blaszki5.jpg

Dr inż. Wojciech Wajda

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25

Tel.: (012) 295 28 86, pokój 10, fax: (012) 295 28 04

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska

2005 - 2015 zatrudniony w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie na stanowisku adiunkta.
W latach 2008-2015 Kierownik Laboratorium Wytrzymałości Materiałów IMIM PAN.
Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty do spraw środowiskowej aparatury badawczej.


Przebieg kariery naukowej

Magister                      Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 1999

Doktor                         Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 2005

 

Dorobek naukowy

Łącznie 50 opublikowanych pozycji.

Najważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat

 1. W. Wajda, H.Paul, Optimisation of parameters of single crystal model for aluminium bicrystals, Computer Methods In Materials Science, 11, 2011, 357-363

 2. Ł.Madej, K.Perzyński, W. Wajda, H.Paul, P.Cybułka, Ł.Rauch, Numerical analisys of the texture evolution on the Basis of the CPFE and Digital Material Representation, Steel Research International 2011 Special Edition Material Characterization and Modeling, p.854-859

 3. W. Wajda, H.Paul, Near grain boundary behavior of aluminum bicrystals deformed in plane strain conditions, Solid State Phenomena, 186, 2012, 108-111

 4. W.Wołczynski, E.Guzik, W. Wajda, D.Jedrzejczyk, B.Kania, M.Kostrzewa, CET in solidifying roll - thermal gradient field analysis, Archives of Metallurgy and Materials, 57, 2012, 105-117

 5. Ł.Madej, H.Paul, L.Trębacz, W. Wajda, M.Pietrzyk, Multi billet extrusion technology for manufacturing bi‐layered components, CIRP Annals Manufacturing Technology, 61/1, 2012, 235-238

 6. W. Wajda, Ł.Madej, H.Paul, R.Gołąb, M.Miszczyk, Validation of texture evolution model for polycrystalline aluminum on the basis of 3D digital microstructures, proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16-19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. - (Steel Research International ; spec. ed.). - ISBN 978-3-514-00797-0. - s. 1111-1114

 7. A.Kukuła-Kurzyniec, J.Dutkiewicz, P.Bobrowski, W. Wajda, A.Góral, P.Ochin, L.Perriere, Strengthening of aluminium based composites with amorphous or Al2O3 particles, Composites Theory and Practice, 2013, R. 13, nr 2, 141-146

 8. W. Wajda, Simulations of aluminum deformation using Crystal Plasticity model, Obróbka Plastyczna Metali, Vol. XXIV Nr 4 (2013), 243 - 251

 9. Wajda W., Madej L., Paul H., Application of Crystal Plasticity Model for Simulation of Polycrystalline Aluminum Sample Behavior During Plain Strain Compression Test, Archives of Metallurgy and Materials, 58, 2013, 493-496.


Projekty badawcze

 • Modelowanie procesów przeróbki plastycznej z uwzględnieniem efektów mikropasm ścinania (promotorski), 4 T08B 052 22, (Projekty badawcze finansowane przez MNiSW - wykonawca)

 • Modelowanie rozwoju mikrostruktury i tekstury z uwzględnieniem roli pasm ścinania, projekt badawczy własny, 3 T08A 061 30, (Projekt krajowy własny - kierownik)

 • Trójwymiarowa analiza niejednorodności odkształcenia na elementach mikrostruktury w oparciu o symulację fizyczną i numeryczną o charakterze wieloskalowym na bazie cyfrowej reprezentacji materiału, projekt badawczy własny, N N508 583839. (Projekt krajowy własny - wykonawca).

 • Opracowanie i identyfikacja modeli naprężenia uplastyczniającego materiałów polikrystalicznych w skali mikro, 2011/01/B/ST8/01649. (projekt NCN opus - kierownik)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

University of Waterloo, Kanada, staż naukowy pod kierunkiem prof. J. Lenadra, praca dotyczyła procesu walcowania wykończającego (symulacja numeryczna), 05 – 09.2000

Norwegian University of Science and Technology, Norwegia, praca nad badaniem niestabilności płynięcia materiału w procesie wyciskania profili cienkościennych (z tej tematyki powstała druga praca doktorska, która będzie broniona w 2005 roku NTNU w Trondheim), 09.2002 – 03.2005


Główne zainteresowania naukowe

Mechanika ośrodków ciagłych, modelowanie zachowania się materiałów, symulacja komputerowa deformacji, głównie plastycznej (Metoda Elementów Skończonych), procesy przeróbki plastycznej metali, testy wytrzymałościowe materiałów.