blaszki5.jpg

Dr Sylwia Terlicka

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta 25 30-059 Kraków.

Tel.: (012) 295 28 14

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0099-3052


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr Sylwia Terlicka od roku 2015 jest zatrudniona w Pracowni Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku Metalurga (pracownik inżynieryjno-techniczny) a obecnie na stanowisku Adiunkta. Jednocześnie od 2016 roku jest członkiem w Zespole Laboratoriów Badawczych w IMIM PAN oraz ekspertem w Laboratorium Badań Fizykochemicznych L-8 w którym od 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika L-8. Od listopada 2019 roku pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych w IMIM PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Specjalizacja: kataliza przemysłowa i adsorbenty, 2014. Temat pracy: „Otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów katodowych LiMn(2-x)NixO(4-y)Sy do wysokonapięciowych akumulatorów litowych."

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 2018. Temat pracy: „Właściwości termodynamiczne stopów Li-Pb-Sb."


Dorobek naukowy:
Artykuły

 1. S. Terlicka, A. Dębski, Mixing enthalpy of liquid Ga-Li-Zn alloys, Thermochimica Acta, 625 (2016) 3-8.

 2. S Terlicka, A Dębski, W Gąsior, R Dębski, Thermodynamic properties of Ga-Zn system. Experiment vs model, The Journal of Chemical Thermodynamics, 102 (2016) 341-347.

 3. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys, Journal of Alloys and Compounds, 673 (2016) 272-277.

 4. S. Terlicka, A. Debski, W. Gąsior, Thermodynamic description of the Ga-Li-Zn system, Thermochimica Acta 659 (2018), 66-73.

 5. S. Terlicka, A. Debski, W. Gąsior, Thermodynamic properties of Li-Pb system, Journal of Molecular Liquids 249 (2018) 66-72.

 6. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of mixing of ternary Li-Pb-Sb alloys, Journal of Phase Equlibria and Diffusion, 39(4) (2018) 412-425.

 7. S. Terlicka, A. Dębski, A. Budziak, M. Zabrocki, W. Gąsior, Structural and physical studies of the Ag-rich alloys from Ag-Li system, Thermochimica Acta 673 (2019) 185-191.

 8. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gierlotka, A. Wierzbicka-Miernik, A. Budziak, A. Sypien, M. Zabrocki, W. Gąsior, Structural and physicochemical properties of silver-rich Ag-Al alloys, Calphad, 68 (2020) 101739.

 9. A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric measurements of liquid (Al + Li + Zn) alloys,The Journal of Chemical Thermodynamics, 92 (2016) 91-96.

 10. A Dębski, S Terlicka, W Gąsior, A Góral, Calorimetric study of the Li-Zn system,The Journal of Chemical Thermodynamics, 103 (2016) 374-380.

 11. A. Dębski, S. Terlicka, A.S. Budziak, W. Gąsior, Calorimetric and XRD studies of Ag-rich alloys from Ag-Li system, Journal of Alloys and Compounds 732 (2018) 210-217.

 12. W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric and Electromotive Force Measurements of Al-Li-Zn Liquid Solution, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 37(4) (2016) 481-490.

 13. A. Dębski, M.H. Braga, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of Ga-Li intermetallic phases. Experiment vs. calculations, Journal of Chemical Thermodynamics, 124 (2018) 201-106.

 14. M. Trybula, S. Terlicka, P. Fima, Thermodynamics of liquid Li-Sb alloys - experiment vs modeling, Journal of Chemical Thermodynamics, 128 (2019) 134-140.

 15. M. Saternus, A. Fornalczyk, W. Gąsior, A.Dębski, S. Terlicka, Extraction and purification of PGM solutions obtained from metallurgical treatment of used automotive catalytic converters, METAL 2019 Conference Proceedings, (2019) 1381-1386; ISBN- 978-80 -87 294-92-5.

 16. M.H.Braga, A. Dębski, S.Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Experimental and ab initio study of the Ag-Li system for energy storage and high-temperature solders, Journal of Alloys and Compounds, 817, (2020), 152811.

 17. M. H. Braga, A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A.Góral, The Ag-Li system's experimental and ab initio thermodynamic dataset, Data in brief, 28, (2020), 104939.

Rozdział w monografii

Współautor rozdziału: Badania termodynamiczne stopów z litem jako materiałów do magazynowania energii, 335-350, 2017, ISBN 978-83-60768-41-9, POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków.


Uczestnictwo w projektach:

 • Wykonawca w projekcie SONATA finansowanym przez NCN: Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li, 2014/13/D/ST8/03147, (IMIM PAN).

 • Wykonawca w projekcie OPUS finansowanym przez NCN: Wpływ stężenia litu w stopach Pb-Li na zwilżalność oraz efektywność ekstrakcji metali cienkich warstw katalitycznych w porowatych kapilarach ceramicznych. Badania, modelowanie, 2017/27/B/ST8/01464, (IMIM PAN).

 • Wykonawca w projekcie OPUS finansowanym przez NCN: Właściwości termodynamiczne stopów z układów Mg-Pd oraz Mg-Pt, 2018/31/B/ST8/01371, 2019-2021, (IMIM PAN/ WAT).

 • Kierownik projektu Miniatura 3 finansowanego przez NCN: Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezu, 2019/03/X/ST5/00053, 2019-2020, (IMIM PAN)


Ukończone szkolenia i kursy:
Szkolenie: Audit wewnętrzny w laboratorium, zorganizowane przez Polskie Centrum Akredytacji, 13-14.05.2019 r., Warszawa.

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Kraków (2 tygodnie).


Nagrody i wyróżnienia:

Otrzymanie stypendium konferencyjnego Larry Kaufman Scholarship, konferencja CALPHAD XLVI, Saint-Malo, Francja, 2017.


Główne zainteresowania naukowe:

Stopy do magazynowania energii i wodoru, właściwości termodynamiczne stopów na bazie metali alkalicznych, pomiary entalpii tworzenia i mieszania metodami kalorymetrycznymi, pomiary aktywności termodynamicznej stopów metali.