Dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,  Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk od roku 1998 był zatrudniony w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, początkowo na stanowisku asystenta (od 1998 roku), następnie adiunkta (od 2004). Od 2007 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne). Od 1 czerwca 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora instytutu w IMIM PAN.

Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, 1998

Doktor: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, 2003 (z wyróżnieniem)

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 25 kwietnia 2019

 

Dorobek naukowy

Łącznie 118 opublikowanych pozycji, w tym: 32 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, współautor 2 skryptów uczelnianych, 1 monografii w języku angielskim i 2 monografii w języku polskim.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

Monografie:

 1. Drabczyk K., 2018. Modyfikacje elektrod na bazie srebra w aspekcie zastosowań w krzemowych krystalicznych ogniwach fotowoltaicznych. Monografia, ISBN 978-83-60768-47-1, (166 stron, 8 arkuszy wydawniczych), Kraków - Kozy 2018

 2. Drabczyk K., Domaradzki J., Godlewski M., Kaczmarek D., Lipiński M., Mazur M., Michałek A., Sieradzka K., Stapiński T., Szymonik D., Wojcieszak D., Zięba P., „Biała księga innowacji w fotowoltaice polskiej", praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Drabczyka, 2018., Grafpol, Wrocław, 140 stron, ISBN 978-83-60768-49-5

Artykuły:

 1. Maleczek S., Drabczyk K., Bogdanowicz K.A., Iwan A., 2020, "Engineering concept of energy storage systems based on new type of silicon photovoltaic module and lithium ion batteries", ENERGIES, Volume: 13, Issue: 14

 2. Drabczyk K., Sobik P., Starowicz Z., Gawlińska K., Pluta A., Drabczyk B., 2019, "Study of lamination quality of solar modules with PMMA front layer", Microelectronics International, Volume: 36, Issue: 3, pp: 100-103

 3. Kulesza-Matlak G., Gawlińska K., Starowicz Z., Sypień A., Drabczyk K., Drabczyk B., Lipinski M., Zięba P., 2018, "Black silicon obtained in two-step short wet etching as a texture for silicon solar cells - surface microstructure and optical properties studies", Archives of Metallurgy And Materials, Volume: 63, Issue: 2, pp: 1009-1017

 4. Filipowski W., Drabczyk K., Wrobel E., Sobik P., Waczyński, K., Waczyńska-Niemiec, 2018, "Borosilicate spray-on glass solutions for fabrication silicon solar cell back surface field", Microelectronics International, Volume: 35, Issue: 3, pp: 172-176

 5. Gawlinska K., Drabczyk K., Starowicz Z., Sobik P., Drabczyk B., Zięba P., 2018, "Determination of EVA cross-linking degree after lamination process by extraction and optical transmission measuring", Archives of Metallurgy and Materials, Volume: 63, Issue: 2, pp: 833-838

 6. Starowicz Z.M., Drabczyk K., Gawlińska K., Zięba P., 2018, "Metrological aspects of evaluation of glass types used in photovoltaic modules in laboratory scale", Metrology And Measurement Systems, Volume: 25, Issue: 1, pp: 203-211

 7. Drabczyk K., 2018. Fine line screen printed silver electrodes for copper electrodeposition. Soldering & Surface Mount Technology, Volume 30, Issue 2, pp. 129-134

 8. Drabczyk K., Domaradzki J., Kulesza-Matlak G., Lipinski M., Kaczmarek D., 2016. Influence of ITO layer application on electrical parameters of silicon solar cells with screen printed front electrode. Microelectronics International, Volume 33, Issue 3, pp. 172-175

 9. Grzesiak W., Mackow P., Maj T., Polak A., Klugmann-Radziemska E., Zawora S., Drabczyk K., Gulkowski S., Grzesiak P., " Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module", Solar Energy,  Volume 132 (2016), pp. 442-452

 10. Drabczyk K., Kulesza-Matlak G., Drygała A., Szindler M., Lipiński M., "Electroluminescence imaging for determining the influence of metallization parameters for solar cell metal contacts", Solar Energy, Volume 126, (2016), pp. 14-21


Projekty badawcze

Projekty finansowane ze środków na naukę

 1. „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania", Projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 4.1.1, , kierownik projektu, okres realizacji: 1.09.2018 - 31.08.2021

 2. „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze", projekt Nr GEKON2/04/266475/6/2015 realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych", 2015-2017, główny wykonawca

 3.  „Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne", projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych", 2015-2017, kierownik projektu w IMIM PAN

 4.  „In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production", POLNOR/199380/89/2014, 2014 -2016, główny wykonawca

 5.  "Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych", Project NCN,  DEC-2012/05/B/ST8/00087, wykonawca, 2013-2016

 6.  „Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych", (Projekt nr 10-0020-10/2011), IMIM PAN, główny wykonawca, 2011 - 2013

 7.  „Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP", projekt rozwojowy Nr OR00002108 w konsorcjum z Wojskowymi Zakładami Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 w Czernicy, IMIM PAN, główny wykonawca, 2009 - 2011

 8.  „Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego", Proj. nr N N507 443734, IMIM PAN, wykonawca, 2008 - 2010

 9.  „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych", (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 1: Warstwy gradientowe w zastosowaniu do wysokosprawnego fotoogniwa na bazie krzemu, IMIM PAN, wykonawca, 2004-2007


Projekty finansowane ze środków UE

 1.  Projekt „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice". Program INNOCHEM, Projekt nr: POIR.01.02.00-00-0009/16, wykonawca, okres realizacji: 15.12.2017 - 14.12.2018

 2. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 2016, (POIG 01.04.00--16-003/10) działanie 1.4., projekt: „Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych. Badania we współpracy z firmą Thermolytix, kierownik badań w IMIM PAN

 3. „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja - komponent międzynarodowy", (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2011 -2012. Główny wykonawca w IMIM zadania nr 1 - Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki w dniach  4-7 lipca 2012 w Krakowie.

 4.  „Nowa jakość - kompleksowe wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Jabil Circuit Poland", (Projekt nr WND-POKL.08.01.02-22-010/10realizowany w Jabil Circuit Poland , ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM, 2010 - 2011

 5.  „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja", (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), główny wykonawca w IMIM zadania nr 2 - Szkolenia i warsztaty dla studentów wyższych szkół technicznych, 2010 -2011

 6.  „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym", (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - Zajęcia dla studentów szkół wyższych, zadania 4 - konkurs dla studentów wyższych uczelni technicznych, 2009 - 2010


Badania wspólne w ramach sieci

 1.  Badania wspólne w ramach sieci, EKOENERGIA- Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007

 2. Badania wspólne w ramach sieci, PV-TECH- Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

1.Poland, Odlewnie Polskie S.A., The industrial training, 2014-2015 (7 months)
2. Poland, Jabil Circuit Poland, Research and training contract  ,  2010 - 2011 (1 month)
3. France, Institut d'Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS - Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Research contract, 2008 (2 months)

Krótsze pobyty:

Norway, SINTEF, Research training, 2014, (1 tydzień)
NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 - (2 tygodnie)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2019 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajecie II miejsca w grupie doktorów i pracowników inżynieryjno-technicznych w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2017-2018

2018 Złoty Medal na International Exhibition of Inventions, Genewa, Szwajcaria, 11-15 kwietnia 2018 za Innovative flexible photovoltaic cover, nagrodzeni: Maleczek S., Wojciechowski A., Grzesiak W., Drabczyk K., Januszko A.

2018 Nagroda z najlepszą innowację dla Innovative flexible photovoltaic coating, Genewa, Szwajcaria, 11-15 kwietnia 2018, nagrodzeni: Maleczek S., Drabczyk K.,Wojciechowski A., Grzesiak W.

2004 Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w Dziedzinie Naukowej (II stopnia)

2003 Wyróżnienie pracy doktorskiej

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu organizacyjnego, II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020", organizowanej w ramach Programu DIALOG, 2021

Przewodniczący komitetu organizacyjnego organizacyjnego, Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020", organizowanej w ramach Programu DIALOG w dniach 12-15 kwietnia 2018 roku w Rytrze.

Członek Komitetu organizacyjnego: 27-th International Conference and Exhibition IMAPS Poland 16-19 September 2003 (2003).

Członek Komitetu organizacyjnego: scientific events PV-TECH- Development of new technologies and research techniques for silicon solar cells, IMMS PAS

Członek Komitetu Organizacyjnego: I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki , 2009 - 2010.

Członek Komitetu Organizacyjnego: II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, 2010 -2011.

Członek Komitetu Organizacyjnego: Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki w dniach  4-7 lipca 2012 w Krakowie.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek rady Naukowej IMIM PAN - od 30 lipca 2020 r.

Członek Rady Wykonawczej Polskiej Sekcji IMAPS (kadencja 2015-2016)
IMAPS International Microelectronics and Packaging Society and Education Foundation (od 2000).

Główne zainteresowania naukowe

Metody hermetyzacji ogniw fotowoltaicznych. Kontakty elektryczne krzemowych krystalicznych ogniw fotowoltaicznych. Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów spektralnych oraz pomiarów parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki, luminescencyjne koncentratory światła. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne.