blaszki5.jpg

Dr Agnieszka Bigos

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 2952842, pokój 226, fax: (012) 2952804

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr Agnieszka Bigos od roku 2013 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku metalurga, następnie specjalisty ds. aparatury naukowo-badawczej, a od 2014 roku na stanowisku adiunkta. Od 2014 jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratoria Skaningowej Mikroskopii Elektronowej.

 

Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 2009
Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie/Uniwersytet Jagielloński, 2014 (z wyróżnieniem)

 

Dorobek naukowy

 1. E. Beltowska, A. Bigos; P. Indyka; A. Chojnacka; A. Drewienkiewicz; S. Zimowski; M. Kot; M. J. Szczerba Optimisation of the electrodeposition process of Ni-W/ZrO2 nanocomposites, Journal of Electroanalytical Chemistry, 813 (2018) 39-51

 2. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, M. Kot, Studies on electrochemical deposition and physicochemical properties of nanocrystalline Ni-Mo alloys, Surface & Coatings Technology, Surface & Coatings Technology, 317 (2017) 103-109

 3. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, E. García-Lecina, M. Bieda, M. J. Szczerba, J. Morgiel, Ultrasound assisted electrodeposition of Ni and Ni-Mo coatings from the citrate ammonia electrolyte solution, Journal of Alloys and Compounds, 726 (2017) 410-416

 4. H. Kazimierczak, A. Hara, A. Bigos, P. Ozga, Electrodeposition of Zn-Mn-Mo layers from citrate-based aqueous, Electrochimica Acta, 202 (2016) 110-121

 5. E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Kot, Effect of hydrodynamic conditions of electrodeposition process on microstructure and functional properties of Ni-W/ZrO2 nanocomposites, Journal of Electroanalytical Chemistry, 775 (2016) 27-36

 6. E. Beltowska-Lehman,·P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba,·J. Guspiel, H. Koscielny, M. Kot, Effect of current density on properties of Ni-W nanocomposite coatings reinforced with zirconia particles, Materials Chemistry and Physics, 173 (2016) 524-533

 7. K.P. Mróz, S. Kucharski, K. Doliński, A. Bigos, G. Mikułowski, E. Beltowska-Lehman, P. Nolbrzak, Failure modes of coatings on steel substrate, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 64(1) (2016) 249-256

 8. E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M.J. Szczerba, M. Kot, Ni-W/ZrO2 nanocomposites obtained by ultrasonic DC electrodeposition, Materials and Design, 80 (2015) 1-11

 9. P. Indyka, E. Bełtowska-Lehman, L. Tarkowski, A. Bigos, E. Garcia-Lecina, Structure Characterization of Nanocrystalline Ni-W Alloys Obtained by Electrodeposition, Journal of Alloys and Compounds, 590 (2014) 75-79

 10. K.P. Mroz, A. Bigos, S. Kucharski, K. Dolinski, E. Bełtowska-Lehman, Ni-W Electrodeposited Coatings on Low Carbon Steel Substrate: Fatigue Observations, Journal of Materials Engineering and Performance, 23(10) (2014) 3459-3466

 11. P. Bobrowski, M. Faryna, A. Bigos, M. Homa, A. Sypień, M. Bieda, Three-dimensional investigations of finely grained materials, Archives of Metallurgy and Materials, 59(4) (2014) 1319-1325

 12. A. Bigos, E. Bełtowska-Lehman, P. Indyka, M.J. Szczerba, M. Kot, Electrodeposition and properties of nanocrystalline Ni-based alloys containing refractory metal obtained from citrate baths, Archives of Metallurgy and Materials 58(1) (2013) 247-253

 13. P. Indyka, E. Beltowska-Lehman, A. Bigos, Microstructural characterization of electrodeposited coatings of metal matrix composite with alumina nanoparticles, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 32 (2012) 012010 doi:10.1088/1757-899X/32/1/012010

 14. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, Microstructure and mechanical properties of nanocrystalline Ni-Mo protective coatings, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 32 (2012) 012002 doi:10.1088/1757-899X/32/1/012002

 15. E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, A. Bigos, M. Kot, L. Tarkowski, Electrodeposition of nanocrystalline Ni-W coatings strengthened by ultrafine alumina particles, Surface & Coatings Technology, 211 (2012) 62-66

 16. E. Beltowska-Lehman, A. Bigos, P. Indyka, M. Kot, Electrodeposition and characterization of nanocrystalline Ni-Mo functional coatings, Surface & Coatings Technology, 211 (2012) 67-71

 17. A. Bigos, E. Beltowska-Lehman, P. Indyka, J. Morgiel, Electrodeposition of nanocrystalline matrix Ni-Mo/Al2O3 composites, Composites, 11(2) (2011) 157-162


Projekty badawcze:

 • Projekt MINIATURA (2017/01/X/ST8/01357) - Nowe kąpiele cytrynianowe do osadzania nanokrystalicznych powłok niklowych o podwyższonej twardości - kierownik (2017-2018)

 • Projekt Iuventus Plus - Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Zn-Mn-Mo z wodnych kąpieli cytrynianowych - wykonawca (2015-2016)

 • GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych - Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne - wykonawca (2016)

 • Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania (POIG.01.01.02-00-015/09-00)- wykonawca (2015)

 • Projekt OPUS (2011/01/B/ST8/03974), Nanokompozytowe powłoki Ni-W/ZrO2 otrzymywane metodą elektrochemiczną, jako alternatywa dla toksycznych powłok chromowych -wytwarzanie, charakterystyka i właściwości użytkowe - wykonawca (2011-2015)

 • Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks, Siódmy Program Ramowy, (CP-IP 213345-2) - wykonawca (2010)

 • Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet) pakiet badawczy KCM3: Wielofunkcyjne pokrycia z nanokompozytów (POIG.01.03.01-14-013/08) - wykonawca (2009-2012)

 

Ukończone szkolenia i kursy:

 

ERASMUS+ Staff mobility for training- CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania - 2016 (1 miesiąc)

KMM-VIN Research Fellowship - CIDETEC, San Sebastian, Hiszpania - 2015 (2 miesiące)

SIMS - Science Infrastructure Management Support (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą) - wyjazd stażowo-szkoleniowy, Warszawa, Drezno, Lipsk, Nowy Jork - 2014 (6 tygodni)

ERASMUS Staff Training Mobility - Laboratorium Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Uniwersytet/Politechnika w Bukareszcie, Rumunia - 2012 (1 miesiąc)

ERASMUS Staff Training Mobility - Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet Wileński, Metody elektrochemiczne w badaniach właściwości powłok kompozytowych o osnowie metalicznej, Wilno, Litwa - 2010 (1 miesiąc)

Wymiana bilateralna w ramach projekt nr P27: Zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, Węgry - 2010 (1 tydzień)

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda im. prof. Tadeusza Żaka, za najlepszą krajową pracę naukową z dziedziny powłok galwanicznych i tematyki pokrewnej przyznana przez Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne (PTG) wspólnie z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej (IMP) w Warszawie (2015)

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową IMIM (2014)

Członkostwo w organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) - od 2012 roku

European Microbeam Analysis Society (EMAS) - od 2011 roku

 

Główne zainteresowania naukowe

Wytwarzanie powłok metalicznych oraz kompozytowych przy zastosowaniu techniki elektrochemicznej oraz ich charakteryzacja.