blaszki5.jpg

Dr hab. inż. Magdalena Maria Miszczyk, Prof. Instytutu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

ORCID ID: 0000-0003-0206-4983      Scopus ID: 36007527900

tel.: (012) 295 28 62, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Główne zainteresowania naukowe:

Niejednorodne płynięcie materiałów metalicznych. Przemiany strukturalno-teksturowe w początkowych stadiach procesu rekrystalizacji. Charakterystyka przemian tekstury z wykorzystaniem dyfrakcji promieni X. Techniki pomiaru orientacji lokalnych w TEM oraz SEM\EBSD (3D EBSD).

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-M-Miszczyk


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Dr hab. inż. Magdalena M. Miszczyk, Prof. Instytutu zatrudniona jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk od 2008, początkowo na stanowisku metalurga, następnie adiunkta - 2014, a od 2020 roku na stanowisku profesora instytutu. Od 2009 roku jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej oraz Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej w IMIM PAN w Krakowie).


Przebieg kariery naukowej:

doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2020, tytuł osiągnięcia naukowego: „Rola rotacji sieci krystalicznej w formowaniu się orientacji podczas odkształcenia i rekrystalizacji"

DOKTORAT MIĘDZYNARODOWY:

doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013, tytuł pracy naukowej: „Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals"

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Centre Sciences des Matériaux et des Structures, Specialite : Sciences et Génie des Matériaux, Saint-Etienne, France, 2013, (titre de these: „Modifications de la microstructure et de la texture pendant le recuit des mètaux déformés de structure c.f.c.")

magister, inżynier: Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wychowanie Techniczne, 2007, tytuł pracy: „Charakterystyka struktur stopów Ag-Cu-Ti, charakteryzujących się niemieszalnością w stanie ciekłym".

Dodatkowe kształcenie:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012, Studia podyplomowe dla pracowników nauki. Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych.


Dorobek naukowy:

Łącznie 60 opublikowanych prac, liczba cytowań: 470, h-index: 13

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. I. Mania, H. Paul, R. Chulist, P. Petrzak, M. Miszczyk, M. Prażmowski: "Crystal lattice rotations induced by shear banding in fcc metals deformed at high strain rates", Archives of Metallurgy and Materials, 2023, 319-329

 2. H. Paul, M.M. Miszczyk, M. Prażmowski, R. Chulist, P. Petrzak, N. Schell, M. Fatemi¸ Effect of impact loading on structural properties of multi layered Ta/Cu, Nb/Cu and Fe/Cu plates fabricated by single shot explosive welding, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 1270 (2022)

 3. H. Paul, M.M. Miszczyk: „Przemiany fazowe w strefie połączenia platerów Ti/Cu spajanych z wykorzystaniem energii wybuchu", Materiały konferencji ‘Tytan i jego stopy', 2022, 18-21. 09. 2022, Kielce.

 4. M. Miszczyk, H. Paul, I. Mania: „Rola rotacji sieci krystalicznej w formowaniu się orientacji podczas wyżarzania metali o sieci regularnej ściennie centrowanej", Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN, Bukowina Tatrzańska, 20-21. 10. 2021, pp. 30-53H.

 5. Paul, P. Bobrowski, R. Chulist, M. Miszczyk, M. Prażmowski: "Microstructure Development in the Bonding Zone of Explosively Welded Ti and Cu Sheets", Materials Science Forum, 2021, 1016, pp. 1114-1120

 6. H. Paul, R. Chulist, M. Miszczyk, L. Litynska-Dobrzynska, G. Cios, A. Gałka, P. Petrzak, M. Szlezynger: "Towards a better understanding of the phase transformations in explosively welded copper to titanium sheets", Materials Science & Engineering A, 2020, 784

 7. H. Paul , W. Skuza, R. Chulist, M. Miszczyk, A. Gałka, M. Prażmowski, J. Pstruś: "The effect of detonation velocity and stand-off distance on the interface morphology and electro-mechanical properties of Ti/Cu clad composites produced by explosive welding", Metallurgical and Materials Transactions A, 2020, 51A, 750-766

 8. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver: "TEM and SEM analyses of the orientation relations of recrystallizaed grains in a stable Al-1 wt.%Mn single crystal", Materials Characterization, 2016, 112, pp. 68-80.

 9. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver: "Plastic flow instabilities formation in nominally stable {110}<001>-oriented copper single crystal", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity", Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, p. 7-9

 10. H. Paul, M. M. Miszczyk, J. H. Driver: „Micro- and macro- scaleshear banding in C{112}<111>-oriented single crystals of fcc metals", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity", Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, pages: 10-12.

 11. H. Paul, M. M. Miszczyk: „Mechanism of macroscopic shear bands formation in polycrystalline copper pre-deformed by ECAP and subsequently plane strain compressed", Advancements in Theoretical and Applied Plasticity, Proceedings of PLASTICITY'16: The twenty Second International Symposium on Plasticity and its Current Applications, Ed. Akhtar S. Khan, USA, Maryland 2016, ISBN: 978-0-9911654-7-6, pp. 13-15.

 12. M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, J. Poplewska: „The influence of deformation texture on nucleation and growth of cube grains during primary recrystallization of AA1050 alloy", Acta Materialia, 2017, 129, pp. 378-387

 13. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "New orientation formation and grain growth during primary recrystallization in stable single crystals of three face-centred cubic metals", Acta Materialia, 2015, 83, pp. 120-136.

 14. H. Paul, R. Chulist, M. Miszczyk, L. Litynska-Dobrzynska, G. Cios, A. Gałka, P. Petrzak, M. Szlezynger: "Towards a better understanding of the phase transformations in explosively welded copper to titanium sheets", Materials Science & Engineering A, 2020, 784, pp. 1-12

 15. Paul, M.M. Miszczyk, A. Gałka, R. Chulist, Z. Szulc: "Microstructural and chemical composition changes in the bonding zone of explosively welded sheets", Archives of Metallurgy and Materials, 2019, 64 (2), pp. 683-694

 16. M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver: "Free surface effects on the recrystallization of compressed, stable, Al-Mn single crystals", Materials Characterization, 2018, 146, pp. 135-148

 17. M.M. Miszczyk, H Paul: "The nucleation of cube grains during primary recrystallization of aluminium", IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2018, 375

 18. H. Paul, M.M. Miszczyk, R. Chulist, M. Prażmowski, J. Morgiel, A. Gałka, M. Faryna, F. Brisset: "Microstructure and phase constitution in the bonding zone of explosively welded tantalum and stainless steel sheets", Materials and Design, 2018, 153, pp. 177-189

 19. M. M. Miszczyk, H. Paul: „Transformacje tekstury w procesie wyżarzania aluminium i jego stopów", Rudy i Metale Nieżelazne, 2018, 63 (4), pp. 22-30

 20. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. Poplewska: „Mechanizm formowania się ziaren o orientacji {100}<001> w procesie rekrystalizacji aluminium i jego stopów", Księga Jubileuszowa 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk 1952-2017, wyd. K&K, Kraków 2017, ISBN: 978-83-60768-41-9, str. 139-154

 21. W. Skuza, D. Fronczek, M. Miszczyk, K. Berent, R. Chulist, J. Wojewoda-Budka, H. Paul: „Wieloskalowa charakterystyka stref połączenia w układach warstwowych wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego", Księga Jubileuszowa 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk 1952-2017, wyd. K&K, Kraków 2017, ISBN: 978-83-60768-41-9, str. 295-306

 22. M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, J.: "The influence of deformation texture on nucleation and growth of cube grains during primary recrystallization of AA1050 alloy", Acta Materialia, 2017, 129, p. 378-387

 23. M.M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, P. Drzymała: "Recrystallization nucleation in stable aluminium-base single crystals: Crystallography and mechanisms", Acta Materialia, 2017, 125, p. 109-124

 24. H. Paul, M.M. Miszczyk, J.H. Driver, D. Piotr: "Recrystallization twinning in stable single crystals of Cu-2%Al and Al-1%Mn alloys", Materials Science Forum, 2017, 879, pp. 2428-2433

 25. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "New orientation formation during recrystallization of channel-die deformed Al-1%Mn alloy single crystals of stable orientations", Acta Materialia, 2015, 83, pp. 120-136

 26. H. Paul, M. M. Miszczyk: „Deformation microstructure and texture transformations in fcc metals of medium-to-high stacking fault energy: critical role of micro- and macro- scale shear bands", Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60, pp.2235-2246

 27. M. M. Miszczyk, H. Paul: "Recrystallization behavior of plane strain deformed Al-Mn-Mg-S-cZr alloy", Solid State Phenomena, 2015, 231, pp. 1-10

 28. H. Paul, J.H. Driver, A. Tarasek, W. Wajda, M. Miszczyk: "Mechanism of macroscopic shear band formation in plane strain compressed fine-grained aluminium", Materials Science Engineering A, 2015, pp. 167-180

 29. H Paul, J. Morgiel, M. Faryna, M. Prażmowski, M. Miszczyk: „Microstructure and interfacial reactions in the bonding zone of explosively welded Zr700 and carbon steel plater", International Journal of Materials Research, 2014, pp. 1-11

 30. M. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "Crystallographic aspects of nucleation and grain growth during recrystallization of high stacking fault energy metals as characterized on model Al-1%at.Mn alloy crystals", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2015

 31. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice: "Disorientation relations during the early stages of recrystallization in medium and low SFE fcc metals", Materials Science Forum, 2014, 783-786, pp. 2585-2590.

 32. H. Paul, J. Morgiel, T. Baudin, F. Brisset, M. Prażmowski, M. Miszczyk: "Characterization of Explosive Weld Joints by TEM and SEM/EBSD", Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59, pp. 1129-1136.

 33. M. Miszczyk, H. Paul, J. H. Driver, C. Maurice, „Relacje dezorientacji w początkowych stadiach rekrystalizacji metali o sieci rsc o średniej i małej energii błędu ułożenia", Rudy i Metale Nieżelazne, 2013, R57 (5), str. 312-318

 34. H. Paul, P. Uliasz, M. Miszczyk, W. Skuza, T. Knych, „An SEM/EBSD study of shear bands formation in Al-0.23%wt.Zr alloy deformed in plane strain compression", Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58, pp. 145-150

 35. H. Paul, L. Lityńska, M. Miszczyk, M. Prażmowski, „Microstructure and phase transformation near the bonding zone of Al/Cu clad manufactured by explosive welding", Archives of Metallurgy and Materials, 2012, 57, pp. 1151-1162

 36. R. Bański, H. Paul, M. Prażmowski, M. Miszczyk: „Wpływ obróbki cieplnej na zmiany mikrostrukturalne oraz właściwości mechaniczne bimetali Ti/Ni wytwarzanych metodą spajania wybuchowego", Rudy i Metale Nieżelazne, 2012, R57 (5), str. 312-318

 37. W. Wajda, Ł. Madej, H. Paul, R. Gołąb, M. Miszczyk: „Validation of texture evolution model for polycrystalline aluminium on the basis of 3D digital microstructures", Steel Research International, 2012, pp. 1111-1114

 38. H. Paul, M. Miszczyk, M. Prażmowski: „Experimental investigation of texture gradients in aluminium/copper plates bonded through explosive welding process", Materials Science Forum, 2012, 702-703, pp. 603-606

 39. M. Miszczyk, H. Paul, J.H. Driver, Cl. Maurice: „Microstructure and Texture Evolution during Annealing of Plane Strain Compressed Al and Al-1%Mn alloy Single Crystals", Archives of Metallurgy and Materials, 2011, 56 (5), pp. 933-938


Projekty badawcze:

Kierownik:

Mechanizmy zarodkowania i wzrostu nowych ziaren w procesie rekrystalizacji metali o sieci rsc i o wysokiej energii błędu ułożenia", projekt badawczy, Nr 2016/21/D/ST8/01700, IMIM PAN, kierownik, 2017-2022,

Mechanizm formowania się ziaren o orientacji {100}<001> w procesie rekrystalizacji odkształconych metali o sieci rsc o średniej i dużej energii błędu ułożenia", projekt badawczy, Nr 2016/23/B/ST8/00439, IMIM PAN, kierownik, 2018-2022,

Krystalograficzne aspekty procesu rekrystalizacji w technicznych stopach aluminium", projekt badawczy, Nr IP2011 036471, IMIM PAN, kierownik, 2011-2013.

Wykonawca:

Przemiany fazowe na osnowie i na granicach między fazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne", projekt międzynarodowy niewspółfinansowany Nr UMO-2011/01/M/ST8/07822, IMIM PAN, wykonawca, 2012-2014,

Opracowanie i definicja modeli naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych w skali makro", projekt Nr 2011/01/B/ST8/01649, IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014,

Mechanizmy ewolucji struktury i tekstury w procesach zdrowienia i rekrystalizacji metali o sieci regularnej ściennie centrowanej", projekt badawczy Nr 3010 B/T02/2011/40, IMIM PAN, wykonawca, 2011-2013,

Wpływ struktury wydzieleń fazowych na proces rozdrobnienia strukturalnego oraz zachowanie w procesie rekrystalizacji w stopach aluminium przetworzonych metodami intensywnej przeróbki plastycznej", projekt badawczy Nr 765/N - FRANCJA/2010/0, IMIM PAN, wykonawca, 2010-2012,

Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych wyrobów przeznaczonych na elementy wymienników ciepła wykonane z nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie stopów aluminium", projekt rozwojowy Nr R15 048 03, IMIM PAN, wykonawca, 2008-2010,

Modelowanie rozwoju mikrostruktury i tekstury z uwzględnieniem roli pasm ścinania, projekt badawczy" Nr 3 T08A 06130, IMIM PAN, wykonawca, 2008-2009.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

Współpraca dwustronna z zagranicą:

Realizacja pracy doktorskiej w systemie „co-tutelle" między Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie a École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne we Francji, 2009-2013.

2015 Staż naukowy w ramach programu Erasmus Plus w Technical University of Denmark, Department of Wind Energy, Dania - 3 tygodnie, prof. Dorte Juul Jensen.

2015 Staż naukowy w CHALMERS University of Technology, Department of Materials and Manufacturing Technology, Szwecja - 2 tygodnie, Prof. Uta Klement.

2011, 2010, 2009 Stypendium Regionu Rhône-Alpes - CMIRA - Francja - École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - Centre Sciences des Matériaux et des Structures - staż naukowy - 3x6 miesięcy, prof. Julian H. Driver, dr Claire Maurice.


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

2019 Otrzymanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnego młodego naukowca.

2015 Otrzymanie stypendium w programie Erasmus Plus.

2014 Nagroda Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego za najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej w 2013r.

2011, 2010, 2009 Otrzymanie stypendium Regionu Rhône-Alpes, CMIRA - Francja - École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (3x6 mies.)

2011-2008 Otrzymanie stypendium naukowego IMIM PAN w Krakowie (4 lata).

2007-2003 Otrzymanie stypendium naukowego AP w Krakowie (4 lata).


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych:

2023 Promotor pomocniczy pracy doktorskiej M. Mojżeszko (AGH)

2020 Promotor pracy magisterskiej G. Pawłowskiego (AGH)

2019 Opiekun naukowy praktyki studenckiej M. Tokarskiej

2016 Opiekun naukowy praktyk studenckich: A. Wojnar, M. Kowalik oraz M. Klimkowski


Członkostwo w organizacjach naukowych:

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2023-2026) - samodzielny pracownik naukowy,

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2015-2018) - przedstawiciel młodych pracowników naukowych,

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii,

Członek Europen Microbeam Analysis Society.