projekty z budzetu i funduszu celowego

Zięba - Nauka dla Społeczeństwa


Temat projektu: PV Innowacje - portal informacyjny o kierunkach badań, trendach i wdrożeniach w fotowoltaice

 

Konkurs: Program Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa"

Projekt badawczy nr NdS/545420/2022/2022

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, członek korespondent PAN

DOFINANSOWANIE: 

558 670 zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ

 558 670 zł


Głównym celem Projektu jest zaprojektowanie, uruchomienie, prowadzenie, rozwijanie oraz stałe aktualizowanie przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie specjalistycznego informacyjnego portalu internetowego dedykowanego zagadnieniom innowacji w fotowoltaice. Odbiorcami treści zamieszczanych na portalu będą partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego - polscy przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, wykładowcy, doktoranci, studenci etc. Listy intencyjne wyrażające zainteresowanie utworzeniem portalu podpisały w 2022 roku m.in. następujące przedsiębiorstwa krajowej branży fotowoltaicznej: Selfa GE S.A., Blachotrapez Sp. z o.o., Aluron Sp. z o.o., Helioenergia sp z o.o., PV Test Solutions, Renevo Sp. z o.o., JBG-2 Sp. z o.o. Główne przewagi portalu nad zbliżonymi tematycznie źródłami informacji obejmują: bezpłatny dostęp do wszystkich treści, koncentracja informacji/treści/newsów/wpisów na aplikacyjnym charakterze badań naukowych oraz szerokie upowszechnianie materiałów edukacyjnych.