Pracownicy

Dr hab. inż. Janusz Pstruś

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 31, laboratorium 011, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7910-4299


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Janusz Pstruś jest od roku 1994 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie:

na stanowisku asystenta (1995), na stanowisku adiunkta (od 2008), na stanowisku profesora (2020).


Przebieg kariery naukowej

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1993

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2008

Dr hab.: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2020


Dorobek naukowy

Łącznie 175 opublikowanych pozycji (w tym 67 prac w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection) oraz 4 monografie i rozdziały w monografiach.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. J. Dutkiewicz, P. Ozga, W. Maziarz, J. Pstruś, B. Kania, P. Bobrowski, J. Stolarska, Microstructure and properties of bulk copper matrix composites strengthened with various kinds of graphene nanoplatelets, Materials Science & Engineering A, (2015) 628, 124-134,

 2. T. Gancarz, J. Pstruś, Formation and growth of intermetallic phases at the interface in the Cu/ Sn-Zn-Ag-Cu /Cu joints, Journal of Alloys and Compounds, 647 (2015) 844-856,

 3. T. Gancarz, J. Pstruś, S. Mosińska, S. Pawlak, Effect of Cu Addition to Zn-12Al Alloy on Thermal Properties and Wettability on Cu and Al Substrates, Metallurgical and Materials Transactions A, 47, 1, (2016) 368-377,

 4. T. Gancarz, J. Pstrus, K. Berent, Interfacial reactions of Zn-Al alloys with Na addition on Cu substrate during spreading test and after aging treatments, J. Mater. Eng. Perform., 67(2016), 3364-3374,

 5. K. Berent, J. Pstruś, T. Gancarz, Thermal and microstructure characterization of Zn-Al-Si cast alloys and chemical reaction with Cu substrate during spreading, J. Mater. Eng. Perform. 25, (2016), 3375-3383,

 6. T. Gancarz, P. Bobrowski, J. Pstrus, S. Pawlak, Thermal and mechanical properties of lead-free SnZn-xNa casting alloys, and interfacial chemistry on Cu substrates during the soldering process, J. Alloy Compd., 679, (2016), 442-453

 7. T. Gancarz, J. Pstrus, G. Cempura, K. Berent, Influence of Li Addition to Zn-Al Alloys on Cu Substrate During Spreading Test and After Aging Treatment, Journal of Electronic Materials, 45, (2016), 6067-6078,

 8. J. Pstruś, T. Gancarz, P.Fima, Effect of Indium Additions on the Formation of Interfacial Intermetallic Phases and the Wettability at Sn-Zn-In/Cu Interfaces, Advances In Materials Science And Engineering (Adv. Mater. Sci. Eng.), 2017 DOI: 10.1155/2017/9756769,

 9. J. Pstrus, The role of physico-chemical properties of liquid solder in reactive wetting: The Cu/SnZnIn system, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy (J. Min. Metall. B), 53(2017) 309-318,

 10. J. Pstrus, P. Ozga, K. Berent, T. Gancarz, Interfacial phenomena at interface of liquid solder SnZnCu alloys with Cu and Cu/graphene substrate, Journal of Electronic Materials,46,(2017), 2465-2469,

 11. T. Gancarz, J. Pstruś, K.Berent, Interfacial reactions of Sn-Zn-Ag-Cu alloy on soldered Al/Cu and Al/Al joints, Science and Technology of Welding and Joining, (2018), 1-10,

 12. J. Pstruś, Early stages of wetting of copper by Sn-Zn eutectic alloy, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29 2018 doi.org/10.1007/s10854-018-0197-4 20531-20545,

 13. H. Paul, W. Skuza, R. Chulist, M. Miszczyk, A. Gałka, M. Prażmowski, J. Pstruś, The effect of interface morphology on the electromechanical properties of Ti/Cu clad composites produced by explosive welding, Metall. and Mat. Trans. A, 51 2 (2020) 750-766.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW/NCN

 1. Własności fizykochemiczne nowych stopów lutowniczych na przykładzie układu Sn - Zn - In" Grant Promotorski, (Projekt 3T08A 028 26), IMIM PAN- główny wykonawca (2003-2007),

 2. Badania wspólne sieci naukowej: „Zaawansowane materiały lutownicze" Decyzja Nr. 62/E-88/SN-041 /2006 wykonawca (2006-2007),

 3. Rozwijanie bazy SURDAT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami bezołowiowymi (Projekt Nr N507458233), IMIM PAN, wykonawca, (2007 -2009),

 4. Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/N Kanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca,(2009-2013),

 5. Proekologiczne, wieloskładnikowe, bezkadmowe i bezołowiowe stopy na bazie układów Zn-Al i Zn-Sn z dodatkami stopowymi, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania ZAMAT, IMIM PAN, kierownik, (2010-2015),

 6. Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, kierownik zadania, (2011-2014),

 7. Nowoczesne zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego. - GRAMCOM, wykonawca, (2013-2015),

 8. Projekt 2013/09/D/ST8/03991, Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X= Ga, Na), IMIM PAN, wykonawca, (2014-2017),

 9. Projekt IP2014 011473 Efekt dodatku Li, Na oraz Si do eutektyki Al-Zn na zjawiska zachodzące podczas lutowania, IMIM PAN, wykonawca, (2014-2017),

 10. Projekt 2018/29/B/ST8/02558 Wpływ warstwy grafenu na procesy zachodzące na granicy faz ciekły metal stałe podłoże, IMIM PAN, kierownik projektu, 2019-2022.

 

Projekty Unii Europejskiej 

 1. Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego, Projekt europejski COST 531, IMIM PAN, wykonawca (2003-2006),

 2. Wytwarzanie i optymalizacja właściwości intermetalików, Projekt europejski COST 535, IMIM PAN, wykonawca (2004-2007),

 3. ELFNET-European Lead-Free Soldering Network Project Meeting, Projekt europejski 6 PR, IMIM PAN, wykonawca (2004-2006),

 4. Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania ZAMAT, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, kierownik: 2010-2015,

 5. Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014

 

Projekty Międzynarodowe:

 •  Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego, (Projekt 630/N Kanada/2009/0), IMIM PAN, wykonawca, 2009-2013


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Członek Komitetu Organizacyjnego: Workshop „ELFNET - Poland - European Lead-Free Solder-ing Network", (6-FP), Krakow, (2005),

Institute of Materials and Machine Mechanics , Slovak Academy of Sciences – 1 miesiąc (2006).


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

2013 - Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt działalności badawczo-naukowej


Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, członek,


Główne zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi zwilżania a także problematyką projektowania nowych proekologicznych materiałów. W tym projektowanie nowych lutów bezołowiowych. Wytwarzanie powłok grafenowych.Badanie związków między właściwościami fizykochemicznymi, mikrostrukturalnymi, elektrycznymi, mechanicznymi i termodynamicznymi. W tym pomiary napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości ciekłych stopów metali i stopionych soli. Modelowanie napięcia powierzchniowego i lepkości z właściwości termodynamicznych.