Laboratroium Fotowoltaiczne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Laboratorium Fotowoltaiczne w Kozach od 1997 roku jest placówką naukowo-badawczą Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Prace naukowo-badawcze prowadzone w laboratorium są ukierunkowane na podnoszenie sprawności konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną dla krzemowych ogniw słonecznych.

Laboratorium wyposażone jest w niezbędne urządzenia do produkcji oraz pomiarów krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Jest to jedyna tego typu placówka w kraju, w której można produkować krzemowe ogniwa fotowoltaiczne w skali doświadczalnej.
Laboratorium posiada bogatą bazę sprzęty pomiarowego do charakteryzacji parametrów ogniw słonecznych na każdym etapie ich produkcji.


NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE I BADAWCZO-ROZWOJOWE Z UDZIAŁEM IMIM PAN Z OBSZARU FOTOWOLTAIKI

W Laboratorium realizowane są projekty:

 1. "Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych", Projekt w programie TECHMATSTRATEG II, nr 2/409122/3/NCBR/2019. 2019 - 2021, Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN

 2. „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze", projekt Nr GEKON2/04/266475/6/2015 realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych", 2015-2017, kierownik zadania IMIM PAN: Prof. P. Zięba, główny wykonawca Dr inż. K. Drabczyk

 3. „Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne", projekt realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych", 2015-2017, kierownik zadania IMIM PAN: Prof. P. Zięba, główny wykonawca Dr inż. K. Drabczyk

 4. „In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production", POLNOR/199380/89/2014, od 2014 do chwili obecnej, główny wykonawca: Dr P. Panek

 5. „Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych" DEC-2012/05/B/ST8/00087, od 2013 do chwili obecnej, kierownik: dr hab. Marek Lipoński, wykonawca: Dr inż. K. Drabczyk


W Laboratorium zrealizowano projekty:

 1. „Przemiany fazowe w osnowie i na granicach międzyfazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne", Projekt Nr 2011/01/M/ST8/07822, IMIM PAN, 2011-2014, kierownik: Prof. P. Zięba

 2. "Dissemination of the Achievements of Polish and Global Photovoltaics in the Process of Education on University Level - 2nd Edition Supranational Cooperation", Polish Government and the European Union within the European Social Fund, POKL.04.02.00-00-006/09-01, 1.01.2012 - 30-09-2012, główny wykonawca: Dr inż. Kazimierz Drabczyk, Dr P. Panek

 3. „Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych", Projekt rozwojowy Nr R 10-0020-10,/2011, 2011-2013 koordynator w IMIM PAN: Prof. P. Zięba, główny wykonawca Dr inż. K. Drabczyk

 4. „Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne", projekt POIG 01.03.01.30-056/12 realizowany w AGH w Krakowie, kierownik prac realizowanych przez IMIM PAN: Dr P. Panek

 5. „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja", realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, POKL.04.02.00-00-006/09-00, 01.08.2010 - 31.12.2011, główny wykonawca w IMIM; Dr inż. Kazimierz Drabczyk

 6. "Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym" - projekt nr współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00, 16.02.2009 - 30.06.2010, główny wykonawca w IMIM; Dr inż. Kazimierz Drabczyk

 7. „Filtr uzdatniania wody klasy K-1 - K-2 zasilany baterią fotowoltaiczną", projekt NCBR Nr OR 00005012 realizowany przez konsorcjum Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 w Czernicy, 2010-2012, kierownik prac realizowanych przez IMIM PAN: Dr P. Panek

 8. "Nowa jakość - kompleksowe wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Jabil Circuit Poland" - projekt realizowany w Jabil Circuit Poland , ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyń, WND-POKL.08.01.02-22-010/10, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 1.11.2010 - 30.09.2011, główny wykonawca w IMIM: Dr Piotr Panek, Dr inż. Kazimierz Drabczyk

 9. „Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych (Pb-free)", Projekt Nr POIG.01.03.01-00-103/09, koordynator w IMIM PAN: prof. P. Zięba

 10. „Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP", Projekt rozwojowy 0021/R/T00/2009/08, 2009-2011, koordynator: Prof. P. Zięba

 11. „Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego" N507 443734, 2008 - 2010, wykonawca: Dr P. PanekW ramach sieci PV-TECH Laboratorium jest koordynatorem prac badawczych w dziedzinie fotowoltaiki w wiodących ośrodkach naukowych w Polsce: ITME, ITE, IEA, IKiFP.

Laboratorium poza prowadzonymi badaniami badawczymi i edukacyjnymi podejmuje również działalność na polu aplikacji opracowanych technologii do przemysłu.

Obecna główna działalność Laboratorium Fotowoltaicznego:

 • Opracowywanie nowoczesnych technologii gotowych do wdrożenia do produkcji;

 • Pomiary parametrów ogniw i modułów fotowoltaicznych;

 • Przygotowywanie kadry naukowej poprzez upowszechnianie wiedzy na poziomie wyższym.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE ZESPOŁU WYKONAWCÓW:

 1. M. Musztyfaga-Staszuk, Ł. Major, G. Putynkowski, A. Sypień, K. Gawlińska, P. Panek, P. Zieba, „ New kind of Cu based paste for Si solar cells front contact formation", Materials Science-Poland, 36, (2018), p. 469-476.

 2. M. Musztyfaga-Staszuk, G. Putynkowski, R. Socha, M. Stodolny, P. Panek, „Copper-based volumetric filler dedicated for Ag paste for deposition the front electrodes by printing on solar Si cells", Materials, 11, (2018), p. 1-13.

 3. M. Musztyfaga-Staszuk, D. Janicki, P. Panek, „Correlation of different electrical parameters of solar cells with silver front electrodes", Materials, 12, (2019), p. 1-12.

 4. B. Swatowska, P. Panek, D. Michoń, A. Drygała, „The influence of emitter resistance on the electrical parameters of mono- and multicrystalline silicon solar cells", Microelectronics International, 36, (2019), p. 90-94.

 5. Z. Starowicza, K. Gawlińska-Nęcek, M. Bartmański, M. Wlazło, T. Płociński, B. Adamczyk-Cieślak, G. Putynkowski, P. Panek, "Investigation of the Zn and Cu oxides for heterojunction thin film solar cell application", Microelectronic Engineering, 221, (2020), 111196.

 6. Grzesiak W., Mackow P., Maj T., Polak A., Klugmann-Radziemska E., Zawora S., Drabczyk K., Gulkowski S., Grzesiak P., " Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module", Solar Energy, Volume 132 (2016), pp. 442-452

 7. Drabczyk K., Kulesza-Matlak G., Drygała A., Szindler M., Lipiński M., "Electroluminescence imaging for determining the influence of metallization parameters for solar cell metal contacts", Solar Energy, Volume 126, (2016), pp. 14-21

 8. Starowicz Z., Lipiński M., Socha R.P., Berent K., Kulesza G., Ozga P., Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, J. Sol-Gel Sci Technol., (2015), 73, 563-571

 9. Starowicz Z., Kulesza-Matlak G., Lipiński M., Optimization Studies on Enhanced Absorption in Thin Silicon Solar Cell by Plasmonic Silver Nanoparticles for the Front Side Configuration, PLASMONICS, (2015), 10, 1639-1647

 10. Domaradzki J., Kaczmarek D., Drabczyk K., Panek P., "Investigations of electrical and optical properties of functional TCO thin films", Materials Science-Poland, Volume: 33, Issue: 2 (2015), pp. 363-368

 11. Drabczyk K., Socha R. P., Skwarek A., "Copper deposition on screen printed electrical paths for solar cell application", Circuit World, Volume: 41, Issue: 3, (2015), pp. 98 - 101

 12. Drabczyk K., Domaradzki J., Panek P., Kaczmarek D., "Investigation of electrical performance of silicon solar cells with transparent counter electrode", Microelectronics International, Volume: 32, Issue: 3, (2015), pp. 149-151

 13. Drabczyk K., Socha R., Panek P., et al., "Electrodeposition of thin metallic layer for solar cell electrodes", Soldering & Surface Mount Technology, Volume: 26, Issue: 1, (2014) pp. 18-21

 14. Drabczyk K., Panek P., "Influence of screen printing parameters on the front metallic electrodes geometry of solar cells", Circuit World, Volume: 40, Issue: 1, (2014), pp. 23-26

 15. Starowicz Z., Lipinski M., Berent M., et al , Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells, PLASMONICS (2013) 8, 41-43.

 16. G. Kulesza, P. Panek, P. Zieba: "Silicon solar cells efficiency improvement by the wet chemical texturization in the HF/HNO3/diluent solution", Archives of Metallurgy and Materials 58, (2013), pp. 291-295

 17. Wojewoda-Budka J., Hubert Z., Litynska-Dobrzynska L., Sobczak N., Zieba P., "Microstructure and chemistry of the SAC/ENIG interconnections", Mater. Chem. Phys. 139, (2013), pp. 276-280

 18. Drabczyk K., Panek P., „Silicon-based Solar Cells Characteristics and Production Processes", Wydawnictwo IMIM, (2012), str. 1-67, ISBN 978-83-60768-05-1

 19. Wierzbicka-Miernik A., Wojewoda-Budka J., Litynska-Dobrzynska L., Kodentsov A., Zieba P., "Morphology and chemical composition of Cu/Sn/Cu and Cu(5 at-%Ni)/Sn/Cu(5 at-%Ni) interconnections", Sci. Technol. Welding and Joining 17, (2012), pp. 32-35

 20. Stapiński T., Marszałek K., Lipiński M., Panek P., Szczepanik W., „Investigation of solar panels with anhanced transmission glass", Microelectronic Materials and Technologies, vol. 1, (2012), p. 285-296, Koszalin, ISSN 0239-7129

 21. Wojewoda-Budka J., Zięba P., "Shear Strenght of Cu/In-48Sn/Cu diffusion soldered interconnections", Sci. Technol. Welding and Joining 16, (2011), pp. 541-545

 22. Panek P., Drabczyk K., Kulesza G., Zięba P., „The Silicon Solar Cells with Laser Fired Back Contacts Obtained by Use of Nd:YAG and Ytterbium Fiber Lasers", Proc. of the 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Hamburg, Germany, 5-9 September 2011, (2011), pp. 1750-1752

 23. Swatowska B., Stapinski T., Drabczyk K., et al., "The role of antireflective coatings in silicon solar cells - the influence on their electrical parameters", Optica Applicata Volume: 41 Issue: 2, (2011) pp. 487-492

 24. Klugmann-Radziemska, E., Ostrowski, P., Drabczyk K.,et al., „Experimental validation of crystalline silicon solar cells recycling by thermal and chemical methods", SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS Volume: 94 Issue: 12, (2010), pp. 2275-2282