blaszki5.jpg

Dr hab inż. Roman Major

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 32 , pokój 013, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Roman Major jest od roku 2007 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku adiunkta


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002 (z wyróżnieniem)

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2007 (z wyróżnieniem)

Studia dodatkowe:

Akademia Górniczo-Hutnicza: zaliczone wybrane działy Fizyki Medycznej

Uniwersytet Jagielloński: studia podyplomowe- Biologia Molekularna

Uniwersytet Ekonomiczny studia podyplomowe- Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Sarna J., Kustosz R., Major R., Lackner J.M. and Major B.; Polish Artificial Heart- new coatings, technology, diagnostics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences;, vol. 58, No 2 (2010) 329-335 (JCR; Impact Factor 0.945)

 2. Lackner JM., Waldhauser W., Major R., Major B., Bruckert F.; Hemocompatible, pulsed laser deposited coatings on polymers; Biomedizinische Technik Vol.: 55 (2010) 57-64 DOI: 10.1515/BMT.2010.001 (JCR; Impact Factor: 0.670)

 3. Major R., Sanak M., Wilczek P., Lackner J.M., Kot M., Major B.; Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices; chapter in book ImplantExpert; (2011) 67-90

 4. Major R.; Material science in the heart disease treatment; w Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices A review M Studio Zabrze, (2011), ISBN 978-83-63310-00-4; 67-97 (rozdział monografii)

 5. Lackner J.M., Waldhauser W., Major R., Hartmann P.; Biomimetic approaches for designing blood-contacting surfaces for artificial vessels - w Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices A review M Studio Zabrze, (2011), ISBN 978-83-63310-00-4; 99-116 rozdział monografii)

 6. Major R., Maksymow K., Marczak J., Lackner J.M., Kot M., and Major B.; Migration channels produced by laser ablation for substrate endothelialization; Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 60, No. 2, (2012) 337-342 (Impact Factor 0.945)

 7. Major R, Major B, Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blood Contacting Materials, "Surface Tailoring of Inorganic Materials for Biomedical Applications" ed. Lia Rimondini, Bentham Science Publisher, e-Book (2012) 297-327 (rozdział monografii)

 8. Lackner JM., Waldhauser W., Major R., Major L., Hartmann P.; Biomimetics in thin film design - Wrinkling and fracture of pulsed laser deposited films in comparison to human skin; Surface & Coatings Technology Vol.: 215, (2013)192-198 (Impact Factor: 2.193)

 9. Major R.; Self-assembling surfaces of blood-contacting materials; Journal of Material Science Materials in Medicine; Springer 24 (2013) 725-733 (Impact Factor: 2.325)

 10. Major R., Lackner JM., Gorka K., Wilczek P. and Major B.; Inner surface modification of the tube-like elements for medical applications; The Royal Society of Chemistry: Advances 3 (2013) 11283-11291 (Impact Factor: 2.7)

 11. Major R., Bruckert F., Lackner JM., Marczak J. and Major B., Surface treatment of thin-film materials to allow dialogue between endothelial and smooth muscle cells and the effective inhibition of platelet activation; The Royal Society of Chemistry: Advances, 4 (2014) 9491-9502 (Impact Factor 2.562)

 12. Mzyk A., Major R., Kot M., Gostek J., Wilczek P., Major B., Chemical control of polyelectrolyte film properties for an effective cardiovascular implants endothelialization, Archives of civil and mechanical engineering 14(2014)262-268 (Impact Factor 0.963)

 13. Major R., Sanak M., Lipinska L., Kot M., Lacki P., Bruckert F., Major B., Graphene based porous coatings with antibacterial and questionable antithrobogenous function- materials and design, Archives of civil and mechanical engineering (praca zaakceptowana) (Impact Factor 0.963)

 14. Mzyk A., Major R., Lackner J.M., Bruckert F., Major B., Cytotoxicity control of SiC nanoparticles introduced into polyelectrolyte multilayer films, RSC Advances, 4(2014)31948-31954 (Impact Factor: 3.7)

 15. Trembecka-Wójciga K.,.Major R, Lackner J.M., Major B., Biomedical inspired surface modification. Inż.Mater. 6(2014)560-563

 16. Marczak J., Kusinski J., Major R., Rycyk A., Sarzyński A., Strzelec M., Czyz K., Laser interference patterning of diamond-like carbon layers for directed migration and growth of smooth muscle cell depositions, Optica Applicata, Vol. XLIV, No. 4, (2014) DOI: 10.5277/oa140408 (0.643)

 17. Trembecka-Wójciga K., Major R. Bruckert F., Lackner J.M., Lacki P., Sanak M., Major B., Computer engineering in designing and fabrication of tissue analogue-type coating dedicated for the cardiovascular regeneration Archives of Civil and Mechanical Engineering (2015) doi:10.1016/j.acme.2014.12.005 (Impact Factor 0.963)

 18. Mzyk A., Major R., Lackner J.M., Bruckert F., Wilczek P., Major B.Effect of the silicon carbide nanoparticles introduction on biological properties of porous polymer coating, The Royal Society of Chemistry; Advances 5(2015)13906-13916 (Impact Factor: 3.7)

 19. R. Major; Bio-inspired blood-contacting materials elaborated for the heart assist system; Archives of Metallurgy and Materials; 60 (2015) 173-181

 20. Roman Major, Klaudia Trembecka-Wójciga, Marcin Kot, Juergen M. Lackner, PiotrWilczek, Boguslaw Major; In vitro hemocompatibility on thin ceramic and hydrogel films deposited on polymer substrate performed in arterial flow conditions; Materials Science and Engineering C; 61 (2016) 15-22

 21. K. Trembecka-Wójciga, R. Major, J. M. Lackner, B. Butruk-Raszeja, M. Sanak, and B. Major; Nanostructural haemocompatible coatings for the internal side of artificial blood vessels; Materials Science and Engineering C; accepted

 22. R Major, J M Lackner, M Sanak, B Major; Silver nanoparticles influence on the blood activation process and their release to blood plasma from synthetic polymer scaffold; Materials Science and Engineering C; accepted

   

Posiada udokumentowany dorobek obejmujący:
Liczbę cytowań: 169
Łączny Impact Factor: 46.6
Indeks Hirscha: 8

 

Podręczniki, skrypty, monografie:

Monografia: "Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices" A review M Studio Zabrze, Editors: P.Wilczek, R.Major, 2011, ISBN 978-83-63310-00-4.

Major R.; Material science in the heart disease treatment; A review M Studio Zabrze, (2011), ISBN 978-83-63310-00-4; 67-97 (monograph chapter)

Lackner JM., Waldhauser W., Major R., Hartmann P.; Biomimetic approaches for designing blood-contacting surfaces for artificial vessels - A review M Studio Zabrze, (2011), ISBN 978-83-63310-00-4; 99-116 (Rozdział w monografii)

Monografia: "ImplantExpert" editor Z.Nawrat
Major R., Sanak M., Wilczek P., Lackner J.M., Kot M., Major B.; Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices; chapter in book ImplantExpert; (2011) 67-90

e-book "Surface Tailoring of Inorganic Materials for Biomedical Applications" ed..Lia Rimondini, Bentham Science Publisher
Major R, Major B, Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blond Contacting Materials, "Surface Tailoring of Inorganic Materials for Biomedical Applications" ed.Lia Rimondini, Bentham Science Publisher, e-Book (2012) 297-327 (chapter in book)

 


Projekty badawcze

 • No:2/0-PW/PO1-PBZ-MNiSW/2007- Polskie Sztuczne Serce (2008-2011); ko-ordynator: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu; (wykonawca)

 • CardioBioMat MNT Era-Net-MNT/15/2009 "Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices".

 • Zamat POIG 01.01.02.-00-015/09- „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania" (wykonawca)

 • Projekt wymiany Polska- Austria (Joanneum Research- dr habit. Jurgen M. Lackner) 2010-2011: Strategie rozwoju i wdrożenia wielofunkcyjnych, nanokomozytowych powłok tribologicznych typu ceramika/ węgiel (development strategies and applications of the multifunctional nanocomposite tribological ceramic/carbon coatings) (kierownik)

 • Projekt wymiany Polska- Francja 2010-2011 (National Polytechnique de Grenoble MINATEC prof Franz Bruckert): Polonium "New gradient materials fabricated by laser method for blood contact application" (kierownik)

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Numer wniosku: N N507 306640; Opracowanie i diagnostyka wielofunkcyjnych powłok typu ceramika/ uwodorniony amorficzny węgiel na elementy pomp wspomagania sztucznych komór serca (wykonawca)

 • Projekt wymiany Polska 2012-2014- Austria (Joanneum Research- dr habit. Jurgen M. Lackner) 023/2012/2013/2014 8548/R 12/R 14; Rozwój biomedycznych cienkich warstw dla urządzeń wspomagania serca: nowe strategie bazujące na próżniowym nanoszeniu samoorganizujących się biomateriałów (kierownik)

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: Numer wniosku: 2011/03/D/ST8/04103 „Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia" ("Self-assembling, biomimetic porous scaffolds in terms of inhibiting the actication of the coagulation system") (kierownik)

 • Projekt NCN 2011/03/D/ST8/04103 2011-2014; Samodostosowujące się biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia (Kierownik)

 • Projekt NCN; 2014/13/B/ST8/04287; Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych (Kierownik)

 • Program Badań Stosowanych, 3 Nauki medyczne i farmaceutyczne; Data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków: od 18 grudnia 2013 r. do 31stycznia 2014 r. Skład konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z Religi;Śląskie Centrum Chorób Serca;Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN;F.R.K. "INTRA-CORDIS" Sp. z o.o. Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca (Główny wykonawca)

 • Projekt NCN; Analiza bio-mechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką ID: 2012/07/B/ST8/03396 (Wykonawca)

 • Projekt NCN; Opracowanie anty- zużyciowych, samo- uszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo- węglowe ID: 2012/06/M/ST8/00408 (Wykonawca)

 • M-ERA.NET Decyzja nr DZP/M_ERA.NET- 2014/291/2015 z dnia 18.11.2015; Nonthrombogenic metal-polymer composites with adaptable micro and macro flexibility for next generation heart valves in artificial heart devices (kierownik)

Współpraca dwustronna z zagranicą

 • PAN CNRS project No 20556 "New gradient materials fabricated by laser method for blood contact application".

 • Program Działań Zintegrowanych POLONIUM Non-thrombogenic self-assembling nanoscale thin film biomaterials

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • 8.11.2003 - 7.12.2003: Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Leoben, Laser Center, Austria

 • 2.08.2004- 28.08.2004: Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Leoben, Laser Center, Austria

 • 4.07.2005- 27.07.2005 Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Leoben, Laser Center, Austria

 • 3.07.2006-28.07.2006 Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Leoben, Laser Center, Austria

 • 15.09.2006-15.10.2006 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INPG GRENOBLE - MINATEC 3, PARVIS LOUIS NEEL-BP 257 38016 GRENOBLE CEDEX 1, Francja-prof F. Bruckert

 • 26.08.2007-14.09.2007 European School on Nanosciences and Nanotechnologies ESONN 2007 Grenoble

 • 14.09.2007-14.10.2007 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INPG GRENOBLE - MINATEC 3, PARVIS LOUIS NEEL- BP 257 38016 GRENOBLE CEDEX 1, Francja-prof F. Bruckert

 • 1.06.2008-30.08.2008 Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Leoben, Laser Center, Austria- stypendium

 • 13.09.2008-27.09.2008 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INPG

 • 1.02.2010-31.07.2010 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INPG- stypendium CNRS (realizowane w okresach : 1.02.2010-1.03.2010 ; 26.06.2010-26.07.2010 ; 19.09.2010-30.10.2010 ; 25.01.2011-2.03.2011

 • Stypendium Instytutu Goethego: 2011 (dwu tygodniowy intensywny kurs języka niemieckiego na poziomie B.2.2)

 • 5.09.2011- 1.09.2011 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INP

 • 02.09-4.10.2012 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INP

 • 1 - 25.09.2013 Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) UMR 5628 CNRS-INPG, Minatec-INPG LABORATOIRE DES MATERIAUX ET DU GENIE PHYSIQUE INP

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac

 • Studia ukończone z wyróżnieniem

 • Warszawa 16.12.2004; Nagroda naukowa PAN prof. A. Legockiego za rok 2004, za zespołowe opracowanie projektu "Implantowane, pneumatyczne komory wspomagania serca ze zmodyfikowaną, biozgodną warstwą wierzchnią".

 • Pierwsza nagroda czwartej międzynarodowej sesji doktorantów "Materials and Technology in XXI century"

 • Stypendium E-MRS Symposium K on "Protective Coatings and Thin Films".

 • Stypendium- Fellowship Awardees at the Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA 02139 U.S.A. 2005- Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics

 • Grant „brainpower Austria"career perspectives in the field of research & development in Austria, at establishing ties between researchers abroad and the Austrian scientific community, and at giving information about innovation in Austria

 • Invited speaker during the conference: Cooperation- Nano 0825-26, 2008, Austria

 •  Francja, Grenoble, Stypendium CNRS (6 miesięcy w 2010r.)

 • Invited speaker na VI Spotkaniu Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych Poznań 15-18.06.2011

 • Certyfikat IPMA (International Project Management Association) poziom D- 2012 - egzamin państwowy

 • Nagroda zespołowa im. Prof Zbigniewa Religi za monografie "Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices". 2012, FRK Zabrze

 • Invited Speaker „Technologie modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów". Warszawa, 16.01.2013

 

Działalność dydaktyczna

 • Promotor pomocniczy: -mgr inż.Katarzyna Maksymow (praca obroniona, lipiec 2013); mgr inż. Klaudia Trembecka (I rok Studium Doktoranckiego IMIM PAN/UJ)

 • Opieka nad częścią pracy magisterskiej inż. Klaudii Trembeckiej i inż. Macieja Wójcigi (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH)

 • Wykłady na kierunku Inżynieria Biomedyczna Politechniki Krakowskiej p.t. „Inżynieria tkankowa i genetyczna". (lata 2011-2014, ilość godzin w semestrze- 45)

 • Prowadzenie wizyt studyjnych w laboratorium inżynierii biomedycznej dla studentów: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej. Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Działalność organizacyjna

Cykliczne spotkania grupy Polsko- Austriackiej i Polsko-Francuskiej. W swojej pracy naukowej zaangażowany jestem w cykliczną organizację spotkań grupy Polsko- Austriackiej i Polsko-Francuskiej. W tym celu zostały zrealizowane pod moim kierunkiem dwa projekty wymiany polsko-austriackiej i jeden polsko-francuskiej.

Członkowstwo w Polskim Towarzystwie Biomateriałów

Członek Zespołu Zadaniowego „Biomateriały" Komitetu Nauki o Materiałach PAN

 

Udział w komitetach organizacyjnych:

międzynarodowej konferencji Advanced Materials and Technologies AMT2010 , Zakopane 2010;

konferencji „Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices" Zabrze16.12.2010

jubileuszu 60-cio lecia IMIM PAN Kraków 2013


Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów


Główne zainteresowania naukowe

Analogi tkanki do zastosowań w kardiochirirgii