Wydawnictwo

blaszki5.jpg

Archives of Metallurgy and Materials

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials publikowane są prace naukowe w języku angielskim z dziedziny metalurgii, materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali, techniki cieplnej w hutnictwie, właściwości termodynamicznych i fizycznych materiałów, równowag fazowych w szerokim kontekście oraz dyfuzji, które nie były ogłaszane przedtem w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie prace są recenzowane przez wybitnych specjalistów.

Redakcja czasopisma Archives of Metallurgy and Materials uprzejmie informuje, że w związku z rosnącymi kosztami przetwarzania artykułów regularnych oraz w celu utrzymanie najwyższego standardu i najszerszej dostępności publikacji naszym czytelnikom nie mieliśmy innego wyjścia, jak wprowadzić opłaty manipulacyjne (APC) za druk artykułu. APC jest opłacane przez autora lub fundatora badań na pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów publikacji. Rabaty mogą być w uzasadnionych przypadkach stosowane.

W związku z tym pragniemy poinformować Autorów, że od 1 września 2023 roku do 1 lipca 2024 opłata za publikację artykułu będzie wynosiła 100 EUR. Od 1 lipca 2024 opłata zostaje podwyższona i będzie wynosiła 300 EUR.

Opłata będzie pobierana po przyjęciu artykułu do druku a przed jego opublikowaniem.
Koszt druku artykułów konferencyjnych pozostaje bez zmian i jest ustalany na podstawie umowy o współpracę między organizatorami konferencji a redakcją.


Informacja w sprawie punktacji czasopisma Archives of Metallurgy and Materials

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnikowi Arch.Metall.Mater. przyznano 70 punktów. (poz. 1678).

Dostęp do bieżących artykułów jest w Czytelni Czasopism PAN www.journals.pan.pl i na stronie internetowej czasopisma http://imim.pl/archives

Licencja czasopisma: CC BY-NC- Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne 4.0 - Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

Proces recenzowania opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów- peer-review/ Single blind review.


Uwaga: Obecnie szacowany czas od zatwierdzenia artykułu do jego publikacji wynosi od 6 do 8 miesięcy.

Każdy artykuł, który został pozytywnie zrecenzowany, otrzymuje numer DOI natychmiast, niezależnie od daty publikacji.


Instrukcja dla autorów (pdf)


Impact Fac­tor 2023 - 0.700


Czasopismo jest indeksowane w Institute for Scientific International w następujących działach:

Science Citation Index - Index Expanded, Research Alert, Materials Science Citation Index, Current Contents / Engineering, Computing and Technology, CambridgeScientific Abstracts, CSA Technology Research, CSA Materials Research Database, CSA Engineering Research Database, CSA High Tech Research Database, CSA Metadex, CSA Engineered Materials, CSA Materials Business File, CSA Aluminum Industry Abstracts, CSA Copper Technical Reference Library, CSA Corrosion Abstracts, CSA Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts, CSA Mechanical & Transportation Engineering, CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts, CSA Earthquake Engineering Abstracts, CSA ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineering, CSA Aerospace & High Technology Database, CSA Solid State & Superconductivity, CSA Computer & Information Systems, CSA Electronics & Communications, CSA Technology Research, CSA Illustrata: Technology.
Nadto w Cambridge Scientific Abstracts i od roku 2011 w CSA ProQuest oraz The Summon – wyszukiwarce umożliwiającej przeszukiwanie zasobów bibliotek i wpływającej na zwiększenie widoczności i użytkowania treści czasopism.


Więcej szczegółów oraz dostęp do artykułów od numeru 49/ 2004 w wersji anglojęzycznej >>>