Dr Agnieszka Bigos

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952829, pokój 009, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie: adiunkt (od 2014) Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji: członek Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (od 2014).

 

Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 2009
Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński, 2014

 

 

Ostatnie publikacje

 1. A. Bigos, M. Wolowicz, M. Janusz-Skuza, Z. Starowicz, M. J. Szczerba, R. Bogucki, E. Beltowska-Lehman, Citrate-based baths for electrodeposition of nanocrystalline nickel coatings with enhanced hardness, Journal of Alloys and Compounds, 850 (2021) 156857

 2. M. Szmul, K. Stan-Glowinska, M. Janusz-Skuza, A. Bigos, A. Chudzio, Z. Szulc, J. Wojewoda-Budka, The Interface Zone of Explosively Welded Titanium/Steel after Short-Term Heat Treatment, Metallurgical and Materials Transactions A, 52 (2021) 588-1595

 3. A. Bigos, M. Janusz-Skuza, M. J. Szczerba, M. Kot, S. Zimowski, A. Dębski, E. Beltowska-Lehman, The effect of heat treatment on the microstructural changes in electrodeposited Ni-Mo coatings, Journal of Materials Processing Tech. 276 (2020) 116397

 4. E. Beltowska-Lehman, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Janusz-Skuza, L. Maj, A. Debski, G. Wiazania, M. Kot Heat treatment of ultrasonic electrodeposited Ni-W/ZrO2 nanocomposites, Surface and Coatings Technology (2020)

 5. W. Maziarz, P. Bobrowski, A. Wójcik, A. Bigos, Ł. Szymański, P. Kurtyka, N. Rylko, E. Olejnik, Microstructure and Mechanical Properties of In Situ Cast Aluminum Based Composites Reinforced with TiC Nano-Particles, Materials Science Forum, 985 (2020) 211-217

 6. A. Dobosz, K. Berent, A. Bigos, T. Gancarz, Interfacial phenomena between liquid alloy and Ni substrate covered by Ni-W layer, Materials Letters, 277 (2020) 128299

 7. A. Wojcik, E. Olejnik, A. Bigos, R. Chulist, P. Bobrowski, P. Kurtyka, A. Tarasek, N. Rylko, L. Szymanski, W. Maziarz, Microstructural characterization and mechanical properties of in situ cast nanocomposites Al/TiC type, Journal of Materials Research and Technology, 9(6) (2020) 12707-12715


Projekty badawcze (od 2017)

 • M-ERA.NET2 „New generation copper based coatings of improved antimicrobial resistance to pathogens" (od 2021), wykonawca

 • LIDER/54/0229/L-11/19/NCBR/2020 „Opracowanie biozgodnego materiału o wysokich właściwościach mechanicznych i optymalnym czasie degradacji przeznaczonego do zastosowania na nowoczesne bioabsorbowalne stenty kardiologiczne" (od 2021), wykonawca

 • LIDER/49/0200/L-11/19/NCBR/2020 „Optymalizacja procesu wytwarzania materiałów kompozytowych o wysokich właściwościach użytkowych w aspekcie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w układzie ciekły metal - ceramika" (od 2021), wykonawca

 • TECHMATSTRATEG II nr 409122 FANPV „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych" (2019-2021), wykonawca

 • NCN 2016/21/B/ST8/01181 „Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych" (2018-2019), wykonawca

 • NCN 2017/01/X/ST8/01357 „Nowe kąpiele cytrynianowe do osadzania nanokrystalicznych powłok niklowych o podwyższonej twardości" (2017-2018), kierownik


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą


Laboratorium Badań Korozyjnych, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Chorzów, Polska - 2018 (1 miesiąc)

ERASMUS+ Staff mobility for training- CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania - 2016 (1 miesiąc)

KMM-VIN Research Fellowship - CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania - 2015 (2 miesiące)

SIMS - Science Infrastructure Management Support (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą) - wyjazd stażowo-szkoleniowy, Warszawa, Drezno, Lipsk, Nowy Jork - 2014 (6 tygodni)

ERASMUS Staff Training Mobility - Laboratorium Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Uniwersytet/Politechnika w Bukareszcie, Rumunia - 2012 (1 miesiąc)

ERASMUS Staff Training Mobility - Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet Wileński, Metody elektrochemiczne w badaniach właściwości powłok kompozytowych o osnowie metalicznej, Wilno, Litwa - 2010 (1 miesiąc)

Wymiana bilateralna w ramach projekt nr P27: Zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry - 2010 (1 tydzień)

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda im. prof. Tadeusza Żaka, za najlepszą krajową pracę naukową z dziedziny powłok galwanicznych i tematyki pokrewnej przyznana przez Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne (PTG) wspólnie z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej (IMP) w Warszawie (2015)

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową IMIM (2014)