Dr inż. Zbigniew Starowicz

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków,ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 63, pokój 121, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

Dr inż. Zbigniew Starowicz w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN na stanowisku specjalisty.

 

Przebieg kariery naukowej:

Magister: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie, Wydział Geologii, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii, 2011

Doktor: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2015


Dorobek naukowy:

Łącznie 17 opublikowanych pozycji, w tym: 17 prac w recenzowanych czasopismach naukowych (8 pozycji ujętych w bazie Web of Science). 28 doniesień konferencyjnych,

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat:

 1. Z. Starowicz, K. Gawlińska, J. Walter, R.P. Socha, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński, Extended investigation of sol aging effect on TiO2 electron transporting layer and performances of perovskite solar cells, Materials Research Bulletin 99 (2018) 136-143

 2. Z. Starowicz, A. Kędra, K. Berent, K. Gawlińska, K. Gwóźdź, E. Zielony, G. Kulesza-Matlak, R.P. Socha, K. Drabczyk, E. Płaczek-Popko, M. Lipiński, Influence of Ag nanoparticles microstructure on their optical and plasmonic properties for photovoltaic applications, Solar Energy158, 2017, 610-616

 3. M. Lipiński, R.P. Socha, A. Kędra, K. Gawlińska, G. Kulesza-Matlak, Ł. Major, K. Drabczyk, K. Łaba, Z. Starowicz, K. Gwóźdź, A. Góral, E. Popko, Studying of Perovskite Nanoparticles in PMMA Matrix Used as Light Converter for Silicon Solar Cell, Arch. Metall. Mater. 62 (2017), 3, 17331-1739

 4. K. Gawlinska, A. Iwan, Z. Starowicz, Grazyna Kulesza-Matlak, K. Stan-Glowinska, M. Janusz, M. Lipinski, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, Searching of new, cheap, air- and thermally stable hole transporting materials for perovskite solar cells. Opto-Electronics Review 25 (2017) 274-284

 5. Z.Starowicz, G. Kulesza-Matlak, M. Lipiński Optimization studies on enhanced absorption in thin silicon solar cell by plasmonic silver nanoparticles for the front side configuration" Plasmonics Vol. 10 Issue: 6 1639-1647 (2015)

 6. Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza, P. Ozga, Photochemical silver nanoparticles deposition on sol-gel TiO2 for plasmonic properties utilization, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 73(2015) 563-571

 7. Z. Starowicz, M. Lipiński K. Berent , R. Socha , K. Szczepanowicz , T. Kruk, Antireflection TiOx coating with plasmonic metal nanoparticles for silicon solar cells Plasmonics , 8 (2013) 41-43

 

Projekty badawcze

 

Projekty badawcze Projekty Narodowego Centrum Nauki:

 • Preludium 7, nr projektu 2014/13/N/ST8/00858 tytuł projektu: Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: kierownik i główny wykonawca projektu

 • Preludium 6, nr projektu: 2013/09/N/ST8/04165, tytuł projektu: Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu krystalicznego w celu poprawy własności optoelektronicznych, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca

 • OPUSS nr projektu: DEC-2012/05/B/ST8/00087, tytuł projektu: Badanie wpływu nanocząstek metali i półprzewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych, miejsce realizacji: IMIM PAN, charakter udziału: wykonawca

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 • Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego, POIR.01.01.01-00-1022/15-00, CBRTP i IMIM PAN, 2017-2018, wykonawca.

 • Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych, POIR.01.01.01-00-1598/15-00, CBRTP i IMIM PAN, 2016-2018, wykonawca.

 • Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne, GEKON2/O4/268473/23/2016, IMIM PAN, 2016-2017, wykonawca.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą:

 • Staż naukowy w ramach programu Erasmus, Organiczne koncentratory luminescencyjne w matrycach ciekłokrystalicznych, Holandia, TUE, Eindhoven, 20.03-30.03.2017,

 • Staż naukowy, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, 21-25.07.2014.

 • Kurs internetowy "Solar Cells, Fuel Cells and Batteries" organizowany przez Uniwersytet Stanforda zakończony wyróżnieniem (październik 2013-styczeń 2014)Staż naukowy w ramach programu

 • Erasmus, Turcja, TÜBİTAK MAM Chemistry Institute ,Gebze, Kocaeli, 26.09-04.10.2013,

 • Staż naukowy, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, kwiecień - maj 2013,

 • Studia podyplomowe Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 1.10.2012-30.06.2013,

 • Szkolenie Nano-scale Materials and Advanced Characterization Techniques, Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, ,5-6.12.2012,

 • Szkolenie „Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym - II edycja" organizowany przez Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN (luty 2011-czerwiec 2011)

 

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

Stypendium doktoranckie DOCTUS na lata 2012-2015

I m-ce za najlepsze wystąpienie na III Sympozjum Fotowoltaika i Transparentna Elektronika-Perspektywy Rozwoju (Świeradów-Zdrój) 2012


Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych

Promotor: pomocniczy1 pracy doktorskiej, Marta Janusz 2017

Recenzent: Materials Science Poland, Archives of Metallurgy and Materials,


Główne zainteresowania naukowe:

Fizykochemia i technologia ogniw fotowoltaicznych. fotowoltaika III generacji, nanotechnologia, plazmonika, nanostrukturalne materiały. Ogniwa cienkowarstwowe, perowskitowe, light management. Techniki optycznej charakteryzacji materiałów dla fotowoltaiki