blaszki5.jpg

Dr inż. Witold Przybyło

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

a. Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

b. Tel.: (012) 2952847, pokój 222

    fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804

c. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Witold Przybyło od roku 1969 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku asystenta, następnie specjalisty (od 1983r).


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgiczny, 1967 (z wyróżnieniem)

Doktor n.t. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 1983 (z wyróżnieniem)

 

Dorobek naukowy

Łącznie 20 opublikowanych pozycji

 

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

- A. Sypień, W. Przybyło; „Topienie lewitacyjne w wytwarzaniu mikroodlewów”, Innowacje w odlewnictwie cz. I,- Instytut Odlewnictwa – Kraków 2007

- A.Sypień, W. Przybyło, T. Czeppe; „Influence of alloying elements on the structural properties of FeCo-x alloys”, EM 2008, Zakopane, Polska, (Book of abstract pp.162).

- A. Sypień, W. Przybyło; „Levitation Melting Technique in the Microcasting”, abstract, EUROMAT 2007 , September 10-13-th 2007 , Norymberga, Germany

- W. Przybyło, L. Zabdyr; „Układ gazowy do zastosowania atmosfery ochronnej dla grzejnika wysokotemperaturowego pieca laboratoryjnego”, Patent PL 194446, 29.06.2007

- W. Przybyło; "Sposób wytwarzania tygla laboratoryjnego i tygiel laboratoryjny", Patent PL-207700 B1 (zgłoszenie - 21.06.2007)


Projekty badawcze

- Projekt badawczy nr 3T08B07028 „Aktywności tlenku kobaltu w ciekłych żużlach FeO-SiO2”, IMIM PAN Kraków, - wykonawca

- Projekt badawczy PBZ- KBN –114/T08/2004 „ Nowoczesne tworzywa i procesy w odlewnictwie”, IMIM PAN Kraków – IO Kraków, - wykonawca

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

1967 Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem AGH

1973 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN

1979 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN

1983 Wyróżnienie pracy doktorskiej

1991 Złoty Krzyż Zasługi

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

XI Zebranie Sprawozdawcze Komitetu Metalurgii PAN, Kozubnik 1997

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Sekretarz Naukowy Komitetu Metalurgii PAN, 1997

Główne zainteresowania naukowe

Fizykochemiczne procesy rafinacji stali. Otrzymywanie i rafinacja stopów metodami beztyglowymi .

Najważniejsze osiagnięcia poznawcze i metodyczne

Opracowanie konstrukcji i zastosowanie urządzeń do elektromagnetycznego topienia metali metodami beztyglowymi: lewitacyjnymi i CCLM.