blaszki5.jpg

Dr hab. inż. Adam Dębski, prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Adam Dębski od roku 2003 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku mechanika (od 2003 roku), Asystenta (od 2005)Adiunkta (od 2013) a następnie profesora PAN (od 07.2017).
W latach 2005-2014 - Ekspert w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratorium Spektralnej Analizy Chemicznej L-6.
Od 2013 - Kierownik Laboratorium Badań Fizykochemicznych L-8 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Politechnika Krakowska, 2003

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2013 (z wyróżnieniem).

Doktor habilitowany: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2017

 

Dorobek naukowy

Łącznie 81 opublikowanych pozycji, w tym: 51 pozycji ujętych przez Institute for Scientific Information w Filadelfii oraz 2 monografie.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. A. Dębski, S. Terlicka, A. Budziak, W. Gąsior, Calorimetric and XRD studies of Ag-rich alloys from Ag-Li system, Journal of Alloys and Compounds, 732 (2018) 210-217.

 2. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gasior, Thermodynamic properties of Li-Pb system, Journal of Molecular Liquids 249 (2018) 66-72.

 3. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic description of the Ga-Li-Zn system, Thermochimica Acta, 659 (2018) 66-73.

 4. W. Gąsior, M. Zabrocki, A. Dębski, Thermodynamic description of the Ge-Li liquid alloys, Journal of Molecular Liquids 249 (2018) 1107-1112.

 5. A. Dębski, W. Gąsior, Bazy danych właściwości fizykochemicznych i termodynamicznych, rozdział w 65 lat IMIM PAN, (2017) 105-120.

 6. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, Badania termodynamiczne stopów z litem jako materiałów do magazynowania energii, rozdział w 65 lat IMIM PAN, (2017) 335-350.

 7. A. Dębski, Calorimetric measurements of Ga-Li system by direct reaction method, Archives of Metallurgy and Materials, 62(2) (2017) 919-926.

 8. A. Dębski, M. Zabrocki, W. Gąsior, Calorimetric study and thermodynamic description of liquid In-Li alloys, Journal of Molecular Liquids 243 (2017) 72-77.

 9. A. Dębski, B. Onderka, W. Gąsior, T. Gancarz, Phase equilibria in the Bi-In-Sn-Zn system. Thermal analysis vs. calculations, Archives of Metallurgy and Materials,

 10. A. Dębski , G. Garzeł, W. Zakulski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Ca-Li liquid alloys, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 53(3) (2017) 203-208.

 11. W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric and Electromotive Force Measurements of Al-Li-Zn Liquid Solutions, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 15(79) (2016) 1-10.

 12. W. Gąsior, A. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ag-Li alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 101 (2016) 270-277.

 13. W. Gąsior, A. Dębski, SURDAT 3 - a database of physicochemical properties of alloys, Polish Academy of Sciences, Annual report 2016, 55-56.

 14. A. Dębski, W. Gąsior, K. Szmit, Calorimetric measurements of liquid Al-Zn alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 47A (2016) 4933-4940.

 15. S. Terlicka, A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of Ga-Zn system. Experiment vs model, Journal of Chemical Thermodynamics, 102 (2016) 341-347.

 16. A. Dębski, S. Terlicka, W. Gąsior, A. Góral, Calorimetric study of the Li-Zn system, 103 (2016) 374-380.

 17. A. Dębski, W. Gąsior, R. Dębski, Thermodynamic properties of liquid Ga-Li alloys: experiment vs. modeling, J. Chemical Thermodynamics 97 (2016) 348-353.

 18. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric measurements of the Li-Zn system. Direct reaction method and mixing enthalpy, J. Chemical Thermodynamics, 98 (2016) 111-117.

 19. S. Terlicka, A. Dębski, P. Fima, Enthalpy of formation of Li2Sb and Li3Sb and mixing enthalpy of liquid Li-Sb alloys, Journal of Alloys and Compounds, 673 (2016) 272-277.

 20. A. Dębski, S. Terlicka, Calorimetric measurements of liquid (Al+Li+Zn) alloys, J. Chemical Thermodynamics, 92 (2016) 91-96.

 21. S. Terlicka, A. Dębski, Mixing enthalpy of liquid Ga-Li-Zn alloys, Thermochimica Acta, 625 (2016) 3-8.

 22. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, The B-Li system. Calorimetric and theoretical studies, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (4),(2015), 2513-2519.

 23. B. Onderka, A. Dębski, W. Gąsior, Thermodynamic Assessment of the Bi-In-Zn System, Archives of Metallurgy and Materials, 60 (2A), (2015), 567-575.

 24. A. Dębski, M. H. Braga, W. Gąsior, Calorimetric measurements and first principles to study the (Ag-Li) liquid system, The Journal of Chemical Thermodynamics, 82 (2015) 53-57.

 25. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, A. Góral, Formation enthalpy of intermetallic phases from Ag-Ca system. Experiment vs. modeling, Journal of Alloys and Compounds, 610 (2014) 701-705.

 26. A. Dębski, W. Gąsior, Calorimetric studies and thermodynamic properties of liquid Ag-Ca alloys, The Journal of Chemical Thermodynamics, 77 (2014), 159-166.

 27. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Optimization and assessment of the Ag-Ca phase diagram, Journal of Alloys and Compounds, 612 (2014) 280-286.

 28. M.H. Braga, A. Dębski, W. Gąsior, Li-Si Phase Diagram: Enthalpy of Mixing, Thermodynamic Stability, and Coherent Assessment, Journal of Alloys and Compounds, 616 (2014) 581-593.

 29. A. Dębski, R. Dębski, W. Gąsior, New features of Entall database: comparison of experimental and model formation enthalpies, Archives of Metallurgy and Materials, 59(4), (2014), 1337-1343.

 30. W. Gąsior, A. Dębski, A. Góral, R. Major, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Li system by solution and direct reaction calorimetric method, Journal of Alloys and Compounds, 586 (2014) 703-708.

 31. W. Gąsior, A. Dębski, R. Major, Formation enthalpy of BLi intermediate phase, Archives of Metallurgy and Materials 59(1), (2014) 299-303.

 32. A. Dębski, W. Zakulski, Ł. Major, A. Góral, W. Gąsior, Enthalpy of formation of the Li22Si5 intermetallic compound, Thermochimica Acta 551 (2013) 53- 56.

 33. K. Kubok, L. Litynska-Dobrzynska, J. Wojewoda-Budka, A. Góral, A. Dębski, Investigation of structures in as-cast alloys from the Mg-Zn-Ca system, Archives of Metallurgy and Materials 2013, 58 (2), 229-333.

 34. A. Dębski, W. Gąsior, A. Sypień, A. Góral, Enthalpy of formation of intermetallic phases from Al-Ni and Al-Ni-Ti systems, Intermetallics, 2013, 42, (92-98).

 35. A. Dębski, Entall - Thermodynamic database of alloys, Archives of Metallurgy and Materials 58(4), (2013) 1147-1148.


Projekty badawcze

Projekty MNiSW oraz NCN

 • Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li. IMIM PAN, wykonawca, 2017-2020.

 • Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li, IMIM PAN, kierownik projektu, 2015-2018.

 • Badania termodynamiczne stopów Ag-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru, IMIM PAN, kierownik projektu, 2013-2015.

 • Właściwości termodynamiczne i diagram fazowy stopów Ag-Bi-Cu, IMIM PAN, wykonawca, 2012-2014.

 • Termodynamika stopów do bezpiecznego magazynowania wodoru i energii, IMIM PAN, kierownik projektu, 2012-2014.

 • Właściwości termodynamiczne i diagramy fazowe stopów Be-B i Be-Li jako materiałów do bezpiecznego magazynowania wodoru, IMIM PAN, wykonawca 2011-2014.

 • Badania termodynamiczne stopów Li-Si jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru, IMIM PAN, kierownik projektu, 2010-2011.

 • Właściwości termodynamiczne stopów Ca-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru, wykonawca, 2008-2011.

 • Równowagi fazowe w układzie Bi-In-Sn-Zn, wykonawca, 2009-2012.

 • Rozwijanie bazy SURDAT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami bezołowiowymi, IMIM PAN, wykonawca, 2007-2010.

Projekty Unii Europejskiej

 • COST, Action MP 0602- Advanced Solder Materials for High Temperature Applications - HISOLD, IMIM PAN, wykonawca, 2007-2010

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, IMIM PAN, (Projekt POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2013.

 • Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, (Projekt POIG.02.01.00-12-175/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2011-2014Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

 • 2017 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie V miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2015-2016.

 • 2015 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie III miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2013-2014.

 • 2013 Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajęcie I miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2011-2012.

 • 2013 - Wyróżnienie Rady Naukowej IMIM PAN (praca doktorska).

 • 2010 - Wpis do Who's Who in Science and Engineering 2011-2012 (11th Edition).

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

 • 2017, opieka nad praktykantką AGH, Karolina Kunicka.

 • 2017, opieka nad praktykantką PW, Dominika Maciocha

 • 2015, opieka nad stażystką UJ, Marta Mamełka.

 • 2014-2015, Promotor pracy magisterskiej inż. Katarzyny Szmit „Badania wybranych właściwości termodynamicznych stopów z układu Al-Li-Zn".

 • 2014 opieka nad stażystką AGH, inż. Katarzyna Kurek.

 • 2013, opieka nad stażystką AGH, Katarzyna Szmit.

Recenzent

Journal of Alloys and Compounds.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek - Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee.


Główne zainteresowania naukowe

Fazy międzymetaliczne, kalorymetria, magazynowanie wodoru, właściwości fizykochemiczne lutów bezołowiowych.