blaszki5.jpg

Dr inż. Janusz Pstruś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 12, pokój 212, (012) 295 28 31, laboratorium 011, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Janusz Pstruś jest od roku 1994 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku asystenta (1995) a następnie (od 2008) adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1993

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2008


Dorobek naukowy

Ogólna liczba publikacji 130 w tym publikacji z listy filadelfijskiej 51 oraz 4 monografie i rozdziały w monografiach.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. K.Bukat, Z.Moser, J.Sitek, W.Gąsior, M.Kościelski, J.Pstruś, Inwestigation of Sn-Zn-Bi solders - Part I: surface tension, interfacial tension and density measurements of SnZn7Bi solders, Soldering & Surface Mount Technology 22, (2010), 10-16.

 2. K.Bukat, J.Sitek, M.Kościelski, Z.Moser, W.Gąsior, J.Pstruś, Inwestigation of Sn-Zn-Bi solders - Part II: wetting measurements on SnZn7Bi solders on copper and on PCbs with lead-free finishes by means of the wetting balance method, Soldering & Surface Mount Technology 22, (2010), 13-19.

 3. J.Pstruś, Z.Moser, W.Gąsior, Surface properties of liquid In-Zn alloys, Applied Surface Science, 257, (2011), 3867-3871.

 4. J. Pstruś, P. Fima,W. Gąsior, Surface Tension, Density, and Thermal Expansionof (Bi-Ag)eut-Zn Alloys, J. Electron.Mater.,40,(2011),2465-2469

 5. J. Pstruś, P. Fima, T. Gancarz: Wetting of Cu and Al by Sn-Zn and Zn-Al eutectic alloys. Journal of Materials Engineering and Performance, 5 21 (2012) 606-613

 6. T.Gancarz, J. Pstruś, P. Fima, S. Mosińska: Thermal properties and wetting behavior of high temperature Zn-Al-In solders, Journal of Materials Engineering and Performance, 21 (2012) 599-605.

 7. J. Pstruś, Surface tension and density of liquid In-Sn-Zn alloys, Applied Surface Science, 265 (2013) 50-59

 8. T. Gancarz, J. Pstruś, W. Gąsior, H. Henein, Physicochemical properties of SnZn and SAC+Bi alloys, Journal of Electronic Materials, 42, 2 (2013) 288-293

 9. T. Gancarz, J. Pstruś, P. Fima, S. Mosińska, Effect of Ag addition to Zn-12Al alloy on kinetics of growth of intermediate phases on Cu substrate, Journal of Alloys and Compounds, 582 (2014) 313-322

 10. J. Pstruś, T. Gancarz: Interfacial Phenomena in Al/Al, Al/Cu, and Cu/Cu Joints Soldered using an Al-Zn Alloy with Ag or Cu Additions, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014), 5, 1614-1624


Projekty badawcze

Projekty MNiSW/NCN

 •  „Rozwijanie bazy SURDAT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami bezołowiowymi" Projekt Nr N507458233, IMIM PAN, - główny wykonawca : 2007 -2009

 • Projekt 2013/09/D/ST8/03991 Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X= Ga, Na), wykonawca 2014-2017

Projekty Unii Europejskiej 

 • COST, Action MP 0602 - Advanced Solder Materials for High Temperature Applications - HISOLD, Zadanie: Własności fizykochemiczne lutów wysokotemperaturowych, IMIM PAN, wykonawca, 2007-2010

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, kierownik zadania, 2010-2015

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014

Projekty Międzynarodowe:

 •  Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/N Kanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2013


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institute of Materials and Machine Mechanics , Slovak Academy of Sciences – 1 miesiąc (2006).


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2013 - Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej


Główne zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi zwilżania a także problematyką projektowania nowych proekologicznych materiałów. W tym projektowanie nowych lutów bezołowiowych. Badanie związków między właściwościami fizykochemicznymi, mikrostrukturalnymi, elektrycznymi, mechanicznymi i termodynamicznymi. W tym pomiary napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości ciekłych stopów metali i stopionych soli. Modelowanie napięcia powierzchniowego i lepkości z właściwości termodynamicznych.