Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Erasmus+

Narodowa Agencja programu Erasmus+ pozytywnie rozpatrzyła wniosek KA131-HED-2021 i przyznała Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie dofinansowanie na realizację 4 mobilności pracowników w celach szkoleniowych (STT) między krajami programu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wyjazd oraz procedury realizacji wyjazdów pracowników IMIM PAN

Przybliżona stawka na realizację jednego wyjazdu wynosi ok. 1200 EUR, jednakże indywidualne przyznane dofinansowanie będzie obliczone na podstawie stawek i limitów dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalonych przez Komisję Europejską i opisanych w „zasadach alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 „Mobilność edukacyjna" dostępnych na stronie http://erasmusplus.org.pl