Pracownia Inż. Powierzchni i Biomateriałów(DN-4)

blaszki5.jpg

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

DN-4 Pracownia Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów


SKŁAD OSOBOWY:

Prof. dr hab. Ewa BEŁTOWSKA - LEHMAN - kierownik pracowni

Dr hab. inż. Roman Major, prof. PAN - z-ca kierownika pracowni


Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. inż. Bogusław Major, czł. koresp. PAN

Dr Agnieszka Bigos

Dr inż. Adam Dębski

Dr Aldona Mzyk

Dr inż. Maciej Szczerba


Doktoranci:

Mgr inż. Klaudia Trembecka-Wójciga

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Małgorzata Pomorska

Mgr inż. Zbigniew Kania