Dr inż. Zbigniew Starowicz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków,ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 47, pokój 217, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Dr inż. Zbigniew Starowicz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN na stanowisku adiunkta.

 

Przebieg kariery naukowej:

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie, Wydział Geologii, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii, 2011

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy:

Łącznie 30 opublikowanych pozycji, w tym: 20 prac w recenzowanych czasopismach naukowych ujętych w bazie Web of Science). 33 doniesienia konferencyjne,

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. M Musztyfaga-Staszuk, Z Starowicz, P Panek, R Socha, K Gawlińska-Nęcek, The influence of material parameters on optical and electrical properties of indium-tin oxide (ITO) layer, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1534, MicroTherm 2019 - Microtechnology and Thermal Problems in Electronics 24-26 June 2019, Lodz, Poland

 2. Z. Starowicz, K. Gawlińska - Nęcek, R.P. Socha, T. Płociński, J. Zdunek, M.J. Szczerba, P. Panek, Materials studies of copper oxides obtained by low temperature oxidation of copper sheets, Materials Science in Semiconductor Processing 121 (2021) 105368, https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105368

 3. A. Bigos, M. Wolowicz, M. Janusz-Skuza, Z. Starowicz, M.J. Szczerba, R. Bogucki, E. Beltowska-Lehman, Citrate-based baths for electrodeposition of nanocrystalline nickel coatings with enhanced hardness, Journal of Alloys and Compounds 850 (2021) 156857, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156857

 4. E. Korzeniewska, J. Sekulska-Nalewajko, J. Gocławski, R. Rosik, A. Szczęsny, Z. Starowicz, Surface Morphology Analysis of Metallic Structures Formed on Flexible Textile Composite Substrates, Sensors 2020, 20, 2128; doi:10.3390/s20072128

 5. P. Sawicka-Chudya, G. Wisz, M. Sibiński, Z. Starowicz, Ł. Głowa, M. Szczerba, M. Cholewa, Performance improvement of TiO2/CuO by increasing oxygen flow rates and substrate temperature using DC reactive magnetron sputtering method, Optik - International Journal for Light and Electron Optics 206 (2020) 164297

 6. Z. Starowicz, K. Gawlińska-Nęcek, M. Bartmański, M. Wlazło, T. Płociński, B. Adamczyk-Cieślak, G. Putynkowski, P. Panek, Investigation of the Zn and Cu oxides for heterojunction thin film solar cell application, Microelectronic Engineering 221 (2020) 111196, DOI: 10.1108/mi-12-2018-0087

 7. P. Sawicka-Chudy, Z. Starowicz, G. Wisz, R. Yavorskyi, Z. Zapukhlyak, M. Bester, Ł. Głowa, M. Sibiński, M. Cholewa, Simulation of TiO2/CuO solar cells with SCAPS-1D software, Materials Research Express, (2019) vol. 6, 8, https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab22aa

 8. K. Gawlińska-Nęcek, Z. Starowicz, D. Tavgeniene, G. Krucaite, S. Grigalevicius. E. Schab-Balcerzak, M. Lipiński, A solution-processable small-organic molecules containing carbazole or phenoxazine structure as hole-transport materials for perovskite solar cells, Opto-Electronics Review 27(2):137-142, https://doi.org/10.1016/j.opelre.2019.04.003

 9. K. Drabczyk, P. Sobik, Z. Starowicz, K. Gawlińska, A. Pluta, B. Drabczyk, Study of lamination quality of solar modules with PMMA front layer, Microelectronics International, Vol. 36 No. 3, pp. 100-103. (2019) https://doi.org/10.1108/MI-12-2018-0087

 10. K. Gawlińska, K. Drabczyk, Z. Starowicz, P. Sobik, B. Drabczyk, P. Zięba, Determination of EVA cross-linking degree after lamination process by extraction and optical transmission measuring, Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 2, 833-838, DOI: 10.24425/122411

 11. G. Kulesza-Matlak, K. Gawlińska, Z. Starowicz, A. Sypień, K. Drabczyk, B. Drabczyk, M. Lipiński, P. Zięba, Black silicon obtained in two-step sort wet etching as a texture for silicon solar cells - surface microstructure and optical properties studies, Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 2, 1009-1017, DOI 10.24425/122436

 12. Z. Starowicz, R. Wojnarowska-Nowak, P. Ozga, E. M. Sheregii, The tuning of the plasmon resonance of the metal nanoparticles in terms of the SERS effect, Colloids and Polymer Science (2018) vol. 296, Iss. 6, pp.1029-1037, https://doi.org/10.1007/s00396-018-4308-9

 13. Z. Starowicz, K. Drabczyk, K. Gawlińska, P. Zięba, Metrological Aspects of Evaluation of Glass Types Used in photovoltaic modules, Metrol. Meas. Syst., Vol. 25 (2018) No. 1, pp. 203-211. DOI: 10.24425/118161

 14. Z. Starowicz, K. Gawlińska, J. Walter, R.P. Socha, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Extended investigation of sol aging effect on TiO2 electron transporting layer and performances of perovskite solar cells, Materials Research Bulletin 99 (2018) 136-143

 15. Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźdź, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński, Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Solar Energy158, 2017, 610-616

 16. M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko, Studying of Perovskite Nanoparticles in PMMA Matrix Used as Light Converter for Silicon Solar Cell, Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 3, 17331-1739

 17. K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak, K. Stan-Glowinska, M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells. Opto-Electronics Review 25 (2017) 274-284


Projekty badawcze (ostatnie 5 lat)

Projekty badawcze Projekty Narodowego Centrum Nauki:

 • OPUS 16, nr projektu 2018/31/B/ST8/03294, 07.08.2019 - Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych, charakter udziału: Wykonawca

 • Preludium 7, nr projektu 2014/13/N/ST8/00858 tytuł projektu: Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

 • Preludium 6, nr projektu: 2013/09/N/ST8/04165, tytuł projektu: Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu krystalicznego w celu poprawy własności optoelektronicznych, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 • Development of technology for manufacturing of functional materials for application in non-silicon photovoltaic cells, Projekt NCBiR -TECHMATSTRATEG II, charakter udziału: Główny wykonawca w IMIM PAN, 2019-2021

 • Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego, POIR.01.01.01-00-1022/15-00, CBRTP i IMIM PAN, 2017-2018, wykonawca.

 • Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych, POIR.01.01.01-00-1598/15-00, CBRTP i IMIM PAN, 2016-2018, wykonawca.

 • Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne, GEKON2/O4/268473/23/2016, IMIM PAN, 2016-2017, wykonawca.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Staż naukowy w ramach programu Erasmus, Organiczne koncentratory luminescencyjne w matrycach ciekłokrystalicznych, Holandia, TUE, Eindhoven, 20.03-30.03.2017,

 • Staż naukowy, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, 21-25.07.2014.

 • Kurs internetowy "Solar Cells, Fuel Cells and Batteries" organizowany przez Uniwersytet Stanforda zakończony wyróżnieniem (październik 2013-styczeń 2014)Staż naukowy w ramach programu

 • Erasmus, Turcja, TÜBİTAK MAM Chemistry Institute ,Gebze, Kocaeli, 26.09-04.10.2013,

 • Staż naukowy, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, kwiecień - maj 2013,

 • Studia podyplomowe Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 1.10.2012-30.06.2013,

 • Szkolenie Nano-scale Materials and Advanced Characterization Techniques, Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, ,5-6.12.2012,

 • Szkolenie „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja" organizowany przez Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN (luty 2011-czerwiec 2011)

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2012-2015

I m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój) 2012


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor: pomocniczy1 pracy doktorskiej, Marta Janusz 2017

Recenzent: Materials Science Poland, Archives of Metallurgy and Materials,


Główne zainteresowania naukowe:

Materiały stosowane w fotowoltaice, fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych. fotowoltaika III generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały. Ogniwa krzemowe, cienkowarstwowe, perowskitowe, light management. Techniki optycznej charakteryzacji materiałów dla fotowoltaiki.