Dr Zbigniew Świątek

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 32, pokój 013, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

dr Zbigniew Światek jest od roku 1996 jest zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, początkowo na stanowisku asystenta a następnie adiunkta (od 2002).


Przebieg kariery naukowej

Magister                        Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki i Matematyki, 1990

Doktor                           Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, 2002

 

Dorobek naukowy

Łącznie opublikowanych  70 prac w recenzowanych czasopismach naukowych (54 pozycje ujęte przez Institute for Scientific Information w Filadelfii)

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. M. Słupska, P. Ozga, Z. Świątek, H.Kazimierczak, The development of stable baths for electrodeposition of Sn-Zn-Cu free solder alloys., Inżynieria Materiałowa, 2013, 3, 193-197.

 2. Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Zbigniew Świątek, Elzbieta Bielanska, Characterisation of Zn-Mo alloy layers electrodeposited from aqueous citrate solution., Journal of Alloys and Compounds, 2013, 578, 82-89.

 3. T. Czeppe, G.F. Korznikova, A.W. Korznikov, L. Litynska-Dobrzynska, Z. Świątek, Microstructure of the NiAlV alloys subjected to the HPT deformation, Archives of Metallurgy and Materials, 2013, 58 Issue 2, 447-452.

 4. Zbigniew Świątek, Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Aleksandr Bonchyk, Hrygoriy Savytskyy, Marek Michalec, X-ray structural and microstructural analysis of electrolytic Zn-Mo layers. Studies and ab initio calculations. Physico-Chemical Mechanics of Materials 10 (2014) 305-309.

 5. Honorata Kazimierczak, Piotr Ozga, Monika Słupska, Zbigniew Świątek, and Katarzyna Berent, Electrodeposition of Sn-Mn Layers from Aqueous Citrate Electrolytes, Journal of The Electrochemical Society, 161 (6) (2014) D309-D320.

 6. Ł. Rogal, J. Morgiel, Z. Świątek, F. Czerwiński, Microstructure and mechanical properties of the new Nb25Sc25Ti25Zr25 eutectic high entropy alloy, Materials Science & Engineering A 651 (2016) 590-597.

 7. Z. Świątek, A.P. Vlasov, M.V. Ivashko, R.L. Petryna, A.Yu. Bonchyk, B.S. Sokolovskii, Barrier structures on the basis of graded-band-gap CdHgTe obtained by evaporation-condensation-diffusion method, Archives of Metallurgy and Materials, 2016, 61 Issue 1, 115-122.

 8. Z. Swiątek, I. Fodchuk, X-ray topography of the subsurface crystal layers in the skew asymmetric reflection geometry, Arch. Metall. Mater., Vol. 61 (2016), No 4, p. 1931-1938.

 9. N. Levintant-Zayonts, L. Kwiatkowski, Z. Swiatek and J. Brzozowska, Local Pseudoelastic Behaviour and Surface Characteristics of N Ion Implanted NiTi Shape Memory Alloy, Acta Physica Polonica A, Vol. 132 (2017), 210-216.

 10. Z. Świątek, H. Kazimierczak, P. Ozga, O. Bonchyk, and H. Savytskyy, Structural and Microstructural Analysis of Zn-Mo Alloy Layers Electrodeposited from Aqueous Citrate Solution, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 39, No. 11: 1547-1556 (2017), DOI: 10.15407/mfint.39.11.1547.

 11. Zbigniew Swiatek, Igor Fodchukb and Ruslan Zaplitnyy, X-ray topography of subsurface crystal layers, Journal of Applied Crystallography (2017) 50, 727-733, https://doi.org/10.1107/S1600576717007208.

 12. Honorata Kazimierczak, Jerzy Morgiel, Zbigniew Swiatek, Jesús Manuel Vega, Eva García-Lecina, Effect of Mo addition on corrosion of Zn coatings electrodeposited on steel, Corrosion Science (2018), https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.02.039.

 13. I. I. Izhnin, E. I. Fitsych, A. V. Voitsekhovskii, A. G. Korotaev, K. D. Mynbaev, V. S. Varavin, S. A. Dvoretsky, N. N. Mikhailov, M. V. Yakushev, A. Yu. Bonchyk, H. V. Savytskyy, and Z. Świątek, Defects in arsenic implanted р+-n- and n+-p- structures based on MBE grown CdHgTe films, Russian Physics Journal, Vol. 60, No. 10 (2018), 1752-1757.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Laboratorium PHASE CNRS, Strasbourg, 1996-2001 (2 miesiące),

 • British Council School on Development of effective solar power generation, Southampton, 1997 (3 tygodnie),

 • Laboratorium Synchrotronowe „Elettra", Triest, Włochy, 1999 (1 tydzień),

 • Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Physics of Solid State, Chernivts, Ukraina 2007-2009 (3 tyg.),

 • Instytut Podstawowych Problemów Mechaniki i Matematyki, Lwów, współpraca naukowa, 2005-2013 (10 tyg.).

 

Projekty badawcze

Projekty MNiSW/POIG

 • Opracowanie podstaw technologii elektrolitycznego otrzymywania bezołowiowych stopów lutowniczych In-Sn (3T08A04527), IMIM PAN, wykonawca, 2004-2007

 • Warstwy i powłoki ochronne zastępujące kadm na bazie stopów cynku z żelazowcami oraz manganem otrzymywane elektrolitycznie z kąpieli kompleksowych (PBZ-3/3/II-3.4), IMIM PAN, wykonawca, 2007-2010

 • Opracowanie technologii pasywacji defektów krystalograficznych w krzemie polikrystalicznym i wytwarzania krzemowych nanocząstek w celu rozszerzenia czułości spektralnej fotoogniw poprzez zastosowanie warstw SiNx:H (N507 444234), IMIM PAN, wykonawca, 2008-2010

 • Nowoczesne materiały i technologie ich wytwarzania (ZAMAT) (POIG.01.01.02-00-015/09-00), IMIM PAN, wykonawca, 2010-2015.

   

Współpraca dwustronna z zagranicą

High-resolution X-ray diagnostics of structural defects. Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, Department of Physics of Solid State, Chernivts, Ukraina 2007-2009

X-ray structural diagnostic of corrosion processes in electrodeposited zinc-based alloys, Institute of Fundamental Problems of Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine, 2012-2014.

Microstructure and physical/chemical properties of electrolitic Zn-Mo layers, Institute of Fundamental Problems of Mechanics and Mathematics, Lviv, Ukraine, 2015-2017.Główne zainteresowania naukowe

Rentgenowska diagnostyka strukturalna materiałow wielowarstwowych i defektów strukturalnych, powłoki ochronne i struktury metastabilne, procesy dyfuzji w półprzewodnikowych warstwach epitaksjalnych, fotowoltaika – detektory podczerwieni i krzemowe ogniwa fotowoltaiczne.