Dr hab. Piotr Panek, prof. PAN

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne,
43-340 Kozy, ul. Krakowska 22

Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr hab. inż. Piotr Panek, prof. PAN od roku 1984 był zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, od 1989 w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu a następnie od 1992 w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Od 1997 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (Laboratorium Fotowoltaiczne).

Przebieg kariery naukowej

Magister - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fizyka Stosowana, 1982

Doktor - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2006

Doktor habilitowany - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 2017


Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. P. Panek, K. Drabczyk, R. P. Socha, „Domieszkowanie donorowe Si ze źródła ciekłego do zastosowania w produkcji ciągłej ogniw słonecznych", Elektronika, 8, (2013), str. 88-90.

 2. K. Drabczyk, P. Panek, „ Influence of screen printing parameters on the front metallic electrodes geometry of solar cells", Circuit World, vol. 40, issue 1, (2014), p. 23-26.

 3. T. Stapiński, M. Godlewski, M. Jakubowska, K. Marszałek, R. Pietruszka, P. Panek, B. Soliński, I. Soliński, K. Turoń, G. Wróblewski, ,,Materiały i metody optymalizacji budowy ogniw i paneli fotowoltaicznych'', AR TOP, Kraków, 2014, ISBN 978-83-63179-17-5.

 4. P. Panek, ,,Wpływ parametrów warstw i elementów konstrukcyjnych krzemowego ogniwa słonecznego na jego charakterystykę spektralną", Elektronika, 8, (2015), str. 18-21.

 5. B. Swatowska, P. Panek, ,,The role of thermal thin oxides in silicon solar cells", Proceedings of Microtherm 2015, e-ISBN 978-83-932197-3-5, p. 105-109.

 6. S. Kluska, P. Panek, ,,Influence of the SiNx:H layer deposited by PECVD technique on the surface and grain boundary passivation of mc-Si", Microelectronics International, vol. 33, issue 3, (2016), p. 162-166.

 7. P. Panek, R. P. Socha, M. Juel, P. Zięba, ,,The liquid phosphorus source for Si solar cells fabrication", Inżynieria Materiałowa, 4, (2016), p. 172-177.

 8. P. Panek, R. Socha, G. Putynkowski, A. Slaoui, ,,The new copper composite of pastes for Si solar cells front electrode application, Energy Procedia, 92, (2016), p. 962-970.

 9. P. Panek, ,,The influence of the base material parameters on quantum and photoconversion efficiency of the Si solar cells", Archives of Metallurgy and Materials, 61, No. 4, (2016), p. 1889-1894.

 10. P. Panek, B. Swatowska, W. Dawidowski, M. Juel, P. Zięba, ,,Boron liquid solution deposited by spray method for p-type emitter formation in crystalline Si solar cells", Proc. of SPIE, vol. 10175, (2016), p. 101750V-1 - V-9.

Projekty badawcze

Projekty MNiSW

 • Krzemowe ogniwa słoneczne o wysokiej sprawności (Projekt nr 9S60301704), wykonawca, 1993-1994

 • Opracowanie i realizacja monitoringu promieniowania słonecznego i danych eksploatacyjnych systemu fotowoltaicznego, (Projekt nr 8 T10B04010), IMIM PAN, wykonawca, 1996-1998.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 1A), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych – opracowanie technologii wysoko sprawnych, monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, (Projekt PBZ KBN 05/T11/98 – temat 2), IMIM PAN, główny wykonawca, 2000-2002.

 • Kształtowanie struktury krzemu porowatego w aspekcie własności elektrycznych i optycznych ogniwa słonecznego, (Projekt 4 T 08A 04623 – grant promotorski), IMIM PAN, główny wykonawca, 2002-2005.

 • Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych (Projekt PBZ-KBN 100/TO8-2003): Temat 1: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych, Zadanie 1: Warstwy gradientowe w zastosowaniu do wysokosprawnego fotoogniwa na bazie krzemu, IMIM PAN, główny wykonawca, 2004-2007.1)

 • Ogniwa słoneczne na krzemie krystalicznym z punktowymi kontaktami tylnymi wytworzonymi wiązką promieniowania laserowego, (Proj. nr N N507 443734), IMIM PAN, kierownik projektu, 2008 - 2010.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP, projekt rozwojowy Nr OR00002108 w konsorcjum z Wojskowymi Zakładami Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 w Czernicy, IMIM PAN, główny wykonawca, 2009 - 2011.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym, (Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - I Krajowa Konferencja Fotowoltaiki , 2009 - 2010.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), główny wykonawca w IMIM zadania nr 3 - II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, 2010 -2011.

 • Nowa jakość - kompleksowe wsparcie procesów restrukturyzacyjnych w Jabil Circuit Poland, (Projekt nr WND-POKL.08.01.02-22-010/10realizowany w Jabil Circuit Poland , ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), główny wykonawca w IMIM, 2010 - 2011.

 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, (Projekt nr 10-0020-10/2011), IMIM PAN, wykonawca, 2011 - 2013.

 • Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja - komponent międzynarodowy, (Projekt nr POKL.04.02.00-00-006/09-00 realizowany w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2011 -2012. Główny wykonawca w IMIM zadania nr 1 - Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki w dniach 4-7 lipca 2012 w Krakowie.

 • In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production, Projekt konsorcjum Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, SINTEF - Norwegia. 2014-2016, projekt finansowany przez NCBiR w ramach norweskiego mechanizmu finansowania. POL-NOR/199380/89/2014  task manager for Work Package 1 -,,Front and back doping of Si wafers by low cost method".

 • Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze, NCBiR, GEKON2/04/266475/6/2015, wykonawca, 2015-2017.

 • Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych, , Jednostka prowadząca - Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., Warszawa, NCBiR, POIR.01.01.01-00-1598/15-00, główny wykonawca, 2016 - 2018.

Badania wspólne w ramach sieci

 • Badania wspólne w ramach sieci, EKOENERGIA- Nowe ekologiczne i bezpieczne technologie w wytwarzaniu i konwersji energii, IMP PAN, wykonawca, 2006-2007

 • Badania wspólne w ramach sieci, PV-TECH- Rozwój nowych technologii i technik badawczych w dziedzinie krzemowych ogniw słonecznych, IMIM PAN, wykonawca, 2008

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes , CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2007, (2 miesiące).

Institut d’Electronique du Solide et des Systèmes, CNRS – Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2008, (2 miesiące).

Krótsze pobyty:

PHASE - CNRS, Strasburg, France, September 1992

NATO - Advanced Study Institute - Photovoltaic and Photoactive Materials, Sozopol, Bulgaria, 11th - 22nd September 2001 – (2 tygodnie).

Laboratoire de Chimie Metallurgique des Terres Rares – CNRS, Thiais, France, 2002, 2003 (2 razy po 2 tygodnie).

Stiftelsen SINTEF, Institute Material and Chemistry, Strindveinen 4, 7465 Trondheim, Norway, 21 - 28.10.2014.


Główne zainteresowania naukowe

Nowoczesne metody charakterystyki materiałów półprzewodnikowych stosowanych do budowy ogniw fotowoltaicznych. Procesy i mechanizmy dyfuzji domieszek w krzemie. Materiały gradientowe dla fotowoltaiki. Nowe technologie stosowane w przemyśle fotowotaicznym. Odnawialne źródła energii - krzemowe ogniwa słoneczne. Metody wytwarzania ogniw słonecznych w procesach ciągłych. Procesy laminacji modułów fotowoltaicznych. Techniki laserowe stosowane w technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych.

2007 - 2010 Członek Rady Naukowej IMIM PAN

2012 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi