austria, 2012 (1 miesiąc), 2014 (2,5 tygodnia), 2016 (2 tygodnie)

Staż naukowy: IEK-2 Microstructure and Properties of Materials, Forschungszentrum Jülich, Niemcy, 2013 (2 tygodnie)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2007 Wygranie konkursu MNiSW na Stypendium Pol-Postdoc

2012 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie I miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2009-2010

2013 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie III miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2011-2012

2014 Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN


Członkostwo w organizacjach naukowych

Sekretarz - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee
Członek zespołu redakcyjnego Archives of Metallurgy and Materials

 

Główne zainteresowania naukowe

Zwilżalność i napięcie powierzchniowe metali i stopów, właściwości lutowi bezołowiowych; termodynamika i równowagi fazowe stopów metali, stopy litu do magazynowania energii.