Dr Marcela Ewa Trybuła

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj


Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 89, pokój 208B, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; m.trybula@imim pl


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

10.2017- Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, adiunkt
03.2020-01.2022 - Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent


Przebieg kariery naukowej
Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 2010
Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4802-9200

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Marcela E. Trybula, T. Gancarz, W. Gąsior "Density, surface tension and viscosity of liquid binary Al-Zn and ternary Al-Li-Zn alloys", Fluid Phase Equil., 421 (2016) 39-48.

 2. Marcela E. Trybula "Structure and transport properties of the liquid Al80Cu20 alloy - A molecular dynamics study", Comp. Mater. Sci. 122, (2016) 341-352.

 3. Marcela E. Trybula, Przemysław W. Szafrański and Pavel A. Korzhavyi „Structure and chemistry of liquid Al-Cu alloys: molecular dynamics study versus thermodynamics-based modelling", J. Mater. Sci., 11 (2018) 8285-8301.

 4. Marcela E. Trybula, Sylwia Terlicka, Przemyslaw Fima "Thermodynamics of liquid Li-Sb alloys - Experiment vs modeling" J. Chem. Therm., 128 (2019) 134-140.

 5. Patryk Kasza, Marcela E. Trybula, Katarzyna Baradziej, Przemysław W. Szafrański, Marek Cegła. „Fluorescent triazolyl spirooxazolidines: Synthesis and NMR stereochemical studies" J. Mol. Str., 1183 (2019) 157-167.

 6. Marcela E. Trybula and Pavel A. Korzhavyi „ Atomistic Simulations of Al(100) and Al(111) Surface Oxidation: Chemical and Topological Aspects of the Oxide Structure", J. Phys. Chem. C, 123, 1, (2019) 334-346.

 7. P.W. Szafrański, M.E. Trybula, P. Kasza, M.T. Cegła, "Following the oxidation state of organosulfur compounds with NMR: Experimental data versus DFT calculations and database-powered NMR prediction" J. Mol. Str., 1202 (2020) 157-167.


Projekty badawcze

Projekty NCN

 • Termodynamiczne i fizyczne właściwości ciekłych dwuskładnikowych stopów, PRELUDIUM, 2011/03/N/ST8/05308 - kierownik projektu (08.2012-08.2014)

 • Termodynamiczne, strukturalne i fizykochemiczne właściwości ciekłych stopów Al-Li-Zn, ETIUDA, 2014/12/T/ST8/00089 - kierownik projektu (10.2014-06.2015)

 • Mechanizm reakcji nieciągłego wydzielania w ujęciu metod symulacji atomistycznych, SONATA, NCN2016/21/D/ST8/01689 - kierownik projektu (10.2017-10.3019)

 • Właściwości termodynamiczne i strukturalne ciekłych stopów Ag-Li-Sb, OPUS, NCN2015/19/B/ST8/0107 - wykonawca (07.2016 - 09.2017)

 • Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleń nieciągłych- eksperyment vs. modelowanie, OPUS, 2017/25/B/ST8/02198 - wykonawca (03.2020-12.2020)


Projekty Unii Europejskiej i inne

 • Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport, CollectionCare project, Horizon2020, 501-D31260-0534653 - wykonawca (03.2020-01.2022)

 • ALUminium oXides for processing and products, ALUX, Swedish Foundation for Strategic Research (SSF), RMA11-0090 - wykonawca (01.2017-12.2018)


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Staże naukowe

 • Politechnika w Grenoble, Grenoble, Francja, temat: Symulacje atomistyczne dla ciekłych stopów z układu Al-Li-Zn, 2014-2015 (4 miesiące)

 • Physical Properties of Materials, Research with Neutrons and Muons Division, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria, temat: zapoznanie się z infrastrukturą badawczą w Instytucie Paul Scherrer wykorzystującą promieniowanie neutronów i muonów, 2015 (1 tydzień)

 • School of Chemical Technology, Aalto University, Aalto, Finlandia, temat: dyskusja badań z wykorzystaniem metod dynamiki molekularnej, obliczeń ab initio oraz symulacji modelami termodynamicznymi, 2015 (1 tydzień)

 • KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja, - post-doc, temat: "Atomistic simulations of thermal and chemical oxidation of Al metal and Al-based alloys" 2017-2018 (24 miesiące)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2014 Stypendium doktorskie ETIUDA, NCN

2015 Stypendium konferencyjne Larry Kauffman, CALPHAD INC.

2015 Seminarium zaproszone, Condensed Matter Theory Group, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria, pt: "Multiscale Description of structural and thermophysical properties of liquid alloys"

2017 Stypendium na badania w ramach stażu podoktorskiego Carl Tryggers Stiftelse for Vetenskapling

2018 Stypendium na badania w ramach stażu podoktorskiego Carl Tryggers Stiftelse for Vetenskapling

2020 trzyletnie stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr

Promotor pracy magisterskiej - inż. Arkadiusz Żydek pt: „Impact of Grain Boundary Complexion on structural properties in aluminum alloy", Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH, 2020

Promotor pomocniczy - praca doktorska mgr Moniki Bugajskiej pt: „Właściwości termodynamiczne stopów Ag-Li-Sb", IMIM PAN, 2020

Opiekun praktyk i staży naukowych:

2019 -Aleksandra Plucińska (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH) i Mariusz Wermiński (Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej, AGH)

2017 - kierownictwo badaniami stypendysty ERASMUS+, KTH, Sztokholm, Szwecja

2017 - Dominika Wieczorek, Marta Pietrzak i Maciej Skolarczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

2017 - Anna Ferenc, Iga Główczyk i Patryk Burejza, (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH)


Współpraca międzynarodowa

Department of Materials Science and Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja - Prof. Pavel A. Korzhavyi


Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Współorganizator panelu dyskusyjnego M8: Predicting Interface Structure and Dynamics - From Atomic- to Meso-Scale na międzynarodowym Kongresie Materials Science and Engineering (MSE) w Darmstadt, Niemcy, 25.09.-27.09.2018

Współorganizator panelu dyskusyjnego: M16: Predicting Interface Structure and Dynamics - From Atomic- to Meso-Scale na międzynarodowym Kongresie Materials Science and Engineering (MSE) w Darmstadt, Niemcy, 22.09.- 25.09.2020


Członkostwo w organizacjach naukowych

członkostwo TMS od 2014


Główne zainteresowania naukowe

Struktura i właściwości ciekłych stopów aluminium, cienkich filmów oraz granic ziaren w monokrystalicznym i polikrystalicznym Al. i jego stopach w skali nano, nowoczesne techniki komputerowej inżynierii materiałowej (symulacje metodami dynamiki molekularnej, obliczenia ab initio, metoda tesselacji Voronoi'a), modele półempiryczne.