Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (33) 817 42 49, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak jest od roku 2015 zatrudniona w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, na stanowisku adiunkta.

 

Przebieg kariery naukowej

Magister inżynier: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunek: inżynieria materiałowa, specjalność: materiały dla elektroniki, 2010

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2014 (z wyróżnieniem

Dorobek naukowy

 1. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical texturization in the HF/HNO3/diluent solution", Archives of Metallurgy and Materials, 58, 2013, str. 291-295,

 2. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „Time Efficient Texturization of Multicrystalline Silicon in the HF/HNO3 Solutions and Its Effect on Optoelectronic Parameters of Solar Cells", Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14, 2014, str. 595-601,

 3. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, „Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO for plasmonic properties utilization", Journal of sol-gel science and technology, DOI 10.1007/s10971-014-3522-2

 4. M. Lipiński, G. Kulesza, Z. Starowicz, „Obrazowanie luminescencyjne do charakteryzacji ogniw i modułów fotowoltaicznych", Elektronika, 8, 2014, str. 52-54

 5. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „Charakterystyka optoelektroniczna wysokosprawnych ogniw słonecznych na bazie krzemu krystalicznego otrzymywanych w procesie kwasowej teksturyzacji powierzchni" (‘Optoelectronic characterisation of high efficiency crystalline silicon solar cells obtained by acidic surface texturization'), Elektronika, 7, 2012, str. 95-96

 6. G. Kulesza, P. Zięba, „Chemiczna modyfikacja powierzchni krzemu krystalicznego do zastosowań w fotowoltaice" (‘The chemical modification of a surface of crystalline silicon for PV application'), Elektronika, 4, 2011, str. 70-73

 7. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „Chemiczna teksturyzacja powierzchni krzemu krystalicznego w roztworach na bazie HF i HNO3 oraz jej wpływ na parametry użytkowe ogniw słonecznych", Materiały konferencyjne III Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika - Perspektywy Rozwoju", Świeradów-Zdrój, 29.03-1.04.2012, Wrocław, 2012, str. 69-75

 8. P. Panek, K. Drabczyk, G. Kulesza, P. Zięba, „Wpływ profilu domieszki donorowej na parametry ogniwa słonecznego na bazie krzemu typu p", Materiały konferencyjne III Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika - Perspektywy Rozwoju", Świeradów-Zdrój, 29.03-1.04.2012, Wrocław, 2012, str. 96-101

 9. G. Kulesza, P. Zięba, „Przygotowanie chemiczne powierzchni aktywnych w procesie wytwarzania ogniwa i modułu fotowoltaicznego", Materiały konferencyjne II Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-perspektywy rozwoju", Świeradów-Zdrój, 24-27.03.2011, Wrocław, 2011, str. 21-31

 10. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „Wpływ procesu teksturyzacji powierzchniowej na parametry ogniwa na bazie krzemu monokrystalicznego", Materiały konferencyjne II Krajowej Konferencji Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 12-15.05.2011, Krynica-Zdrój, 2011, str. 140-144

 11. G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, „The influence of acidic texturization of crystalline silicon wafers for PV on the surface morphology and optic properties", Materiały konferencyjne 2012 International Students and Young Scientist Workshop-Photonics and Microsystems, Szklarska Poręba, 6-8.07.2012.


Projekty badawcze

Projekty finansowane ze środków na naukę

 • Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu krystalicznego w celu poprawy własności optoelektronicznych, kierownik projektu, 2014-2016 (w trakcie realizacji)

 • Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych, wykonawca, 2013-2016 (w trakcie realizacji)

 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych, wykonawca, 2011-2013.

 • Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w Siłach Zbrojnych RP, wykonawca, 2010-2011.

Projekty finansowane ze środków UE

 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim, Projekt nr POKL.04.01.01-00-004/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnik studiów doktoranckich, 2010-2014


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 1. Szkolenie „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja" organizowany przez Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN (październik 2010-styczeń 2011)

 2. Staż naukowy - Prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydziałowy Zakład Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych, dotyczący diagnostyki optycznej i elektrycznej nanokrystalicznych materiałów cienkowarstwowych dla transparentnej elektroniki (1-29.07.2011)

 3. Szkolenie PV organizowane przez Politechnikę Warszawską (29-30.09.2011)

 4. Szkolenie „Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych" organizowany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (październik 2011-czerwiec 2012)

 5. Staż naukowy - Dr hab. inż. Irena Zubel, Prof. PWr, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii, dotyczy technologii trawienia krzemu dla potrzeb fotowoltaiki i mikroelektroniki (18-30.06.2012)

 6. Szkolenie „Nano-scale Materials and Advanced Characterization Techniques" organizowany przez DGM, Drezno, Niemcy, (5-6.12.2012)

 7. Kurs internetowy "Solar Cells, Fuel Cells and Batteries" organizowany przez Uniwersytet Stanforda zakończony wyróżnieniem (październik 2013-styczeń 2014)

 8. Szkolenie "Systemy fotowoltaiczne w praktyce. Projektowanie. Instalacja. Podłączanie do sieci i monitoring efektywności" organizowany przez firmę KGI FoxKrak (10.09.2014)


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Wyróżnienie pracy doktorskiej (2014)

I nagroda za najlepszą prezentację posteru "Short acidic surface texturization of mc-Si wafers for specific crystallographic orientations and its impact on optoelectronic parameters of solar cells", Euromat, Sewilla (Hiszpania), 8-13.09.2013

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2011-2014
I m-ce za najlepsze wystąpienie na V Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój)

II m-ce za najlepsze wystąpienie na IV Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój)

II m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój)

II m-ce za najlepsze wystąpienie na II Krajowej Konferencji Fotowoltaiki (Krynica-Zdrój)

I m-ce za najlepsze wystąpienie na II Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój)

 

Organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Członek komitetu organizacyjnego II Krajowej Konferencji Fotowoltaiki w Krynicy-Zdroju (12-15.05.2011)

Chairman sesji pt. „Sensory" na 2011 International Students and Young Scientist Workshop-Photonics and Microsystems w Cottbus (8-10.07.2011)

 

Główne zainteresowania naukowe

Fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych na bazie krzemu krystalicznego ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów opto-elektrycznych.
Kierunkowa modyfikacja powierzchni w roztworach chemicznych.
Nowe technologie teksturyzacji powierzchni.
Ogniwa cienkowarstwowe i perowskitowe.