Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, profesor PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: 12-295 28 67, pokój 107, fax: 12-295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr Joanna Wojewoda-Budka od roku 2004 jest zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku chemika (w latach 01.2004 - 07.2006), następnie specjalisty (od 07.2006 do 11.2006), od 2007 roku na stanowisku adiunkta, a od 2014 roku na stanowisku Profesora PAN. Od 2005 jest Ekspertem w Zespole Laboratoriów Badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN - Laboratoria Skaningowej i Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej w IMIM PAN.


Przebieg kariery naukowej

Magister: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, Chemia Fizyczna, 2002

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2007 (z wyróżnieniem), „Charakterystyka zjawisk na granicach międzyfazowych spoin uzyskanych w wyniku lutowania dyfuzyjnego miedzi stopami indu".

Doktor habilitowany:  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014, „Analiza mikrostrukturalna i termodynamiczna wysokotemperaturowego oddziaływania aluminium z podłożami tlenkowymi (Y2O3, NiO, ZnO, SiO2), będąca punktem wyjścia do uzyskania kompozytów metalowo-ceramicznych o wzajemnie przenikających się sieciach"

 

Dorobek naukowy

Liczba publikacji: 54, Liczba cytowań: 130, Hirsch factor: 8

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Morgiel J., Nowak R.: „TEM studies of the temperature and crystal orientation influence on the microstructure and phase composition of the reaction products in Al/ZnO system", Solid State Phenomena 172-174, (2011), 1267-1272

 2. Wojewoda-Budka J., Zięba P.: „Shear strength of Cu/In-48Sn/Cu diffusion soldered interconnections", Science and Technology of Welding and Joining 16(6), (2011), 541-545

 3. Wierzbicka-Miernik A., Wojewoda-Budka J., Lityńska-Dobrzyńska L., Kodentsov A., Zięba P.: „Morphology and chemical composition of Cu/Sn/Cu and Cu(5at%Ni)/Sn/Cu(5at%Ni) interconnections", Science and Technology of Welding and Joining, 17(1), (2012), 32-35.

 4. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Lityńska-Dobrzyńksa L., B. Onderka, Nowak R.: „TEM characterization of the reaction products formed in Al-Cu/SiO2 couples due to high temperature interaction", Journal of Materials Science, 47(24) (2012), 8464-8471.

 5. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Lityńska-Dobrzyńska L., Sobczak N., Zięba P.: „Microstructure and chemistry of the SAC/ENIG interconnections", Materials Chemistry and Physics 139 (2013), 276-280.

 6. Wojewoda-Budka J., Sobczak N., Stan K., Nowak R.: „Microstructural characterization of the reaction product region formed due to the high temperature interaction of ZnO(0001) single crystal with liquid aluminum", Archives of Metallurgy and Materials, 58(2) (2013), 349-353.

 7. Wierzbicka-Miernik A., Miernik K., Wojewoda-Budka J., Szyszkiewicz K., Filipek R., Lityńska-Dobrzyńska L., Kodentsov A., Zieba P. „Growth kinetics of the intermetallic phase in diffusion-soldered (Cu-5at.%Ni)/Sn/(Cu-5at.%Ni) interconnections", Materials Chemistry and Physics 142 (2013), 682-685.

 8. Wojewoda-Budka J., Huber Z., Litynska-Dobrzynska L., Sypien A., Zieba P.: „Microstructure and chemistry of PbSn solder/ENIG interconnections", Inżynieria Materiałowa 2(198) (2014), 222-224.

 9. Wojewoda-Budka J., Stan K., Onderka B., Nowak R., Sobczak N.: „Microstructure, chemistry and thermodynamics of Al/NiOSC couples obtained at 1000 °C", Journal of Alloys and Compounds 615 (2014), 178-182.

 10. Wierzbicka-Miernik A., Miernik K., Wojewoda-Budka J., Litynska-Dobrzynska L., Garzel G. Microstructure and chemical characterization of the intermetallic phases in Cu/(Sn,Ni) diffusion couples with various Ni additions, Intermetallics 59 (2015), 23-31.

 11. Huber Z., Wojewoda-Budka J., Wierzbicka-Miernik A., Sypien A., Szczerba M., Zieba P., Influence of phosphorous content on microstructure development at the NiP plating/SAC interface, Electronic Materials Letters, Electronic Materials Letters, 12(1) (2016) 178-185.

 12. Wojewoda-Budka J., Stan-Glowinska K., Nowak R., Sobczak N. High temperature reactivity and wetting characteristics of Al/ZnO system related to the zinc oxide single crystal orientation, Journal of Materials Science, Journal of Materials Science 51 (2016) 1692-1700.

 13. Fronczek D. M., Wojewoda-Budka J., Chulist R., Sypien A., Korneva A., Szulc Z., Schell N., Zieba P. Structural properties of Ti/Al clads manufactured by explosive welding and annealing, Materials and Design 91 (2016) 80-89.

 14. Fronczek D. M., Chulist R., Litynska-Dobrzynska L., Szulc Z., Zieba P.,Wojewoda-Budka J. Microstructure Changes and Phase Growth Occurring at the Interface of the Al/Ti Explosively Welded and Annealed Joints, Journal of Materials Engineering and Performance, 25 (2016) 3211-3217.

 15. Wojewoda-Budka J., Wierzbicka-Miernik A., Litynska-Dobrzynska L., SzczerbaM., Mordarski G., Mosialek M. Microstructure characteristics and phase transformation after heat treatment of the Ni-P and Ni-Re-P coatings electroless deposited, Electrochimica Acta 209 (2016) 183-191.

 16. Wierzbicka-Miernik A., Wojewoda-Budka J., Miernik K., Litynska-Dobrzynska L., Schell N. Intermetallic phases' characteristics appearing in Cu/(Sn,Ni) diffusion couples annealed at 220 °C, Journal of Alloys and Compounds, 693 (2017) 1102-1108.Fronczek D. M., Chulist R., Szulc Z., Wojewoda-Budka J. Growth kinetics of TiAl3 phase in annealed Al/Ti/Al explosively welded clads, Materials Letters 198 (2017) 160-163.

 17. Chulist R., Fronczek D.M., Szulc Z., Wojewoda-Budka J., Texture transformations near the bonding zones of the three-layer Al/Ti/Al explosively welded clads, Materials Characterization 129 (2017) 242-246.

 18. Fronczek D.M.,Chulist R., Litynska-Dobrzynska L., Kac S., Schell N., Szulc Z., Kania Z., Wojewoda-Budka J., Microstructural and kinetics characterization of three-layered A1050/AZ31/A1050 clads prepared by explosive welding combined with subsequent annealing, Materials & Design, 130 (2017) 120-130.

 19. Stan-Głowińska K., Lityńska-Dobrzyńska L., Kania B., Dutkiewicz J., Rogal Ł., Skuza W., Wojewoda-Budka J., Gordillo M.A., Wiezorek J.M., Effects of hot-compaction on the structure and properties of Al-Mn-Fe-X alloys strengthened with quasi-crystalline icosahedral phase, Materials & Design 126 (2017) 162-173.

 20. Stan-Głowinska K., Rogal L., Goral A., Wierzbicka-Miernik A., Wojewoda-Budka J., Schell N., Litynska-Dobrzynska L. Formation of a quasicrystalline phase in Al-Mn base alloys cast at intermediate cooling rates, Journal of Materials Science, 52 (2017) 7794-7807.

 21. Fronczek D.M., Chulist R., Litynska-Dobrzynska L., Lopez G.A., Wierzbicka-Miernik A., Schell N., Szulc Z., Wojewoda-Budka J., Microstructural and phase composition differences across the interfaces in Al/Ti/Al explosively welded clads, Metallurgical and Materials Transactions A 48(9) (2017) 4154-4165.

 

Projekty badawcze MNiSW (NCN)

Kierownik:

 • Projekt własny badawczy: Przemiany strukturalne podczas wytwarzania kompozytów metalowo-ceramicznych Al-Al2O3 metodami ciekło-fazowymi (N N507 272836 od 26-03-2009 do 25-09-2012)

 • Projekt własny Iuventus Plus: „Wysokotemperaturowe oddziaływanie aluminium z monokryształami tlenków cynku i niklu o różnej orientacji" (IP2011061071 od 06-04-2012 do 06-10-2013 )

 • Projekt własny OPUS: „Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2, Zn/Co2Si oraz Zn/Ni3Si", kierownik (2014/15/B/ST8/00195, 2015-2018)

Wykonawca:

 • Projekt Badawczy Rozwojowy - Specjalne systemy fotowoltaiczne do stosowania w Siłach Zbrojnych RP, (Nr 0021/R/T00/2009/08), 2009-2011;

 • Projekt Międzynarodowy-niewspółfinansowany - Zastosowanie procesu lutowania z przejściowym udziałem fazy ciekłej (TLP) do otrzymania złączy elektronicznych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach, 2009-2012;

 • Projekt Rozwojowy: Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, (10002010), 2010-2013;

 • Projekt własny badawczy: Charakterystyka struktury i właściwości powłok kompozytowych Ni/Al2O3, wykonawca (2011/01/D/ST8/05318, 2011-2014).

 • Projekt własny badawczy: Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn,Ni)/Cu, wykonawca (2011/03/B/ST8/061585, 2012-2015);

 • Projekt własny badawczy: Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystaliczymi, wykonawca (2011/03/B/ST8/05165, 2012-2015);

 • Projekt własny badawczy: Zaawansowane badania reorientacji wariantów martenzytu w odkształconych plastycznie monokryształach Ni-Mn-Ga, wykonawca (2011/03/D/ST8/04017, 2012-2015);

 • Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd, (2013/11/B/ST8/04286, 2014-2017);

 • Projekt w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych" (GEKON2/04/266475/6/2015, 2016-2018).


Projekty Unii Europejskiej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności - Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych w pakietach elektronicznych (Nr POIG.01.03.01-00-103/09) (Pb-free), 2010-2014;

 


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

2003 staż naukowy w Max - Planck Institut für Metallforschung w Stuttgarcie, 2 tygodnie, prof. Eric Mittemeijer.

2004 staż naukowy w ramach programu europejskiego COST 531 w Technical University Eindhoven, Holandia, 1 miesiąc, prof. Aleksander Kodentsov.

2005 staż naukowy w ramach programu europejskiego COST 531 w Technical University Eindhoven, Holandia, prof. Aleksander Kodentsov, 1 miesiąc.

2005 staż naukowy w Max - Planck Institut für Metallforschung w Stuttgarcie, 2 tygodnie, dr Susan Enders.

2009 staż naukowy w ramach współpracy z Rosyjską Akademią Nauk (Instytutem Fizyki Ciała Stałego), Moskwa, Rosja, 1 tydzień, prof. Boris Straumal.

2011 staż naukowy w ramach projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, w Technical University Eindhoven, Holandia, 1 tydzień, prof. Aleksander Kodentsov.

2012 staż naukowy w ramach projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego, w Technical University Eindhoven, Holandia, 1 tydzień, prof. Aleksander Kodentsov.


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Uzyskanie Stypendium „Start" dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2007.

Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk, 2007.

Uzyskanie Stypendium „Start" dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2008.

Pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie w sesji dla Młodych Naukowców w trakcie spotkania European Microbeam Analysis Society EMAS-2009: 11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Gdynia/Rumia, Gdańsk, 2009

Zaproszenie do wzięcia udziału oraz wygłoszenia referatu na konferencji organizowanej przez Microbeam Analysis Society w Portland, USA, 2010

Nagroda Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe, 2011

Uzyskanie trzyletniego stypendium naukowego Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2011

Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajecie II miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2009-2010.

Wyróżnienie posteru „TEM microstructures formed due to the reactions in Al/metal oxide couples" na międzynarodowej konfernecji XV International Conference on Electron Microscopy; 15-18.09.2014; Kraków, Polska

Nagroda Dyrektora IMIM PAN za zajecie II miejsca w grupie młodych pracowników w ocenie osiągnięć naukowo-badawczych za lata 2013-2014

 

Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Opiekun naukowy pracy magisterskiej Przemysława Romanowa „Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna spoin Ag/Sn/Ag oraz Ag/In/Ag uzyskanych w wyniku lutowania dyfuzyjnego niskotemperaturowego" - 2007

Promotor pomocniczy doktorantki mgr Katarzyny Stan - studia doktoranckie z wykładowym językiem angielskim realizowane w IMIM PAN „Stopy aluminium umacniane cząstkami kwazikrystalicznymi oparte na układzie Al-Mn-Fe - mikrostruktura i właściwości" - 2010-2014

Opiekun naukowy mgr inż. Dagmary Fronczek - studia doktoranckie realizowane w IMIM PAN „Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na powierzchni połączenia platerów wytwarzanych z użyciem energii wybuchu" - 2014-2018


 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek Komitetu Organizacyjnego: Symposium on Techniques and Methods of Microstructure Characterization in Nanoscale, Kraków

Członek Komitetu Organizacyjnego Szkoły Letniej Summer School on Mass and Charge Transfer in Materials MCTM, Kraków

Członek Komitetu Organizacyjnego “Sixth International Conference on Diffusion In Materials DIMAT, Kraków (2004).

Członek Komitetu Organizacyjnego XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovation, EPNM-2014

Organizator panelu C2.1 Joining Technologies (w ramach area C-processing, C2 - Joining and Interfaces) miedzynarodowej konferencji EUROMAT 2015, 20-24.09.2015


Członkostwo w organizacjach naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od 2008 roku;

Członek Komisji Rewizyjnej PTM Oddział Krakowski od 2015 roku

Członek European Microbeam Analysis Society od 2009 roku

Członek Microbeam Analysis Society od 2010 roku

Członek i Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie od 2015 rokuGłówne zainteresowania naukowe

Nowe materiały i techniki lutownicze, kompozyty metalowo-ceramiczne, nowoczesne techniki charakterystyki materiałów (skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa)