blaszki5.jpg

Dr inż. Tomasz Gancarz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 24, pokój 205, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

2005-2009 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, PAN, metalurg,

2009-2013 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, PAN, asystent

Od 2013 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, PAN, adiunkt


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Mtelaurgii i Inżynierii Materiałowej, Specjalność Stale i Stopy Specjalne, 2004

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków 2013


Długoterminowe staże zagraniczne

Staż naukowy:

University of Alberta, Edmonton, Kanada 2008-2009 ( 5 miesięcy)

University of Alberta, Edmonton, Kanada 2013 (1 miesiąc)

University of Alberta, Edmonton, Kanada 2014 (14 dni)

University of Udine, Udine, Italy, 2015 (7 dni)

 

Dorobek naukowy:

 1. T. Gancarz, Z. Moser, W. Gąsior, J. Pstruś and H. Henein, A comparison of surface tension, viscosity and density of Sn and Sn-Ag alloys using different measurement techniques, Int. J. Thermophys. 32 (2011) 1210-1233 (IF2011: 0,953)

 2. T. Gancarz, W. Gąsior, EMF study of the liquid Sb-Sn-Zn alloys, J. of Phase Equilib. Diff. 32 (2011) 398-406 (IF2011: 0,619)

 3. Z. Moser, P. Fima, K. Bukat, J. Sitek, J. Pstruś, W. Gąsior, M. Kościelski, T. Gancarz, In-vestigation of the effect of indium addition on wettability of Sn-Ag-Cu solders, Solder. Surf. Mt. Techn. 23 (2011) 22-29 (IF2011: 0,314)

 4. P. Fima, T. Gancarz, J. Pstrus, K. Bukat, J. Sitek, Thermophysical properties and wetting behavior on Cu of selected SAC alloys, Solder. Surf. Mt. Techn. 24 (2012) 71-76 (IF2012: 0,816)

 5. P. Fima, T. Gancarz, J. Pstruś, A. Sypień, Wetting of Sn-Zn-xIn (x= 0.5, 1.0, 1.5 wt%) alloys on Cu and Ni substrates, J. Mater. Eng. Perform. 21 (2012) 595-598 (IF2012: 0,915)

 6. T. Gancarz, J. Pstruś, P. Fima, S. Mosińska, Thermal properties and wetting behavior of high temperature Zn-Al-In solders, J. Mater. Eng. Perform. 21 (2012) 599-605 (IF2012: 0,915)

 7. J. Pstruś, P. Fima, T. Gancarz, Wetting of Cu and Al by Sn-Zn and Zn-Al eutectic alloys, J. Mater. Eng. Perform. 21 (2012) 606-613 (IF2012: 0,915)

 8. P. Fima, K. Berent, J. Pstruś, T. Gancarz, Wetting of Al pads by Sn-8.8Zn and Sn-8.7Zn-1.5(Ag,In) alloys, J. Mater. Scien. 24 (2012) 8472-8476 (IF2012: 2,163)

 9. T. Gancarz, J. Pstruś, W. Gąsior, H.Henein, Physicochemical properties of SnZn and SAC+Bi alloys, J. of Electron. Mater. 42 (2013) 288-293 (IF2013: 1,675)

 10. T. Gancarz, W. Gasior, H. Henein, Physicochemical Properties of Sb, Sn, Zn, and Sb-Sn System, Int. J. Thermophys. 34 (2013) 250-266 (IF2013: 0.623)

 11. T. Gancarz, J. Pstruś, P. Fima, S. Mosińska, Effect of Ag addition to Zn-12Al alloy on kinet-ics of growth of intermediate phases on Cu substrate, J. Alloy Compd. 582 (2014) 313-322, (IF2014: 2.999)

 12. T. Gancarz, P. Fima, J. Pstruś, Thermal Expansion, Electrical Resistivity, and Spreading Area of Sn-Zn-In Alloys, J. Mater. Eng. Perform. 23 (2014) 1524-1529 (IF2014: 0,998)

 13. P. Fima, J. Pstruś, T. Gancarz, Wetting and Interfacial Chemistry of SnZnCu Alloys with Cu and Al Substrates, J. Mater. Eng. Perform. 23 (2014) 1530-1535 (IF2014: 0,998)

 14. J. Pstrus, T. Gancarz, Interfacial Phenomena in Al/Al, Al/Cu, and Cu/Cu Joints Soldered Using an Al-Zn Alloy with Ag or Cu Additions, J. Mater. Eng. Perform. 23 (2014) 1614-1624 (IF2014: 0,998)

 15. K. Berent, P. Fima, T. Gancarz, J. Pstrus, Wetting and microstructure evolution of the Sn-Zn-Ag/Cu interface, J. Mater. Eng. Perform. 23 (2014) 1630-1634 (IF2014: 0,998)

 16. T. Gancarz, W. Gasior, H. Henein, The Discharge Crucible Method for Making Measure-ments of the Physical Properties of Melts: An Overview, Int. J. Thermophys. 35 (2014) 1725-1748 (IF:0.963)

 17. M. Trybula, T. Gancarz, W. Gasior, A. Pasturel, Bulk and Surface Properties of Liquid Al-Li and Li-Zn Alloys, Metall. Mater. Trans. A 45 (2014) 5517-5530 (IF2014: 1,730)

 18. T. Gancarz, Physicochemical Properties of Sb-Sn-Zn Alloys, J. of Electron. Mater. 43 (2014) 4374-4385 (IF2014: 1,798)

 19. T. Gancarz, J. Pstrus, Formation and growth of intermetallic phases at the interface in the Cu/ Sn-Zn-Ag-Cu /Cu joints, J. Alloy Compd. 647 (2015) 844-856 (IF2015: 3,014)

 20. T. Gancarz, J. Pstrus, Characteristics of Sn-Zn cast alloys with the addition of Ag and Cu, Arch. Metall. Mater. 60 (2015) 1603-1607 (IF2014: 1,090)

 21. T. Gancarz, W. Gasior, The effects of Na addition on the density, surface tension and vis-cosity of liquid Sn-Zn alloys, Fluid Phase Equilibr. 418 (2016) 57-61, http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2015.09.009 (IF2015: 1,846)

 22. T. Gancarz, J. Pstrus, S. Mosińska, S. Pawlak, Effect of Cu addition to Zn-12Al alloy on thermal properties and wettability on Cu and Al substrates, Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 368-377 (IF2015: 1,749)

 23. T. Gancarz, Physical, thermal, mechanical properties and microstructural characterization of Sn-9Zn-XGa alloys, Metall. Mater. Trans. A 47 (2016) 326-333 (IF2015: 1,749)

 24. T. Gancarz, G. Cempura, W. Skuza, Characterization of ZnAl cast alloys with Na addition, Mater. Charact. 111 (2016) 147-153 http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2015.11.025 (IF2015: 2,383)

 25. T. Gancarz, The effect of aging temperature on the phenomena occurring at the interface of solder SnZn with Na on Cu substrate, Mater. Letter. 171 (2016) 187-190 (IF2015: 2,437)

 26. M. Trybula, T. Gancarz, W. Gasior, Density, surface tension and viscosity of liquid binary Al-Zn and ternary Al-Li-Zn alloys, Fluid Phase Equilibr. 421 (2016) 39-48, http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2016.03.013 (IF2015: 1,846)

 27. T. Gancarz, P. Bobrowski, J. Pstrus, S. Pawlak, Thermal and mechanical properties of lead-free SnZn-xNa casting alloys, and interfacial chemistry on Cu substrates during the soldering process, J. Alloy Compd. 679 (2016) 442-453 http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.04.040 (IF2015: 3,014)

 28. T. Gancarz, P. Fima, Wetting and Interfacial Chemistry of Sn-Zn-Ga Alloys with Cu Sub-strate, J. Mater. Eng. Perform. (2016) http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2029-0 (IF2015: 1,094)

 29. T. Gancarz, J. Pstrus, K. Berent, Interfacial reactions of Zn-Al alloys with Na addition on Cu substrate during spreading test and after aging treatments, J. Mater. Eng. Perform. (2016) http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2075-7 (IF2015: 1,094)

 30. K. Berent, J. Pstruś, T. Gancarz, Thermal and microstructure characterization of Zn-Al-Si cast alloys and chemical reaction with Cu substrate during spreading, J. Mater. Eng. Per-form. (2016) http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2074-8 (IF2015: 1,094)

 31. T. Gancarz, G. Cempura, Characterization of ZnAl cast alloys with Li addition, Mater. Des. 104 (2016) 51-59 http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.05.019 (IF2015: 3,997)

 32. T. Gancarz, Density, surface tension and viscosity of liquid ZnAl + X (X = Li, Na, Si) alloys, Fluid Phase Equilibr. 427 (2016) 97-103, http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2016.06.045 (IF2015: 1,846)

 33. T. Gancarz, J. Pstruś, G. Cempura, K. Berent, The influence of Li addition to ZnAl alloys on Cu substrate during spreading test and after aging treatment, J. of Electron. Mater. (2016) http://dx.doi.org/10.1007/s11664-016-4815-8 (IF2015: 1,491


Projekty badawcze

Projekty MNiSW:

 • Projekt 4582/BT08/2007/33, Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru - wykonawca, 2008-2011

 • Projekt N507 457237, Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn, , IMIM PAN, wykonawca, 2009-2012

 • Projekt „Iuventus Plus" Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, wykonawca, 2012-2014

 • Właściwości termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania wodoru, wykonawca, 2012-1013

 • Projekt 2013/09/D/ST8/03991 Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X= Ga, Na), kierownik 2014-2017

 • Projekt IP2014 011473, "Efekt dodatku Li, Na oraz Si do eutektyki Al-Zn na zjawiska zachodzące podczas lutowania" - kierownik, 2014-2017

Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych:

 • „Projekt POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania - ZAMAT"- przygotowanie od strony finansowej i merytorycznej, wykonawca, 2010-2013

 • Nr POIG.02.01.00-12-175/09-00, tytuł Projektu: „.Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej"- przygotowanie od strony finansowej i merytorycznej, koordynator, 2011-2014

Projekty międzynarodowe:

 • ELFNET - European Lead Free soldering NETwork - wykonawca, 2003-2006

 • COST, Action 535 - Termodynamiczne właściwości aluminidków - wykonawca, 2004-2007

 • COST, Action MP 0602- Advanced solder materials for high temperature applications - HISOLD, Complex study of thermodynamic and physico-chemical properties and structural characteristics of materials for potential use as high-temperature lead-free solders - wykonawca, 2007-2010

 • Badania wspólne w ramach sieci ZAAWANSOWANE MATERIAŁY LUTOWNICZE - „Badanie lutowności płytek drukowanych lutów Sn-Zn dotowanymi Bi i Sb o optymalnych składach ustalonych na podstawie badań zwilżalności i równowag fazowych w układzie Sn-Zn-Bi-Sb oraz na badania wpływu dodatku Li do stopów eutektycznych Sn-Zn na ich napię-cie powierzchniowe i międzyfazowe", Sieć naukowa, wykonawca, 2006-2007

 • Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/N Kanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2014Udział w organizowaniu kongresów i szkolenia

Członek Komitetu Organizacyjnego: Workshop „ELFNET - Poland - European Lead-Free Solder-ing Network", (6-FP), Krakow, (2005)

Szkolenie na urządzeniu Netzsch DSC 404 F1, Kraków, 9 Czerwca 2011

Szkolenie na urządzeniu Netzsch TMA 402 F1, Selb, Niemcy, 5 Sieprień 2011

Nagroda za najlepszy poster EUROMAT, Motpellier, Francja, Wrzesień 2011


Główne zainteresowania naukowe 

Pomiary wielkości fizycznych i termodynamicznych czystych metali oraz ich stopów. Nowe ekologiczne luty bezołowiowe oraz szkła metaliczne. Badania kalorymetryczne i mechaniczne tworzyw sztucznych i metali.