blaszki5.jpg

Dr inż. Anna Tarasek

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 

Tel.: (012) 295 28 05, pokój 102, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Anna Tarasek od 2008 roku jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Początkowo na stanowisku specjalisty (luty 2008), obecnie (od czerwca 2008) na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier                 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2002
Doktor                                 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 2007

Dorobek naukowy

Łącznie 19 publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, ponadto 12 doniesień w materiałach konferencyjnych.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. Rogal Ł., Kalita D., Tarasek A., Bobrowski P., Czerwinski F.: „Effect of SiC nano-particles on microstructure and mecganical properties of the CoCrFeMnNi high entropy alloy", Journal of Alloy and Compounds, 2017, vo. 708, p. 344-352

 2. Wołczyński W., Tarasek A., Sypień A., Bydałek A.W.: „Copper droplets agglomeration / coagulation in the conditions similar to industrial ones", Archives of Metallurgy and Materials, 2017, vol. 62, No. 1, p. 307-314

 3. Pawełek A., Piątkowski A., Wajda W., Skuza W., Tarasek A., Ranachowski Z., Ranachowski P., Ozgowicz W., Kudela S. Jr., Kudela S.: „Plastic instabilities included by the Portevin-Le Chatelier effect and fracture character of deformed Mg-Li alloys investigated using the acoustic emission method", Archives of Metallurgy and Materials, 2016, vol. 61, No. 2, p. 897-904

 4. Pawełek A., Ozgowicz W., Ranachowski Z., Piątkowski A., Kudela S., Jr., Wajda W., Skuza W., Grzegorczyk B., Tarasek A., Kudela S.: „Mechanisms of plastic instability and fracture of compressed and tensile tested Mg-Li alloys investigated using acoustic emission method", Frattura ed Integrata Strutturale, 2016, vol. 35, pp.11-20

 5. Paul H., Driver J.H., Tarasek A., Wajda W., Miszczyk M.M.: „Mechanism of macroscopic shear band formation in plane strain compressed fine-grained aluminium", Materials Science and Engineering A, 2015, vol. 642, pp. 167-180

 6. Tarasek A., Olszowska Sobieraj B., Stolarska J., Uliasz P.: „The influence of the technology of microstructure formation and properties of AlMgSi alloys on the micro-cracks under load of static compression", Key Engineering Materials, 2016, vol. 682, pp. 99-106

 7. Paul H., Baudin T., Brisset F., Tarasek A.: „Recrystallization of ECAP-processed AA4343 aluminium alloy containing large second phase particles", Materials Science Forum, 2013, vol. 753, pp. 239-242

 8. Paul H., Baudin T., Tarasek A., Brisset F.: „Crystalographic aspects of deformation and recrystallization in ECAP-processed AA3104 aluminium alloy", Solid State Phenomena, 2012, vol. 186, pp. 98-103


Projekty badawcze

 • 2012/07/B/ST8/03055 - Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i monokryształów o strukturze RSC w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2013-2016) - wykonawca

 • N N507 056 598038 - Opracowanie sposobów identyfikacji mechanizmów deformacji plastycznej z wykorzystaniem zoptymalizowanej techniki emisji akustycznej w próbach ściskania metali oraz stopów i kompozytów przed i po przetwarzaniu metodami intensywnego odkształcenia - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2010-2013) - wykonawca

 • 765/N-Francja/2010/0 - Wpływ struktury wydzieleń fazowych na proces rozdrabniania strukturalnego oraz zachowanie się w procesie rekrystalizacji w stopach aluminium przetworzonych metodami intensywnej przeróbki plastycznej - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2010-2012) - wykonawca

 • R 15 048 03 - Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowych wyrobów przeznaczonych na elementy wymienników ciepła wykonane z nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie stopów aluminium - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2007-2010) - wykonawca

 • N 507 110 32/3350 - Modyfikacja mikrostruktury i tekstury konstrukcyjnych stopów magnezu służąca poprawie technologii ich kształtowania - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2007-2010) - wykonawca

 • N 507 056 31/1289 - Zastosowanie metod akustycznych do oceny właściwości mechanicznych nanokrystalicznych stopów, kompozytów i tworzyw ceramicznych - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (2006-2009) - wykonawca

 


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • 2nd International Conference on Non-Ferrous Metals, 22.06 - 24.06.2015 Kraków

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania: Jakość - Środowisko - Bezpieczeństwo - Technologia", Szczecin - Ystad - Kopenhaga - Malmö - Szczecin 09.10 - 13.10.2013

 • XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 29.09 - 02.10.2009 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • XIII Konferencja Szkoleniowo-Technologiczna: „Elektroenergetyczne i telekomunikacyjne linie kablowe i napowietrzne": Zakopane 14-17 marca 2006 r. / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych - SITMN

 • VI Konferencja Naukowa: Odkształcalność Metali i Stopów, 22-25 listopada 2005 r. Bezmiechowa / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej

 • Międzynarodowa konferencja ciągarska: ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu": Zakopane 03-05 marca 2005 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce, Poland Chapter of Wire Association International

 • XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.09 - 01.10.2004 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej