blaszki5.jpg

Dr inż. Honorata Kazimierczak

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 12, p. 212; (012) 295 28 22, p. 203 (lab.), fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Honorata Kazimierczak od roku 2010 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku metalurga, następnie asystenta, a od 2014 roku na stanowisku adiunkta.


Przebieg kariery naukowej:

Magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, kierunek: Metalurgia, specjalność: Ochrona metali przed korozją , 2010

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014 (z wyróżnieniem)

 

Dorobek naukowy:

 1. H. KazimierczakElectrodeposition of Zn-Mo layers from aqueous citrate solutions", IMIM PAN, Kraków 2014, ISBN: 978-83-60768-11-2, str. 1-143.

 2. P. Ozga, H. Kazimierczak, Z. Świątek, M. Słupska, A. Dębski, E. Bielańska, R. Socha, B. Onderka, M. Michalec ,,Opracowanie podstaw elektrolitycznego otrzymywania stopów na bazie Zn-Sn oraz Mn-Sn z domieszką molibdenu lub wolframu zastępujących kadm oraz eliminujących Cr(VI)" rozdział w „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania" ISBN 978-83-938792-1-2, Wydawca: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, str. 497-510

 3. H. Kazimierczak, P. Ozga, M. Słupska, Z. Świątek, K. Berent, „Electrodeposition of Sn-Mn layers from aqueous citrate electrolytes" Journal of the Electrochemical Society, 161 (6) (2014) D309-D320

 4. H. Kazimierczak, P. Ozga, A. Jałowiec, R. Kowalik, „Tin-zinc alloy electrodeposition from aqueous citrate baths" Surface & Coatings Technology 240 (2014) 311-319

 5. H. Kazimierczak, P. Ozga, R.P. Socha "Investigation of electrochemical co-deposition of zinc and molybdenum from citrate solutions" Electrochimica Acta 104 (2013) 378-390

 6. H. Kazimierczak, P. Ozga, Z. Świątek "Characterization of Zn-Mo surface layers electrodeposited from citrate solutions" Journal of Alloys and Compounds 578 (2013) 82-89

 7. H. Kazimierczak, P. Ozga, "Electrodeposition of Sn-Zn and Sn-Zn-Mo layers from citrate solutions" Surface Science 607 (2013) 33-38

 8. H. Kazimierczak, A. Jałowiec, P. Ozga, R. Kowalik "Electrochemical deposition of tin-zinc alloys from citrate solutions" Inżynieria Materiałowa 4 (2013) 290-294

 9. Z. Świątek, H. Kazimierczak, P. Ozga, A. Bohnyk, H. Savytsky, M. Michalec, "X-ray structural and microstructural analysis of electrolytic Zn-Mo layers. Studies and ab initio calculations." Physico-chemical Mechanics of Materials tom.1, nr 10, pp. 305-309 (2014)

 10. M. Słupska, P. Ozga, Z. Świątek, H. Kazimierczak, "The development of stable baths for electrodeposition of Sn-Zn-Cu free solder alloys" Inżynieria Materiałowa, 3 (2013) 193-197

 11. Z. Świątek, M. Michalec, P. Ozga, H. Kazimierczak, O. Bonchyk, G. Savitskij, "Phase changes during the process of corrosion In the binary and ternary electrodeposited zinc-based layers" Physico-chemical mechanics of materials vol.1 no.9 (2012)

Projekty badawcze:

 • ,,Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Zn-Mn-Mo z wodnych kąpieli cytrynianowych " projekt w ramach programu Ministra pn. "Iuventus Plus", 2015-2016, charakter udziału: kierownik projektu

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, 2010-2013, charakter udziału: wykonawca


Ukończone szkolenia i kursy:

 • „Raman Revealed training workshop", Renishaw, 5-7.10.2014, Wotton-under-Edge, Wielka Brytania,

 • "São Paulo School of Advanced Sciences on Electrochemistry, Energy Conversion and Storage" 7-14.12.2013, Sao Paulo, Brazylia

 • "European Advanced Training Course: Nano-scale Materials and Advanced Characterization Techniques", Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, 5-6.12.2012, Drezno, Niemcy

 • "Advanced Materials and Nanoanalysis", Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 25-26.06.2012, Kraków

 • "Electrochemical Impedance Spectroscopy and its applications" 14-25.05.2012, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 • "Bath Electrochemistry Winter School", 9-13.01.2012, Bath University, Wielka Brytania

 • "Theory and Practice of Electrochemical Impedance Spectroscopy", 19-21.07.2011, Bath University, Wielka Brytania


Członkostwo w organizacjach naukowych:

Od 01.2013 członek International Society of Electrochemistry (ISE)

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych:

Członek komitetu organizacyjnego: "XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations - EPNM 2014" 25-30.05.2014 Kraków


Główne zainteresowania naukowe:
• Kinetyka i mechanizmy osadzania metali i stopów metodami elektrochemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem indukowanego współosadzania molibdenu w roztworach wodnych;
• Elektroosadzanie:
- stopów o wysokiej odporności korozyjnej
- lutowi bezołowiowych
- półprzewodników
• Korozja metali i stopów, powłoki antykorozyjne;
• Właściwości fizykochemiczne materiałów osadzanych elektrochemicznie.