blaszki5.jpg

Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 

Tel.: (012) 2952816, pokój 216, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Profesor, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - umowa do 31 grudnia 2019 r. (emerytura)


Przebieg kariery naukowej

Magistra: Akademia Górniczo -Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, specjalność: metalurgia, Kraków, 1976

Doktora: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 1994, specjalność: metalurgia

Doktora habilitowanego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 2006, specjalność: metalurgia

Profesora: Prezydent RP, tytuł naukowy, 2014


Dorobek naukowy

Całkowita liczba publikacji 190, w tym 125 w czasopismach z listy JCR. Współautor 3 monografii oraz 122 prezentacji konferencyjnych.

 Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat


 1. K. Bukat, J. Sitek, M. Kościelski, Z. Moser, W. Gąsior, J. Pstruś, Investigation of the Wetting of PCBs with SnCu and Snimm Finishes by SnZnBiIn Solders, Soldering and Surface Mount Technology, 24 (2012) 4-11.

 2. W. Zakulski, A. Dębski W. Gąsior, Enthalpy of Formation of the CaLi2 Phase, Intermetallics, 23 (2012) 76-79.

 3. W. Gąsior, A. Dębski, R. Major, Ł. Major, A. Góral, Enthalpy of Formation of B13Li, B14Li3 and B3Li (B6Li2) Compounds Measured with Reaction Calorimetric Method, Intermetallics, 24 (2012) 120-127.

 4. W. Gąsior, A. Dębski, Z. Moser, Formation Enthalpy of Intermetallic Phases from Al-Fe System by Solution Calorimetric Method, Intermetallics, 24 (2012) 99-105.

 5. A . Dębski, W. Gąsior, A. Góral, Enthalpy of Formation of Intermetallic Compounds from the Li-Si System, Intermetallics, 26 (2012) 157-161, (udział - 35%).

 6. P. Fima, A. Dębski, W. Gąsior, Electromotive Force Measurements in Liquid Li-Si Alloys, Journal of Phase Equilibria and Diffussion, 33 (2012) 352-356.

 7. Z. Moser, W.Gąsior, H. Heneim, T. Gancarz, A Comparison of Surface Tension, Viscosity, and Density of Sn and Sn-Ag Alloys Using Different Measurement Techniques, International Journal of Thermophysics, 32 (2011) 1210-1233.

 8. W. Gąsior, A. Dębski, Modifications of the SURDAT Database of the Physicochemical Properties of Metals and Alloys, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 48 (2012) 427-431.

 9. W. Gąsior, A. Winiowski, Properties of silver brazing alloys containing lithium, Archives of Metallurgy and Materials, 57 (2012) 1087-1093.

 10. A. Zajączkowski, W. Gąsior, B. Onderka, Activity of Zinc in the Bi-In-Sn-Zn Alloys Deter-mined by Knudsen Method, Archives of Metallurgy and Materials, 57 (2012) 837-843.

 11. W. Gąsior, 60 Lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. Modelowanie właściwości fizycznych ciekłych roztworów metali z ich właściwości termodynamicznych, (2012)107-126, ISBN 978-83-7789-148-3.

 12. W. Gąsior, A. Dębski, Enthalpy of Formation of Intermetallic Phases from Fe-Ni-Ti System. Comparative Studies, Archives of Metallurgy and Materials, 57 (2012) 1095-1104.

 13. W. Zakulski, A. Dębski, W. Gąsior, Enthalpy of formation of the CaLi2 phase, Intermetallics, 23 (2012) 76-79.

 14. A. Dębski, W. Zakulski, Ł. Major, A. Góral, W. Gąsior, Enthalpy of Formation of the Li22Si5 Intermetallic Compound, Thermochimica Acta, 551 (2013) 53- 56.

 15. T. Gancarz, J. Pstruś, W. Gąsior, H. Henein, Physicochemical Properties of SnZn and SAC+Bi Alloys, Journal of Electronic Materials, 42 (2013) 288- 293.

 16. T. Gancarz, W. Gąsior, Physicochemical Properties of Sb, Sn, Zn and Sb-Sn System, International Journal of Thermophysics, 34 (2013) 250-266

 17. A. Dębski, W. Gąsior, A. Sypień, A. Góral, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Ni and Al-Ni-Ti systems, Intermetallics, 42 (2013) 92-98.

 18. A. Dębski, W. Gąsior, SURDAT 2 - baza danych właściwości fizykochemicznych stopów, Przegląd Spawalnictwa, 8 (2013) 52-57.

 19. W. Gąsior, A. Dębski, A. Góral, R. Major, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Li system by solution and direct reaction calorimetric method, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) 703-708.

 20. W. Gąsior, A. Dębski, A. Góral, R. Major, Formation enthalpy of B-Li intermediate phase, Archives of Metallurgy and Materials, 59 (2014).

 21. W. Gąsior, Viscosity modeling of binary alloys. Comparative studies, CALPHAD, 44 (214) 119-128.

 22. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, New features of Entall database: comparison of experimental and model formation enthalpies, Archives of Metallurgy and Materials, 59 (2014).

 23. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of intermetallic phases from Ag-Ca system. Experiment vs. modeling, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) 703-708.

 24. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Optimization and assessment of the Ag-Ca phase diagram, Journal of Alloys and Compounds, 612 (2014) 280-286.

 25. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Li-Si Phase Diagram: Enthalpy of Mixing, Thermodynamic Stability, and Coherent Assessment, 616 (2014) 581-593.

 26. M. Trybuła, T.Gancarz, W. Gąsior, A. Pastruel, Bulk and Surface properties of Liquid Al-Li and Li-Zn Alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 45A (2014) 5517-5530.

 27. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric studies and thermodynamic properties of liquid Ag-Ca alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 77 (2014) 159-166.

 28. T. Gancarz, W. Gąsior, H. Henein, The Discharge Crucible Method for Making Measurements of the Physical Properties of Melts: An Overview, International Journal of Thermophysic, DOI 10.1007/s10765-014-1748-4.

 29. M. Trybuła, P. Fima. W. Gąsior, Thermodynamic properties of Liquid Al-Li-Zn alloys determined from electromotive force measurement, Thermochimica Acta, 588 (2014) 16-21.

 30. A. Dębski, M.H. Braga, W. Gąsior, Calorimetric measurements and first principles to study the (Ag-Li) liquid system, The Journal of Chemical Thermodynamics, 82 (2015) 53-57.

 31. M. Trybula, N. Jakse, W. Gąsior, A. Pasturel, Thermodynamics and Concentration Fluctuations of Liquid Al-Cu and Al-Zn Alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 649-655.

 32. B. Onderka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic Assessment of the Bi-In-Zn System, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 567-575.

 33. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, The B-Li system. Calorimetric and theoretical studies, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 2513-2519.

 34. B. Onderka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic Assessment of the Bi-In-Zn System, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2015) 567-575.

 35. M. E. Trybuła, T. Gancarz, W. Gąsior, Density, Surface tension and viscosity of liquid binary Al-Zn and ternary Al-Li-Zn alloys, Fluid Phase Equilibria, 421 (2016) 39-48.

 36. W. Gąsior, A. Dębski,Thermodynamic properties of liquid Ag-Li alloys, J. Chem. Thermodynamics, 101 (2016) 270-277.

 37. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Li-Zn system. Direct reaction method and mixing enthalpy, The Journal of Chemical Thermodynamics,. 68 (2016) 111-117.

 38. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Calorimetric study of the Li-Zn system, The Journal of Chemical Thermodynamics, 103 (2016) 374-380.

 39. A. Dębski, W. Gąsior, K. Szmit, Calorimetric measurements of liquid Al-Zn alloys, Metall. Mater. Trans. A, 47A (2016) 4933-4940.

 40. T. Gancarz, W. Gąsior, The effects of Na addition on the density, surface tension and viscosity of liquid Sn-Zn alloys, Fluid Phase Equilibria, 418 (2016) 57-61.

 41. A. Dębski, B. Onderka, W. Gąsior, T. Gancarz, Phase equilibria in the Bi-In-Sn-Zn system. Thermal analysis vs. calculated data, Archives of Metallurgy and Materials,

 42. A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ga-Li alloys. Experiment vs. Modeling, J. Chem. Thermodynamics, 97 (2016) 348-353.

 43. W. Gąsior, J. Pstruś, Z. Moser, Influence of zinc on the surface tension, density and molar volume of (Ag-Sn)eut+Zn liquid alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 61 (2016)1.

 44. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of Ga-Zn system. Experiment vs Model, J. Chem. Thermodynamics 102 (2016) 341-347.

 45. A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ga-Li alloys: Experiment vs. modelling, The Journal of Chemical Thermodynamics, 97 (2016) 348-353.

 46. A. Dębski, G. Garzeł, W. Zakulski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Ca-Li liquid alloys, Journal of Mining and Metallurgy, B, Metallurgy, 53 (2017) 203-208.

 47. A. Dębski, W. Gąsior, Bazy danych właściwości fizykochemicznych i termodynamicznych, 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk 1952-2017, Kraków, 2017, (105-120). ISBN 978-83-60768-41-9, IMIM PAN

 48. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, Badania termodynamiczne stopów z litem jako materiałów do magazynowania energii, 65 lat Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk 1952-2017, Kraków, 2017, (335-350). ISBN 978-83-60768-41-9, IMIM PAN

 49. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of intermetallic phases from Ag-Li system, Journal of Chemical Thermodynamics, 124 (2018) 101-106.

 50. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic properties of Li-Pb system, Journal of Molecular Liquids, 249 (2018) 66-72.

 51. T. Gancarz, J. Jourdan, W. Gasior, H. Henein, Physicochemical properties of Al, Al-Mg and Al-Mg-Zn alloys, Journal of Molecular Liquids, 249 (2018) 470-476.

 52. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic description of the Ga-Li-Zn system, Thermochimica Acta, 659 (2018) 66-73.

 53. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic properties of Li-Pb system, Journal of Molecular Liquids, 249 (2018) 66-72.

 54. Tomasz Gancarz, Wladyslaw Gasior, Density, Surface Tension, and Viscosity of Liquid Pb-Sb Alloys, Journal of Chemical Engineering Data, 63 (2018) 1471-1479.

 55. S. Terlicka, A. Dębski, A. Budziak, M. Zabrocki, W. Gąsior, Structural and physical studies of the Ag-rich alloys from Ag-Li system, Thermochimica Acta, 673 (2019) 185-191.

Monografie

 1. Z. Moser, W. Gąsior, A. Dębski, J. Pstruś, SURDAT- Database of Lead-Free Soldering Materials, Polish Academy of Sciences, Institute of Metallurgy and Materials Science, OREKOP s.c. Kraków 2007, ISBN 83-60768-01-03, (udział - 30%).

 2. Z. Moser, W. Gąsior, A. Dębski, J. Pstruś, SURDAT 2. Baza danych właściwości fizykochemicznych wybranych lutów, Instytut Metalurgii I Inżynierii Materiałowej PAN, 2012, ISBN 978-83-60768-04-4, Eikon Plus, Kraków, 2012, (udział - 35%).


Projekty badawcze

 • "Rola litu w modyfikacji właściwości stopów Ag-Cu" Projekt 3 T08A 008 27, 2004-2007, IMIM PAN, kierownik projektu

 • „Rozwijanie bazy SURDUT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami bezołowiowymi" Projekt Nr N507458233, 2007 -2009, główny wykonawca  

 • „Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru" Projekt Nr N508379235, 2008-2010, główny wykonawca.

 •  „Kompleksowe badania właściwości termodynamicznych i fizyko-chemicznych oraz charakterystyka struktury materiałów do potencjalnych zastosowań na wysokotempera-turowe lutowia bezołowiowe" Projekt COST MP0602, Dec. Nr 85/N-COST/2007/0, 2007 - 2010, IMIM PAN, kierownik zadania

 •  „Termodynamiczne właściwości aluminidków" Projekt COST 535, Dec. Nr 62/E-88/SPB/COST/T-08/DWM 122/2004-2007, IMIM PAN, kierownik zadania

 •  „Nowe materiały i technologie dla lutowania bezołowiowego", Projekt COST 531, Dec. Nr 62/E-88/SPB/COST/T-08/DZ 459/2003-2006, IMIM PAN, kierownik zadania

 •  „Zaawansowane materiały lutownicze", Sieć naukowa 2006 - 2007, główny wykonawca.

 • „Nowoczesne materiały i technologie ich wytwarzania" (ZAMAT), POIG.01.01.02-00-015/09-00,  kierownik zadania, członek zespołu sterującego, koordynator z ramienia IMIM PAN, 2010-2013

 • „Aktywność litu w stopach Ca-Li, jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru" Projekt rozwojowy Nr N R07 0026 06/2009, IMIM PAN, wykonawca, 2009-2011

 • „Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn"  Projekt Nr N N507 457237, IMIM PAN, kierownik projektu, 2009-2012

 • „Zastosowanie nowej metody równoczesnego pomiaru napięcia powierzchniowego, gęstości i lepkości do wykorzystania w materiałach lutowniczych i nowych stopach dla przemysłu motoryzacyjnego" Projekt międzynarodowy, decyzja Nr m 630/N-Kanada/2009/0, 2009-2013

 • "Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej". Projekt POIG.02.01.00-12-175/09, 2011-2014. Kierownik projektu.

 • "Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li". Projekt Nr 2016/21/B/ST8/01031, 2016-2019. Kierownik projektu.

 • "Wpływ stężenia litu w stopach Pb-Li na zwilżalność oraz efektywność ekstrakcji metali cienkich warstw katalitycznych w porowatych kapilarach ceramicznych. Badania, modelowanie". Projekt Nr 2017/27/B/ST8/011464, 2018-2021. Kierownik projektu


Współpraca dwustronna z zagranicą

· Współpraca nieformalna z uniwersytetem w Sendai w Japonii w badaniach nowych bezołowiowych materiałów lutowniczych (Prof. K. Ishida)

· Współpraca z Uniwerstetem Alberta w Toronto w Kanadzie w badaniach lepkości, napięcia powierzchniowego i gęstości stopów metali (Prof. Hani Henein)

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

· Kontrakt (Pomiary aktywności litu w ciekłych stopach Li-In, Li-Sn, Li-Tl)., Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy, 6 miesięcy, (01.06 -30.11.1884)

· Stypendium DAAD (Pomiary aktywności litu w stałych stopach Li-Mg), Uniwersytet w Saarbrücken, Niemcy,3 miesięcy, (01.11.92 -30.11.93)

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

· Nagroda Dyrektora IPM PAN oraz IMIM PAN, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 2000, 2003, 2004

· Nagroda Funduszu Marii Skłodowskiej-Curie, 1988

· Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1989

· Złoty Krzyż Zasługi, 2004

· Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, 2012

Udział w Radach Naukowych:

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Kraków

Członek Rady Społecznej Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej


Członkostwo w organizacjach naukowych

· Członek Polish Phase Diagram Committee,ASM International

· Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Wykresów Fazowych (APDIC)

· Członek Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, ASM International

· Członek Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

· Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Komitetem Danych dla Nauki i Techniki (CODATA)

· Członek Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności

Recenzent w czasopismach:

Archives of Metallurgy and Materials, Inżynieria Materiałowa, Materials Science, Materials Science and Engineering B, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, Soldering and Surface Mount Technology, Metallic Materials (Kovove Materialy), Journal of Alloys and Compounds, Intermetallics, Journal of Nuclear Materials, Central Europe Journal of Physics, Physics Letters, Applied Surface Science, Materials Science, CALPHAD.

Recenzent: projektów dla National Science Center, Czech Science Foundation, Austrian Science Fund oraz DOCTUS (Małopolskie stypendium dla doktorantów, 2010 i 2011 - 22 wnioski), 18 prac habilitacyjnych oraz 1 doktorskiej.

Promotor 3 prac doktorskich.

 

Główne zainteresowania naukowe

· Pomiary aktywności termodynamicznej stopów metali

· Pomiary entalpii tworzenia faz międzymetalicznych

· Badania mikrokalorymetryczne przemian fazowych

· Modelowanie i pomiary napięcia powierzchniowego metali i stopów

· Pomiary i modelowanie lepkości oraz gęstości metali i stopów

· Badania zwilżalności oraz oporności właściwej stopów lutowniczych


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i metodyczne

· Model atomów spolaryzowanych warstwy powierzchniowej

· Zależność między nadmiarowa energią swobodna Gibbsa fazy objętościowej i powierzchniowej

· Modyfikacja modelu Moelwina-Hughesa dla obliczania lepkości w stopach dwuskładnikowych z dodatnim odstępstwem od roztworów idealnych

· Korekta aktywności składników mierzonych metodami prężności par uwzględniająca skład fazy powierzchniowej