blaszki5.jpg

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł.koresp.PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Prof. B. Major

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków ul.Reymonta 25

Tel: (012) 2952802, pokój 11, fax: (012) 2952804

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major jest od roku 1970 nieprzerwanie zatrudniony w IMIM PAN w Krakowie. W latach 1999-2003 pełnił funcję z-cy dyrektora IMIM ds. naukowych; W latach 2003-2007 wybrany został z konkursu dyrektorem IMIM (I-sza kadencja) i od roku 2007 do 2011 wybrany został z konkursu dyrektorem IMIM (II-ga kadencja)


Przebieg kariery naukowej:

Magister: AGH Wydział Metali Nieżelaznych; specjalność: metaloznawstwo i przeróbka plastyczna (1970)
Doktor: Instytut Podstaw Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zakresie metalurgii (1976)
Doktor habilitowany
: Instytut Podstaw Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w zakresie metalurgii (1989)
Profesor: Prezydent RP (2003), tytuł naukowy

Członek korespondent PAN od 2010


1999-2003 Z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu

2003-2007 Dyrektor Instytutu -konkurs

2007-2011 Dyrektor Instytutu (II-ga kadencja ) -konkurs

Dorobek naukowy

Posiada aktualnie w dorobku ponad 300 publikacji w tym : 1 książka; rozdział w monografii ELSEVIER oraz 15 opracowań w monografiach tematycznych krajowych i zagranicznych.

Liczba cytowanń 418, H-index 14 WoS


Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna

Wybrana tematyka prac badawczych.

inżyniera materiałowa - inżynieria powierzchni, technologie laserowe, funkcjonalne kardio-biomateriały, powłoki tribologiczne, diagnostyka mikrostruktury i właściwości;

- modyfikacja powierzchni PU z zastosowaniem powłok na bazie tytanu i węgla; podwyższenie właściwości biomedycznych w implantach do kontaktu z krwią
powłoki węgla amorficznego implantowane krystalitami Ag-Pt o zastosowaniu bio-tribologicznym;
analiza mechanizmu zużycia w mikro-i nano-skali
- wykorzystanie metod diagnostyki biomedycznej; charakterystyki materiałów w aspekcie ich biomedycznego zastosowania
- zastosowanie zaawansowanych metod funkcjonalizacji powierzchni z wykorzystaniem metod symulujących naturalne procesy tworzenia naczyń
dopracowanie materiałowe analogów tkankowych z przeznaczeniem dla nowej generacji implantów naczyniowych

metalurgia - odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, tekstura krystalograficzna, naprężenia własne


Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. J.Sarna, R.Kustosz, R.Major, J.M.Lackner, B.Major, Polish Artificial Heart - new coatings, technology, diagnostics, Bull.Pol.Acad.Sci.Tech.58(2010)329-336

 2. J.M.Lackner, W.Waldhauser, A.Alamanou, C.Teichert, F.Schmied, L.Major, B.Major, Mechanisms for self-assembling topography formation in low-temperature vacuum deposition of inorganic coatings on polymer surfaces, Bull.Pol.Acad.Sci.Tech.58(2010)281-294

 3. M.J.Szczerba, B.Major, M.S.Szczerba, Inż.Materiałowa 175(2010)280-283 AMT2010, A note on the kink bands in compressed Ni2MnGa single crystals

 4. Łukasz Major, Marcin Kot, Juergen M.Lackner, Bogusław Major, Polish Metallurgy 2006-2010 in Time of the Worldwide Economic Crisis (2010) 455-472; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences; Editor K.Świątkowski; Tribological Coatings on the Basis of Multilayer Systems

 5. B.Major, R.Major, Bentham e-BOOK  (2011) (in realization) Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blood Contacting Materials.

 6. Boguslaw Major, Roman Major, Juergen M.Lackner, Wolfgang Waldhauser, Marek Sanak, Bogdan Jakiela, Jan Marczak, Marek Kowalczuk, Michal Sobota, In Tech - Open Access Publisher (in realization 2011), Functional Blood Contacting Materials Fabrication and Diagnostics

 7. S.Pawlak, J.Bonarski, A.Rakowska, J.Morgiel, Ł.Major, B.Major, Wybrane właściwości powłok Cu-Al2O3 do zastosowań w układach wydechowych i napędowych Inż.Materiałowa 182(2011)662-664

 8. Roman Major, Marek Sanak, Piotr Wilczek, Juergen M.Lackner, Marcin Kot, Bogusław Major, Nanostructural materials for implant and cardiovascular biomedical devices, monogr.ImplantExpert edited by Zbigniew Nawrót, M Studio Zabrze (2011)67-90

 9. R.Major, J.M.Lackner, P.Wilczek, M.Sanak, B.Jakieła, B.Stolarzewicz, M.Kowalczuk, M.Sobota, K.Maksymow, M.Spisak, B.Major, Functional Cardio-Biomaterials, Advances in Materials Science , 11(2011)5-25

 10. R.Major, B.Major; Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blond Conducting Materials, e-Book "Surface Tailoring of inorganic materials for Biomedical Applications" ed.Lia Rimondini, Bentham Science Publisher (2012) 297-327 (monografia),

 11. B.Major; Materials science in heart disease treatment , Nanostructural materials for implants and cardiovascular biomedical devices CARDIOBIOMAT, ed.Piotr Wilczek and Roman Major ISBN 978-83-63310-004 (2012)6 (monografia),

 12. R.Major, K.Maksymow, J.Marczak, J.M.Lackner, M.Kot, B.Major; Migration channels produced by ablation for substrate endothelialization, Bull.Pol.Ac.:Tech. 60(2)(2012) 337-342

 13. J.Kusinski, S.Kac, A.Kopia, A.Radziszewska, M.Rozmus-Górnikowska, B.Major, L.Major, J.Marczak, A.Lisiecki; Laser modification of the materials surface laser, Bull.Pol.Ac.:Tech. 60(4)(2012), - a review paper,

 14. Major R, Major B, Tailoring of Tissue-Surface Interaction in Blood Contacting Materials, "Surface Tailoring of Inorganic Materials for Biomedical Applications" ed. Lia Rimondini, Bentham Science Publisher, e-Book (2012) 297-327 (rozdział monografii)

 15. Łukasz Major, Juergen M.Lackner, Bogusław Major; Tailoring of multilaer structure to tribological conditions, Inż.Materiałowa 6(2013)741744

 16. B.Major,;Nanoskalowa funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów do kontaktu z krwią, Laboratoria, Aparatura, Badania, 4(2013)14-24

 17. R.Major, J.M.Lackner, K.Gorka, P.Wilczek, B.Major; Inner surface modification of the tube-like elements for medical applications, RSC Adv.,3(2013)11283-11291

 18. J.M.Lackner, W.Waldhauser, B.Major, L.Major, M.Kot; Plastic deformation in nano-scale multilayer materials - A biomimetic approach based on nacre Thin Solid Films 534(2013)417-425

 19. A.Mzyk, R.Major, M.Kot, J.Gostek, P.Wilczek, B.Major, Chemical control of polyelectrolyte film properties for an effective cardiovascular implants endothelialization, Archives of Civil Engineering,14 (2014) 262-268

 20. R.Major, M.Sanak, A.Mzyk, L.Lipińska, M.Kot, P.Lacki, F.Bruckert, B.Major; Graphene based porous coatings with antibacterial and antithrombogenous functional - Materials and design, Archives of Civil Engineering , 14(2014)540-549

 21. R.Major, F.Bruckert, J.M.Lackner, J.Marczak, B.Major; Surface treatment of thin-film materials to provide self-rising dialogue of endothelial and smooth miscle cells in terms of effective inhibition of platelet activation, RSC Adv.,4(2014) 9491-9502

 22. A.Mzyk, R.Major, J.M.Lackner, F.Bruckert, B.Major, Cytotoxicity control of SiC nanoparticles introduced into polyelectrolyte multilayer films, RSC Advances, 4(2014)31948-31954

 23. L.Major, J.M.Lackner, M.Kot, M.Janusz, B.Major, Contribution of TiN/Ti/a-C:H multilayers architecture to biological and mechanical properties, Bull.Pol.Ac.:Tech. 62(3)(2014) 565-570

 24. L.Major, J.M.Lackner, B.Major, Bio-tribological TiN/Ti/a-C:H multilayer coatings development with a built-in mechanism of controlled wear, RSC Advances, 4(2014)21108-21114

 25. K.Trembecka-Wójciga, R.Major, J.M.Lackner, B.Major; Biomedical inspired surface modification Inż.Mater. 6(2014)560-563

 26. B.Major; Preface in "Self-healing materials as biomimetic smart structures" L.Drenchev and J.J.Sobczak, ISBN 978-83-88770-98-2, Foundry Research Institute,Kraków (2014)13-16

 27. Ł.Major, J.M.Lackner, B.Major; Wieloskalowa analiza mechanizmu zużycia wielowartswowych powłok na bazie tytanu i węgla Obróbka Plastyczna/ Metal Forming, 25(1)(2014)27-38

 28. B.Major; „Człowiek o wielkiej inwencji naukowej", Rok Jana Czochralskiego T.1. Zarys biografii i dokumentacja historyczna, Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej 15(2014)19-22

 29. L.Major, M.Janusz, M.Kot, J.M.Lackner, B.Major; Development and complex characterization of bio-tribological Cr/CrN + a-C:H (dopped Cr) nano- multilayer protective coatings for carbon- fiber- composite materials RSC Advances, 5(2015)9405-9415

 30. R.Major K.Trembecka-Wojciga, J.M.Lackner, H.Plutecka, B.Major; RSC Advances, (2015 ) in press Biomimetic surfaces dedicated for direct contact with blood effectively inhibiting coagulation processes

 31. Klaudia Trembecka, Roman Major, Franz Bruckert, Juergen M. Lackner, Piotr Lacki, Marek Sanak and Boguslaw Major, Computer engineering in designing and fabrication of tissue analogue-type coating dedicated for the cardiovascular regeneration, Archives of Civil and Mechanical Engineering 15 (2015) 621-630

 32. Roman Major, Klaudia Trembecka- Wojciga, Juergen Markus Lackner, Boguslaw Major, Hemocompatible Thin-Film Materials Recreating the Structure of the Cell Niches with High Potential for Endothelialization, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering 9(6) (2015)

 33. K. Trembecka-Wojciga, R. Major, J.M. Lackner, F. Bruckert, E. Jasek, and B. Major, Biomechanical properties of the thin PVD coatings defined by red blood cells, Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences 63(3) (2015) 697-705

 34. A.Mzyk, R.Major, J.M.Lackner, F.Bruckert, P.Wilczek, B.Major, Effect of the silicon carbide nanoparticles introduction on biological properties of porous polymer coatings, RSC Advances, (2015) 13906-13916

 35. Roman Major, Klaudia Trembecka-Wojciga, Marcin Kot, Juergen Markus Lackner, Piotr Wilczek, Boguslaw Major, In vitro hemocompatibility on thin ceramic and hydrogel films deposited on polymer substrate performed in arterial flow conditions, Materials Science and Engineering C 61 (2016) 15-22

 36. W.Waldhauser, J.M.Lackner, M.Kot, B.Major, Dry and Ringer solution Lubricated Tribology of thin osseoconductive metal oxide and diamond like carbon films, Archives of Metallurgy and Materials, 60(3) (2015)2139-2144

 37. J.M.Lackner, B.Major, W.Waldhauser, A.Mzyk, L.Major, M.Kot, Roughness influence on micro-tribology and multi layered hard coatings on carbon fibre polymer composite, Archives of Metallurgy and Materials, 60(3) (2015)2145-2152

 38. L.Major, M.Janusz, J.M.Lackner, M.Kot, B.Major Microstructure characterization of advanced protective Cr/CrN+a-C:H:Cr multilayer coatings on carbon fibre composite (CFC), Journal of Microscopy, Vol. 262, Issue 3 2016, pp. 191-202 doi: 10.1111/jmi.12364

 39. L. Major, M. Janusz, J. M. Lackner, B. Major, Contribution of titanium, chromium and carbon buffer interlayers to bio- tribological properties of multilayer composites, Arch. Metall. Mater., Vol. 61 (2016), No 3, p. 1391-1398 DOI: 10.1515/amm-2016-0228

 40. Roman Major, Klaudia Trembecka-Wójciga, Marcin Kot, Juergen M. Lackner, PiotrWilczek, BoguslawMajor, In vitro hemocompatibility on thin ceramic and hydrogel films deposited on polymer substrate performed in arterial flow conditions, Materials Science and Engineering C, 61 (2016) 15-22

 41. R. Major, R. Kustosz, K. Trembecka-Wójciga, J. M. Lackner, B. Major, Development of surface modification methods for RELIGAHEART® cardiac support system, Arch. Metall. Mater., Vol. 61 (2016), No 3, p. 1399-1404

 42. Lukasz Major, Juergen Markus Lackner, Marcin Kot, Boguslaw Major, Bio-tribological properties and microstructure characterization of the polytetrafluorethylene (PTFE) coatings on polyaryletheretherketone (PEEK) substrate, Tribology International, 104(2016)309-320

 43. K. Trembecka- Wojciga, R. Major, P. Wilczek, J. M. Lackner, E. Jasek-Gajda, and B. Major, The influence of mechanical properties of a-C:H based thin coatings on blood- material interaction; Innovations in biomedical engineering vol. 526 Springer, ISBN 978-3-319-47154-9, DOI 10.1007/978-3-319-47154-9; 85-93.

 44. Roman Major, Klaudia Trembecka-Wójciga, Marcin Kot, Juergen M. Lackner, Piotr Wilczek, Boguslaw Major, In vitro hemocompatibility on thin ceramic and hydrogel films deposited on polymer substrate performed in arterial flow conditions, Materials Science and Engineering C, 61 (2016) 15-22

 45. Klaudia Trembecka-Wójciga, Roman Major, Juergen M. Lackner, Beata Butruk-Raszeja, Marek Sanak, and Boguslaw Major; Nanostructural haemocompatible coatings for the internal side of artificial blood vessels; Materials Science and Engineering C, 119 (2016) 012030 doi:10.1088/1757-899X/119/1/012030

 46. Roman Major, Juergen M. Lackner, Marek Sanak, Boguslaw Major; Silver nanoparticles influence on the blood activation process and their release to blood plasma from synthetic polymer scaffold; Materials Science and Engineering C 119 (2016) 012031 doi:10.1088/1757-899X/119/1/012031

 47. Roman Major, Klaudia Trembecka-Wojciga, Juergen Markus Lackner, Hanna Plutecka, Boguslaw Major, Stanislaw Mitura, Biomimmetic surfaces effectively inhibiting coagulation process dedicated for cardiovascular devices, FUNCTIONAL NANOSTRUCTURES, Available online at www.onecentralpress.com

 48. Roman Major, Roman Kustosz, Klaudia Trembecka-Wójciga, Juergen M. Lackner, Boguslaw Major, Development of surface modification methods for RELIGAHEART® cardiac support system, Arch. Metall. Mater., Vol. 61 (2016), No 3, p. 1399-1404

 49. Klaudia Trembecka- Wojciga, Roman Major, Piotr Wilczek, Juergen M. Lackner, Ewa Jasek-Gajda, B. Major, The influence of mechanical properties of a-C:H based thin coatings on blood- material interaction; in Innovations in biomedical engineering vol. 526 Springer, ISBN 978-3-319-47154-9, DOI 10.1007/978-3-319-47154-9; 85-93.

 50. Lukasz Major, Marta Janusz, Juergen M. Lackner, Boguslaw Major; Contribution of Titanium, Chromium and Carbon Buffer Interlayers to Bio- Tribological Properties of Multilayer Composites; Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 1045-1051.

 51. Roman Major, Hanna Plutecka, Anna Gruszczyńska, Juergen M.Lackner, Bogusław Major Effect of the surface modification of polymer substrates on genotoxicity and blood activation processes, Materials Science &Engineering C 79(2017)756-762

 52. M. Janusz a, L. Major a, M. Kot b, J.M. Lackner c, B. Major a Wear mechanisms characterization operating in micro- and nano- scale of the a-C:H coating implanted by Ag-Pt , Tribology International, Biotribology 13(2018)16-22

 53. Roman Major, Juergen M. Lackner, Marek Sanak, Boguslaw Major; Biomimetics in thin film design: Niche-like wrinkles designed for i-cell progenitor cell differentiation; Materials Science and Engineering C; 80 (2017) 379-386

 54. Roman Major, Marek Sanak, Juergen M. Lackner, Franz Bruckert,Jan Marczak, Boguslaw Major; Coatings for biomaterials to improve hemocompatibility; Hemocompatibility of Biomaterials for Clinical Applications 1st Edition Blood-Biomaterials Interactions Editors: Christopher Siedlecki Imprint: Woodhead Publishing; Published Date: 1st November 2017 Hardcover ISBN: 9780081004975; 327- 356

 55. Roman Major, Juergen Markus Lackner, Boguslaw Major; The cell niches reproducing surface structure; Innovations in Biomedical Engineering; ISBN 978-3-319-70062-5, 379-390

 56. R Major, J M Lackner, M Sanak, P. Wilczek, B Major; Rozwój metod inżynierii materialowej dedykowanej dla kardiochirurgii regeneracyjnej; okolicznościowa monografia z okazji 65-lecia IMIM PAN (2017), 205-227

 57. M. Janusz a, L. Major a, M. Kot b, J.M. Lackner c, B. Major a Wear mechanisms characterization operating in micro- and nano- scale of the a-C:H coating implanted by Ag-Pt Tribology International, Biotribology 13(2018)16-22


Projekty badawcze

 • Projekt nr 7 0254 91 01 „Laserowa modyfikacja struktury tworzyw metalowych oraz zastosowanie lasera do uszlachetniania powierzchni i łączenia wybranych stopów"- główny wykonawca (1.10.1991- 31.12.1993)

 • 7 TO8C O45 2O (główny wykonawca) „Kształtowanie właściwości dwufazowych stopów tytanu poprzez technologie multipleksowe (2001-2003)

 • 7 TO8A  O37 21 (kier.projektu - promotorskiego) „Modyfikacja struktury i właściwości stali szybkotnących poprzez konwencjonalną i laserową obróbkę cieplną" (2001-2003)

 • 7 TO8C 034 22 (kier.projektu - promotorskiego) „Wpływ warunków wytwarzania azotku tytanu na mikrostrukturę i właściwości warstwy wierzchniej w stopach Ti-Al." (2002-2003) (bez wynagrodzenia - nie)

 • 4 TO8C 02823 (kier.projektu) "Nanokrystaliczne powłoki tribologiczne nowej generacji wytwarzane na drodze ablacji i osadzania laserem impulsowym (2002-2005)

 • PBZ -KBN-082/TO8/2002 (kier.zadania) „Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej" oferta 11 „Opracowanie technologii wytwarzania implantów na bazie tytanu na drodze tłoczenia z końcową modyfikującą nowoczesną obróbka powierzchniową" (2003-2005)

 • PBZ-KBN-100/TO8/2003 (kierownik i koordynator projektu, kier.zadania) „Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych" część projektu: Opracowanie podstaw teoretycznych i technologii wytwarzania powłok gradientowych na stopach metali z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technologii laserowych, jarzeniowych i prądowych' (2004-2007)

 • KMM-NoE Project FP6 (koordynator i realizator sub-task DNRT 3-5 Knowledge-based Multicomponent materials for Durable and Safe Performance; "Stress  related effects" (2004-2008)

 • KMM-VIN Project FP 7  MATRANS (sub-task leader and realizator), Materials for Transportation (2009-2011)

 • STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY (kierownik zadania PO1) zgodny z programem wieloletnim na lata 2007-2011 pt.: „Polskie Sztuczne Serce" ustanowionym Uchwałą Nr 29/2007 RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2007 r.

 • PBZ-MNiSW -03/I/2007 (kierownik zadania 4.6) Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej (2007-2011)

 • Międzynarodowy Projekt Badawczy ERA-NET MNT /FP6, partner Austria/ „Nanostrukturalne materiały dla biomedycznych systemów układu krążenia (CardioBioMat) na lata 2009-2012, Koordynator projektu i relizator zadania


Patenty

P 371147 „Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca" Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Zabrze; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz AT

EP 1 912 687 B1 -Blood Pump in particular Heart Assist Device

P 366528 „Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchniowych na stopach tytanu na implanty kostne"; T.Wierzchoń, B.Major, W.Mróz, E.Czarnowska, J.R.Sobiecki

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Czechosłowacja; Instytut Fizyki Cz. Akademii Nauk; współpraca naukowa w latach 1976 – 1990 pobyty 1 tydz/rok
NRD; Pädagogische Hochschule Instytut Fizyki Metali; współpraca naukowa w latach 1976 – 1990 pobyty 2 tyg./rok
Dania; Riso National Laboratory; stypendium Ministerstwa Nauki Danii; 3 miesiące 1983
Niemcy; Technische Universität Braunschweig; stypendium DAAD; 2 miesiące 1990
Austria; Montanuniversität Leoben; stypendium Ministerstwa Nauki Austrii; 1 miesiąc 1993
Austria; Montanuniversität Leoben; zaproszenie 3 tygodnie 1994
Niemcy; Universitat Stuttgart; visiting professor 1 tydzień 1999
Austria; Montanuniversität Leoben; współpraca naukowa w latach 1995 – 2001 1 tydzień/rok
Austria, Materials Center Leoben; współpraca naukowa w latach 2001-2004 1tydzień/rok


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

1973, 1981, 1988 Nagroda zespołowa Sekretarza Naukowego PAN;

1973 Nagroda Specjalna w Roku Nauki Polskiej (zespołowa);

1975 Nagroda PAN i Akademii Nauk NRD

2004 Nagroda Prezesa PAN;

2005 Nagroda Ministra Nauki i Informatyzacji;

2005 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

2013 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski


Osiągnięcia z zakresu kształcenia kadr naukowych

Doktoranci wypromowani:

W.Bochnowski (2000); G.Krużel (2001); R.Kosydar (2006), M.Szczerba (2011), K.Maksymow (2013). A. Mzyk (2015)

Recenzje

20 prac doktorskich:

A.Twardowska (2000), J.Hoffman (2000), A.Dudek (2002), S.Kąc (2002), M.Chmielowska (2005), E.Sikorska-Matusiak (2005), M.Ossowski (2006), M.Hebda (2007), A.Zajączkowska (2008), D.Wyszyński (2008), I.Skalski (2008), M.Kopernik (2008), A.Kloc-Ptaszna (2009), E.Skołek-Stefaniszyn (2010), Rafał Wróblewski (2010), Anna Janus (2010), Sylwia Pawlak (2012), Magdalena Pochrząst (2013), Piotr Kurp (2015), Agata Wrońska (2015)

18 prac habilitacyjnych:

J.Błachnio (1998), J.Bonarski (2001), R.Pawlak (2002), S.Skrzypek (2002), Z.Mucha (2005), K.Kobylańska-Szkaradek (2005), M.Szkodo (2005), B.Gireń (2007), E.Bełtowska-Lehman (2007), M.Kulka (2010), Mariusz Dudek (2011), Barbara Kucharska (2012), Grzegorz Moskal (2013), Wojciech Chrzanowski (2013), Marek Burlak (2015), Mirosław Sawczak (2015), Marcin Kaczmarek (2016), Marcin Chmielewski (2019)

12 recenzji profesorskich do tytułu naukowego:

W.Szkliniarz (2007), J.Siwka (2007), M.Gazicki-Lipman (2008), M.Surowiec (2008), B.Surowska (2009), M.Krzyżanowski (2010), B.Antoszewski (2011), Z.Paszenda (2014), J.Jakubowicz (2015), K.Kowalski (2015), D.Stróż (2018), M.Nabiałek (2019)

Recenzent (stały)

Archiv of Metallurgy and Materials
Archiv of Civil and Mech.Eng
Surface Coating and Technology, Elsevier
American Society of Ceramics
Annales de Chemie Science des Materiaux
Journal of Materials Processing
Journal of Materials Science
Biomaterials
Diamond and Related Materials


Członkostwo w organizacjach naukowych:

Udział w Radach Naukowych (z wyboru)

Udział w pracach:
organów i struktur korporacyjnych oraz jednostek organizacyjnych PAN, w tym rad naukowych,
krajowych organizacji oraz organów opiniodawczo-doradczych i przedstawicielskich środowisk naukowych
- wybrany członek Komisji Wyborczej Prezesa PAN (2018)
- wybrany członek Komisji Rewizyjnej PAN z-ca Przewodn. (2015 -2018; 2019 -2023)
- Przewodniczący Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2011 )
- Przewodniczący Rady Naukowej IMIM PAN w Krakowie (od 2011-2020)
- członek Rady Naukowej IPPT PAN w Warszawie
- członek Rady Naukowej IBiIB PAN w Warszawie
- członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof..Z.Religi w Zabrzu
- członek Rady Społecznej AGH (od 2006 roku),
- członek Rady Społecznej Wydziału Metali Nieżelaznych (od 2006 roku
- członek Rady Naukowej Inst.Technol.Mater.Elektr. ITME w Warszawie (2009-2017)
- członek Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych IMN w Gliwicach (2009-2017)
- członek Rady Naukowo-Przemysłowej w MON w Warszawie (2014-2018)
- członek Rady Programowej Inżynierii Materiałowej (od 2007 roku)
- Przewodniczący Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii Metali Pol.Świętokrzyskiej i PAN - powołany przez Rektora Pol.Świętokrzyskiej
- Redaktor Działowy Biuletynu PAN Wydz.IV Nauk Technicznych (inż.mat.)
- Z-ca Red.Naczelnego Archives of Metallurgy and Materials

Redaktor Działowy

Biuletyn PAN (inżynieria materiałowa)

Archives of Metallurgy and Materiale; z-ca redaktora naczelnego

Chairman i organizator Miedzynarodowej konferencji AMT2010 (Advanced Materials and Technology 2010) Zakopane 2010

Główne zainteresowania naukowe
Zaawansowane technologie laserowe oparte o przetapianie i osadzanie laserem impulsowym; technologie hybrydowe; zaawansowana diagnostyka strukturalna; biomateriały do kontaktu z krwią

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i metodyczne

Opis niejednorodności tekstury odkształcenia i rekrystalizacji w metalach i stopach o sieci r.s.c. ze szczególnym uwzględnieniem zmian mikrostrukturalnych i wielkości energii zmagazynowanej.

Wpływ trzecich dodatków na przemiany fazowe w stopach na bazie Al-Zn.

Opis procesów laserowej modyfikacji struktury stopów aluminium, stali węglowej, konstrukcyjnych stali stopowych i stali szybkotnących na drodze laserowego przetopienia i laserowego stopowania z zastosowaniem różnych typów węglików i borków.

Analiza wpływu warunków osadzania laserem impulsowym z wykorzystaniem zjawiska ablacji (metoda PLD) na mikrostrukturę, tworzące się fazy w warunkach odległych od równowagi oraz wielkość naprężeń własnych w mono- i wielowarstwowych powłokach na bazie tytanu typu Ti/TiN, Cr/CrN, BN/TiN

Opracowanie metody wytwarzania i charakteryzacji biozgodnych powłok do kontaktu z krwią na bazie TiN i Ti(C,N) na podłożach metalicznych i niemetalicznych (polimerowych)Osiągnięcia metodyczne

Rozwinięcie rentgenowskiej metody pomiaru naprężeń własnych i weryfikacja doświadczalna w oparciu o analizę naprężeń w cienkich warstwach wytwarzanych różnymi technikami.

Analiza stanu naprężeń własnych w materiałach wielofazowych.

Analiza udziału fazy alfa w dwufazowych stopach tytanu

Opracowanie technologii wytwarzania elastycznych powłok na poliuretanie metoda PLD

Projekt systemu pomiarowego i jego zastosowanie do pomiaru adhezji komórek w warunkach hydrodynamicznych